Raads- en commissieleden D66

Meer informatie over de partij lees je op de website van D66.

Marieke Vellinga-Beemsterboer

Fractievoorzitter

Boazum
06 241 481 50
raadslid.vellinga@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Adviseur Stichting Lezen en Schrijven (niet rechtstreeks aan gemeenten SWF, bezoldigd, 28 uur per week)

Mirjam Bakker

Raadslid

secr.bakker@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Wethouder gemeente Súdwest-Fryslân (bezoldigd, fulltime)