Recht op correctie en verwijdering

Een verzoek om je persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen doet je wanneer:

  • Er onjuistheden staan in jouw gegevens;
  • Je gegevens onvolledig zijn;
  • Je vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld;
  • Je vindt dat de gegevens door ons zijn gebruikt in strijd is met de wet.

Je kan geen gebruik maken van het recht van verwijdering wanneer wij jouw gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie. Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij jouw mening aan een dossier toevoegen als je daarom vraagt.

Verzoek indienen

Een verzoek om correctie of verwijdering doe je via een online formulier.

Wanneer je een brief wilt schrijven, dan stuur je je verzoek naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân
Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

In je verzoek geef je aan:

  • Welke correcties of aanvullingen je wenst of;
  • Welke gegevens volgens jou moeten worden afgeschermd of verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door jou wordt gedaan vragen wij om je te legitimeren. Ben je jonger dan 16 jaar of sta je onder curatele? Dan kan alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou een inzageverzoek doen.

Wat mag ik verwachten bij een correctie- of verwijderingsverzoek?

Wij reageren binnen 1 maand op jouw verzoek. Wanneer besloten wordt jouw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan hoor je dit zo snel mogelijk van ons. Wanneer wij onjuiste gegevens aan andere organisaties hebben doorgegeven, worden deze organisaties zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de correctie of verwijdering.

Besluiten wij om om jouw verzoek om correctie of verwijdering niet aan te passen, dan ontvang je van ons een bericht met een onderbouwing van dit besluit. Als je het niet eens bent met het besluit, dan kan je bezwaar maken. Onder het besluit lees je op welke manier je bezwaar kan maken.

Het recht op correctie in de Basisregistratie Personen

Het bovenstaande geldt niet voor de Basisregistratie Personen. Wil je dat jouw gegevens in de Basisregistratie personen gecorrigeerd worden? Neem dan contact op met team Burgerzaken. Zij passen jouw gegevens graag voor je aan.

Zie ook