Contact

Raads- en commissieleden D66

Meer informatie over de partij lees je op de website van D66.

Marieke Vellinga

Fractievoorzitter

Waltawei 49
8635 MN Boazum

Mobiel nummer: 06-241 481 50
m.vellinga.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Projectleider Stichting Lezen en Schrijven (bezoldigd, 28 uur)
  • (Algemeen) bestuurslid Stichting Nieuw Onderwijs (onbezoldigd)

Bauke van Dijk

Raadslid

Aakweg 23
8754 AL Makkum

Telefoonnummer: 0515-232 901
Mobiel nummer: 06-213 442 91
b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen

Monique Hendriksen

Commissielid

m.hendriksen.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen