Contact

Raads- en commissieleden PvdA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de PvdA.

Johan Feenstra

Fractievoorzitter

De Eker 60
8604 VB Sneek

Telefoonnummer: 0515-419 680
Mobiel nummer: 06-445 461 11
j.feenstra.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Senior adviseur Bestuur en Management (bezoldigd, full-time)
 • Vrijwilliger voetbalvereniging ONS Sneek (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Harley Davidsonclub Fryslân (onbezoldigd)

Djoke de Jong

Raadslid

Keizersmantel 405
8607 GJ Sneek

Mobiel nummer: 06-238 197 26
d.dejong.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting St. Nicolaassprookje Sneek (onbezoldigd, 20 uur per jaar)

Johan Langbroek

Raadslid

Burensteeg 5
8713 KL Hindeloopen

Telefoonnummer: 0514-521 272
Mobiel nummer: 06-481 511 78
j.langbroek.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Bestuurslid federatie Friese Uitvaartvereniging (bezoldigd, 4 uur per week)

Marianne Poelman

Raadslid

Stationsstraat 16
8601 GD Sneek

Mobiel nummer: 06-156 088 80
m.poelman.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

Ondernemer, waaronder;

 • Stichting Technolab SWF, projectdirecteur, zzp (bezoldigd, 16 uur per week)
 • Gemeente Leeuwarden, projectleider EGF, zzp (bezoldigd)
 • Stichting Werkplaats Oudoost, adviseur, zzp (bezoldigd)
 • Hersenstichting, coördinator (onbezoldigd)
 • Sterk Techniek Onderwijs, Raad van Advies (onbezoldigd)

Paula van der Veer

Raadslid

Kaatsland 170
8608 EE Sneek

Mobiel nummer: 06-343 247 47
p.vanderveer.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Coördinator Stichting Leergeld Leeuwarden (bezoldigd, 28 uur per week)
 • Coördinator Stichting Leergeld Zuidwest Friesland (onbezoldigd, 8 uur per week)
 • Penningmeester Lokaal FNV SWF (onbezoldigd, 1 uur per week)

Pieter Jan Scholtanus

Raadslid

It lange Ein 18
8647 SC Sibrandabuorren

Telefoonnummer: 0515-559 066
Mobiel nummer: 06-373 214 61
p.scholtanus.pvda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Senior beleidsmedewerker HR & BZ (bezoldigd, 34 uur per week)
 • Kerkrentmeester PKN DLG (onbezoldigd, 1 uur per week)