Raads- en commissieleden PvdA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de PvdA.

Marijke Roskam

Fractievoorzitter

Bolsward
raadslid.roskam@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Dagvoorzitter, trainer en adviseur (bezoldigd, 32 uur per week)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Frysk Film en Media Platform (onbezoldigd, 2 uur per maand)

Aagje Bouwhuis-Harkema

Raadslid

Workum
06 418 268 67
raadslid.bouwhuis1@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Coördinator Cultuur & Educatie bij Cultuur Kwartier Sneek - Akte2 (bezoldigd, 21 uur per week)
 • Lid van commissie Kerk-School-Gezin in Workum (onbezoldigd)
 • Lid werkgroep van Rûn om’e nocht – tweedehands kledingruil voor Workum e.o. (onbezoldigd)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

 • Verhuur eigen chalet op camping It Soal te Workum

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Als raadslid wil ik vooral dichtbij zijn. Ik hoor graag wat er speelt in onze gemeente en hoop dat onze inwoners zich gehoord voelen, waar ze ook wonen. Ik ben naast raadslid dan ook een enthousiast lid van de werkgroep Versterken lokale democratie. Ik vind het belangrijk dat lokale initiatieven – út de mienskip! – door de gemeente omarmd worden. Maar ook dat de gemeente dichtbij is voor mensen die recht hebben op regelingen, zodat zij hiermee worden geholpen.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Foar eltse beurs in kâns, dat is mijn motto. Lang niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen, ook in onze gemeente. De sociale betrokkenheid en gelijke kansen. Jezelf kunnen zijn en een leefbare planeet doorgeven aan de toekomst. Dat is voor mij belangrijk en dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat.

En, ik ben geboren op de Dag van de Arbeid: 1 mei. Ook bevallen op 1 mei van mijn eerste kind, het kon ook niet anders dan PvdA zijn 😊

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben cultuurcoach in het primair onderwijs van Súdwest-Fryslân bij cultuurbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Het is ons streven om zo veel mogelijk kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur. Ik zie wat de impact is voor kinderen als ze ontdekken wat bijvoorbeeld muziek maken, toneel spelen of een dansproject met hen doet.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn en waarom?

Ik zou een sport- en cultuurpas gunnen aan alle jeugd tot 18 jaar. Hiermee kan iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee van de ouders, genieten van sport en cultuur. Mét natuurlijk een rijk aanbod van sport en cultuur in de diverse kernen!

Wat is jouw favoriete plek in de gemeente?

Mijn favoriete plek in de gemeente is niet zo ver bij mijn huis vandaan, namelijk op een terrasje in de zon op het mooiste plein van Friesland: De Merk in Workum. Tussen de historische gebouwen gezellig met mensen om mij heen. En met een paar stappen de Tillefonnesteeg door en de complete rust ervaren in een mooi landschap met een ondergaande zon.

Johan Feenstra

Raadslid

Sneek
06 445 461 11
raadslid.feenstra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Senior adviseur Bestuur en Management (bezoldigd, 36 uur per week)
 • Vrijwilliger Harley Davidson club Fryslân (onbezoldigd)

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Ik kan niet passief aan de zijlijn staan en ben daarom van jongs af aan maatschappelijk en politiek betrokken. Vooral de kloof tussen arm en rijk baart mij zorgen en ook het feit dat de groep ‘werkende armen’ in omvang toe neemt. ‘De rijken worden rijker en de armen armer’. Door continu te blijven hameren op betaalbaar wonen, een goed minimum inkomen, toegankelijke zorg en uitkeringen, hoop ik een steentje bij te dragen aan een betere gemeente.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Dat is voor mij simpel. De PvdA staat voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Een eerlijke verdeling van de welvaart en iedereen krijgt de kans om mee te doen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Adviseur Bestuur en Management bij de gemeente Leeuwarden met als specialisatie overheidsfinanciën.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Onze gemeente bestaat uit 6 steden en 83 kernen. Qua oppervlakte zijn wij de grootste gemeente van Nederland. Gezien de omvang van onze gemeente, is het als volksvertegenwoordiger soms een hele toer om naast je werk, precies te weten wat er speelt en leeft in een dorp of stad. Soms vraag ik mij wel eens af, of wij niet een te grote gemeente zijn. Ik doe daarom graag een oproep aan alle inwoners: aarzel niet en neem contact met ons op zodra u ergens tegen aanloopt. De e-mail adressen staan op de website van de gemeente. Als raadslid zijn wij er voor u en niet andersom!

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

Heel gewoon en heel ‘tichtby’ een terrasje op de Marktstraat in Sneek. Onder het genot van een biertje het gesprek aangaan met inwoners en luisteren naar wat men te vertellen heeft. Politiek ligt op straat!

PvdA Raadslid Mark Konst

Mark Konst

Raadslid

Sneek
06 519 641 56
raadslid.konst@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Coördinator leren, opleiden en ontwikkelen bij Patyna (Bezoldigd, 32 uur per week)

Paula van der Veer

Raadslid

Sneek
06 343 247 47
raadslid.vanderveer2@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Recyclebox bij Green Digital (Bezoldigd, 20 uur per week)
 • Coördinator Leergeld Zuidwest Friesland (Bezoldigd, 10 uur per week)

Piety van der Veer

Raadslid

Sneek
06 460 679 70
raadslid.vanderveer1@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Eigen onderneming woonaccessoires winkel (bezoldigd, 36+ uur per week)

Pier Visser

Raadslid

Uitwellingerga
06 343 227 65
raadslid.visser@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Medewerker informatievoorziening Rijkswaterstaat Noord Nederland (bezoldigd, 36 uur per week)

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Als geboren en getogen dorpsjongen ben ik altijd vanaf jongs af aan betrokken geweest bij van alles in het dorp. Van verenigingen tot besturen. Vanuit dit enthousiasme ben ik bij het dorpsbelang gekomen en ontdekte daar dat ik het heel leuk vind om wat voor de Mienskip te kunnen betekenen. Iets te kunnen betekenen voor de inwoners en daar positieve feedback op krijgen geeft mij een erg veel energie.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Ik ben een echte sociaaldemocraat. Ik vind dat iedereen mee mag doen, wie je ook bent. Iedereen dezelfde kansen. Daar staat de PvdA voor en ik voel me hier dan ook 100% op mijn plek.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk bij Rijkswaterstaat in de informatievoorziening. Verder wandel en fiets ik graag.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Wonen waar je hart ligt. Ik zou het mooi vinden als jongeren (maar ook senioren) die geboren en getogen zijn in dorpen daar het recht krijgen op eerste koop/huur van een woning om zo de Mienskip in de dorpen sterk te houden.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

Als we het hebben over mooie plekken qua natuur dan kom ik graag bij de Griene Dyk nabij de Potten en de Aldegeaster Brekken. Prachtige plekken om te wandelen en te fietsen. Maar mijn echte favoriete plek is thuis in Top en Twel, waar ik geboren en getogen ben en mijn vrienden en familie om me heen heb.

Jan Flikkema PvdA

Jan Flikkema

Commissielid

Tersoal
06 457 427 94
commissielid.flikkema@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Marketing/Communicatie specialist Lankhorst Taselaar B.V. te Heerenveen (bezoldigd, 37,5 uur per week)