Raads- en commissieleden Forum voor Democratie

Meer informatie over de partij lees je op de website van Forum voor Democratie.

Hylke Jellema

Fractievoorzitter

Sneek
06 106 294 95
raadslid.jellema@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Zelfstandige ICT en media (bezoldigd, 2 uur per week)
  • Student Universiteit Twente (onbezoldigd, fulltime)