Contact

Raads- en commissieleden D66

Meer informatie over de partij lees je op de website van D66.

Marieke Vellinga-Beemsterboer – D66

Marieke Vellinga

Fractievoorzitter

Waltawei 49
8635 MN Boazum

Mobiel nummer: 06-241 481 50
m.vellinga.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Projectleider Stichting Lezen en Schrijven (bezoldigd, 28 uur)
  • (Algemeen) bestuurslid Stichting Nieuw Onderwijs (onbezoldigd)
Bauke van Dijk – cielid – D66

Bauke van Dijk

Raadslid

Aakweg 23
8754 AL Makkum

Telefoonnummer: 0515-232 901
Mobiel nummer: 06-213 442 91
b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen
Geen afbeelding beschikbaar

Monique Hendriksen

Commissielid

Steenklip 38
8603 CP Sneek

Telefoonnummer: 0515-427362
Mobiel nummer: 06-41094772
m.hendriksen.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Houtzaagmolen De Rat te IJlst (onbezoldigd, plusminus 3 uur per week)