Contact

Raads- en commissieleden CDA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van het CDA.

Douwe Attema

Fractievoorzitter

De Draei 54
8621 CZ Heeg

Telefoonnummer: 0515-442 800
Mobiel nummer: 06-461 728 27
d.attema.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Wetterskip Fryslân, projectmanager (bezoldigd, 36 uur per week)

Petra van den Akker

Raadslid

It Swee 2
8604 VR Sneek

Telefoonnummer: 0515-418 400
Mobiel nummer: 06-461 614 01
p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Bestuurslid voor Stichting Zorgsteun Sneek (onbezoldigd, variërende uren)
 • Mondhygiëniste (bezoldigd, 1 dag per week)

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • Petra van den Akker Mondhygiëne

Uilkje Attema – de Groot

Raadslid

Tichtset 7
8711 KS Workum

Mobiel nummer: 06-465 651 78
u.attema.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Coördinerend Wijkverpleegkundige thuiszorg ZWFriesland (bezoldigd, 30 uur per week)

Arjen Doedel

Raadslid

Botterstraat 20
8754 AC Makkum

Mobiel nummer: 06-573 295 69
a.doedel.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent Atlas College Hoorn (bezoldigd, 25 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid Koninginnevereniging Makkum, onbezoldigd 1 uur per week

Samantha Joustra

Raadslid

Barrewier 11
8605 BZ Sneek

Mobiel nummer: 06-572 682 93
s.joustra.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Compliance Officer + functionaris Gegevensbescherming bij AfterPay (bezoldigd, 32 uur per week)

Anneke Koster-Klijnstra

Raadslid

Merkelstrjitte 32
8625 HZ Oppenhuizen

Telefoonnummer: 0515-559 345
Mobiel nummer: 06-284 411 00
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • VOF Staalbouw Adviesbureau Koster

Johan Steenbeek

Raadslid

Mientlân 23
8651 DA IJlst

Mobiel nummer: 06-200 471 03

j.steenbeek.cda@sudwestfryslan.nl

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • Oan it wurk advies & bemiddeling
 • Flexlokaal

Nevenfuncties

 • Werkcoach-/adviseur (bezoldigd, 24 uren per week)
 • Beheerder flexlocatie (bezoldigd, 4 uren per week)
 • Jeugdtrainer voetbalvereniging IJ.V.C., (onbezoldigd, 4 uur per maand)

Pieter de Vries

Raadslid

Friezenburg 37
8702 AD Bolsward

Mobiel nummer: 06-223 314 08
p.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Technisch-Commercieel Consultant bij Philipse IT Harlingen (bezoldigd, 32 uur per week)
 • Secretaris en DB lid Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’ Makkum (onbezoldigd, 4 uur per week)
 • Secretaris en DB lid Sportvisserij Fryslân te Grou (onbezoldigd, 4 uur per week)
 • Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PKN Martinikerk Bolsward (onbezoldigd, 4 uur per week)
 • AB lid van Wetterskip Fryslân (bezoldigd, 8 uur per week)

Theunis de Vries

Raadslid

Spoarleane 1
8723 EV Koudum

Telefoonnummer: 0514-522 828
Mobiel nummer: 06-127 913 44
t.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Werkleider Sociale werkvoorziening (bezoldigd, 40 uur per week)
 • Voorzitter van Stichting Koudumer Skutsje Grytsje Obes (1 uur per week)
 • Zendingscommissielid van de PKN gemeente te Koudum (2 uur per maand)