Raads- en commissieleden ChristenUnie

Meer informatie over de partij lees je op de website van de ChristenUnie.

Geartsje Horjus-Vos

Fractievoorzitter

Sneek
06 254 070 30
raadslid.horjus@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Secretaresse OPR SWV Fultura passend onderwijs (onbezoldigd, 1 uur per week)

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Vanuit mijn positief christelijke levensovertuiging neem ik mijn verantwoordelijkheid om dienstbaar te zijn aan de ‘mienskip’. Op een constructieve manier proberen wij mee te denken en te participeren in de behoeftes van de burgers.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Deze partij hoort bij mijn persoonlijke overtuiging.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Gepensioneerd docent Nederlands en nu meer tijd voor de kleinkinderen, sport en creatief bezig zijn. Altijd in voor nieuwe uitdagingen.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn en waarom?

Als ik in Sneek in onder andere Sperkhem fiets, maar ook bij de spoorwegovergang op de Bolswarderweg stoort het mij enorm hoe slecht de straten en trottoirs zijn. Door het opnieuw te bestraten voorkom je valpartijen en ongelukken.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

Het Sneekermeer met prachtige vergezichten, zeilwedstrijden, gezelligheid, activiteiten en toch ook nog de rust.

Johannes van der Wal

Commissielid

Pingjum
commissielid.vanderwal1@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Eigenaar Dagbesteding Te Plak (bezoldigd, 36 uur per week)
  • Lid en mede initiatiefnemer coöperatie Pingjum (onbezoldigd, 2 uur per week)
  • Mentor (onbezoldigd, 2 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Dagbesteding Te Plak