Contact

Raads- en commissieleden GemeenteBelangen-Totaal Lokaal

Meer informatie over de partij lees je op de website van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal.

Bertus Walsma

Fractievoorzitter

Garastrjitte 16
8773 KW Folsgare

Telefoonnummer: 0515-569 784
Mobiel nummer: 06-461 843 04
b.walsma.gbtl@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Operationeel specialist B (financieel), Team Financiële Expertise, (Politie) Eenheid Noord Nederland (bezoldigd, 32 uur per week)
  • Voorzitter Tennisvereniging ‘t Tramhuisje Nijland (onbezoldigd, 3 uur per week)

Carla van der Hoek

Raadslid

Suffridusstraat 29
8602 VJ Sneek

Telefoonnummer: 0515-426 022
Mobiel nummer: 06-304 087 83
c.vanderhoek.gbtl@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Medewerker HH Thuiszorg Zuidwest Friesland (bezoldigd, 9 uur per week)
  • PGB Begeleider jeugdige (bezoldigd, 10 uur per week)
  • Begeleider jeugdige mantelzorg (bezoldigd, 4 tot 14 uur per week)
  • Taalcoach statushouder (onbezoldigd, 2 uur per week)

Peter Walinga

Commissielid

Ylostinslaan 66
8651 AV IJLST

Telefoonnummer: 0515-532 662
Mobiel nummer: 06-130 383 30
p.walinga.gbtl@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Senior Sales Manager, Pyttersen B.V. Zuidbroek (bezoldigd, 32 uur per week)
  • Voorzitter Stichting Zendingsvrienden IJlst (onbezoldigd, 1 uur per week)