Raads- en commissieleden ChristenUnie

Meer informatie over de partij lees je op de website van de ChristenUnie.

Geartsje Horjus-Vos

Fractievoorzitter

Sneek
06 254 070 30
raadslid.horjus@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Docent Nederlands CVO Súdwest Fryslân (bezoldigd, 4 dagen per week)
  • Secretaresse OPR SWV Fultura passend onderwijs (onbezoldigd, 1 uur per week)

Matthijs de Vries

Commissielid

Sneek
06 293 346 65
commissielid.devries2@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Docent Maatschappijleer/ Maatschappijwetenschappen, Bornego College in Heerenveen (bezoldigd, 5 dagen).

Johannes van der Wal

Commissielid

Pingjum
commissielid.vanderwal1@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Eigenaar Dagbesteding Te Plak (bezoldigd, 36 uur per week)
  • Lid en mede initiatiefnemer coöperatie Pingjum (onbezoldigd, 2 uur per week)
  • Mentor (onbezoldigd, 2 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

  • Dagbesteding Te Plak