Raads- en commissieleden Volkspartij in Nederlands Belang

Meer informatie over de partij lees je op de website van de Volkspartij in Nederlands Belang.

Cees Riezebos

Fractievoorzitter

Hindeloopen
06 533 717 10
raadslid.riezebos@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Bestuurslid stichting ‘De houten diamant’, varen met invaliden (onbezoldigd)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Eigenaar Riezebos skûtsjeverhuur Hindeloopen
  • Eigenaar ’t Havenhoofd te Stavoren

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Ik vind het sowieso belangrijk de “publieke zaak” te dienen. Als raadslid kan je dit op een passende manier doen, door naar mensen te luisteren en te bezoeken waar nodig.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

De Volkspartij hebben wij in 2022 zelf opgericht en we zijn bondgenoot van de landelijke BBB.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Uiteindelijk willen wij bereiken dat we volksraadplegingen of referenda kunnen realiseren. Zodoende kun je mensen mee laten denken en -beslissen bij voor hun belangrijke vraagstukken. Dit om het publiek dichter bij de politiek te brengen en het vertrouwen te herstellen.

Menno de Vries Volkspartij in Nederlands Belang

Menno de Vries

Raadslid

Arum
06 261 306 46
raadslid.devries3@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Jeugdzorgwerker bij stichting De Kern (bezoldigd, 32 uur per week)
  • Commissielid Provinciale Staten Friesland, namens de PVV (bezoldigd, divers)
Alette Stienstra VNLB

Alletta Stienstra

Commissielid


commissielid.stienstra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Geen