Recht van verzet

  • Jouw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden, of;
  • Als je bijzondere persoonlijke redenen hebt om je te verzetten.

Aanvraag

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door jou wordt gedaan, vragen wij je te legitimeren. Dit doe je door:

  • Je DigiD;
  • Je geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het gemeenteloket.

Het recht van verzet doe je schriftelijk. Stuur je verzoek via een e-mail naar privacy@sudwestfryslan.nl.

Of wanneer je een brief wilt schrijven, dan stuur je je verzoek naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân
Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Ben je jonger dan 16 jaar of sta je onder curatele? Dan kan alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou een inzageverzoek doen.

Wat mag ik verwachten?

Wij reageren binnen 1 maand op jouw verzoek. Je ontvangt van ons een besluit of het verzet gerechtvaardigd is. Als je het niet eens bent met het besluit, dan kan je bezwaar maken. Onder het besluit lees je op welke manier je bezwaar kan maken.

Het recht op verzet geldt niet voor de Basisregistratie personen

Je kan geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (Brp).

Zie ook