Contact

Raads- en commissieleden ChristenUnie

Meer informatie over de partij lees je op de website van de ChristenUnie.

Geartsje Horjus-Vos

Fractievoorzitter

Houkeslootstraat 14
8605 BP Sneek

Telefoonnummer: 0515-422 717
Mobiel nummer: 06-254 070 30
g.horjusvos.cu@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Docent Nederlands, CVO Súdwest-Fryslân (bezoldigd, fulltime)

Gert Schouwstra

Raadslid

Loëngasterlaan 23
8604 ZC Sneek

Telefoonnummer: 0515-421 142
Mobiel nummer: 06-460 477 75
g.schouwstra.cu@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Consultant/eigenaar adviesbureau AA-Planadvies (bezoldigd, variabele uren)
  • Diaken niet-Nederlandstaligen Hemkerk Sneek (onbezoldigd, 6 uur per week)
  • Werkgroeplid Commissie MER, Utrecht (bezoldigd, 50 uur per jaar)
  • Lid bezwaarcommissie SNN, Groningen (bezoldigd, 75 uur per jaar)
  • Staflid Stichting Opwekking, Putten (onbezoldigd, 75 uur per jaar)
  • Adviseur Nienke Schouwstra Denkstimulering, Sneek (onbezoldigd, 100 uur per jaar, tot bedrijfsbeëindiging op 31 december 2020)

Matthijs de Vries

Commissielid

Priorstraat 36
8603 VS Sneek

Mobiel nummer: 06-293 346 65
m.devries.cu@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Docent Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen, op het Carolus Clusius College in Zwolle, bezoldigd, fulltime.