Raads- en commissieleden Forum voor Democratie

Meer informatie over de partij lees je op de website van Forum voor Democratie.

Hylke Jellema

Fractievoorzitter

Sneek
06 106 294 95
raadslid.jellema@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Zelfstandige ICT en media (bezoldigd, 2 uur per week)
  • Student Universiteit Twente (onbezoldigd, fulltime)

Barry Bibo

Commissielid

Sneek
commissielid.bibo@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Eigenaar Enkhuizer Tegels (bezoldigd, 50 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Enkhuizer Tegels

Keimpe Jaspers

Commissielid

Makkum
06 134 236 84
commissielid.jaspers@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Directeur K. Jaspers Holding BV
  • 3D engineer Frisian Engineering Group (bezoldigd, 40 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Frisian Engineering Group
  • K. Jaspers Holding BV