Raads- en commissieleden ChristenUnie

Meer informatie over de partij lees je op de website van de ChristenUnie.

Geartsje Horjus-Vos

Fractievoorzitter

Sneek
06 254 070 30
raadslid.horjus@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Docent Nederlands CVO Súdwest Fryslân (bezoldigd, 4 dagen per week)
  • Secretaresse OPR SWV Fultura passend onderwijs (onbezoldigd, 1 uur per week)