Contact

Raads- en commissieleden De Wind

Fried Didden

Fractievoorzitter

Willem Lodewijkstraat 2
8606 AE Sneek

Telefoonnummer: 0515-420 875
Mobiel nummer: 06-587 529 00
f.didden@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Jeugdhulpverlener (onbezoldigd, 3 uren per week)
  • Gezinsbegeleider en regiehouder Fultura passend onderwijs (ZZP’er, bezoldigd, 30 uren per week)
  • Voorzitter OPR Fultura (Onbezoldigd, 1 uur per maand)