Recht op inzage

Je kan ons vragen welke persoonsgegevens over jou bekend zijn en waar wij jouw gegevens voor gebruiken. Dit doe je online via een formulier doen. Je ontvangt dan een overzicht met:

 • De categorieën van persoonsgegevens;
 • De ontvangers van die gegevens;
 • Het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt;
 • He herkomst van de gegevens.

Je kan alleen je eigen gegevens bekijken en niet op die van een andere persoon. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door jou wordt gedaan, vragen wij je zich te legitimeren. Dit doe je door:

 • Je DigiD;
 • Je geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het gemeenteloket.

Ben je jonger dan 16 jaar of sta je onder curatele? Dan kan alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou een inzageverzoek doen.

Recht op inzage in de Basisregistratie personen (Brp)

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP)? Of wil je weten welke organisaties er in de BRP kunnen kijken om hun werkzaamheden uit oefenen? Op de website van de Rijksoverheid vind je alle organisaties die in de BRP kunnen kijken. Heb je hier vragen over? Stel ze dan via het online formulier.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij een verzoek om inzage in je gegevens weigeren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 1. De veiligheid van de staat;
 2. Het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten;
 3. Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 4. Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder 2 en 3, of;
 5. De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren. Soms is dat nodig voor bijvoorbeeld de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als je deze gegevens wilt inzien, dan vragen we eerst naar de mening van deze andere persoon. Het kan gebeuren dat hij of zij niet wil dat je deze gegevens mag inzien.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 1 maand ontvang je bericht over de door jouw opgevraagde gegevens.  Zo kan je controleren of de gegevens kloppen en voor welke doeleinden jouw gegevens worden gebruikt.
Als je het niet eens bent met de inhoud van het overzicht. Of je vindt dat wij ten onrechte jouw inzage hebben geweigerd, dan kan je bezwaar maken. Onder het besluit lees je op welke manier je bezwaar kan maken.

Zie ook