Raads- en commissieleden D66.

Mirjam

Mirjam Bakker

Fractievoorzitter

Eekmolen 20
8608 WR Sneek

m.bakker.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Bestuursadviseur Wetterskip Fryslân
Marieke

Marieke Vellinga

Raadslid

Waltawei 49
8635 MN Boazum

Mobiel nummer: 06-241 481 50
m.vellinga.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Projectleider Stichting Lezen en Schrijven (bezoldigd, 28 uur)
  • (Algemeen) bestuurslid Stichting Nieuw Onderwijs (onbezoldigd)
Bauke

Bauke van Dijk

Commissielid

Aakweg 23
8754 AL Makkum

Telefoonnummer: 0515-232 901
Mobiel nummer: 06-213 442 91
b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen