Raads- en commissieleden CDA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van het CDA.

Samantha Joustra

Fractievoorzitter

06 572 682 93
raadslid.joustra@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • CDA partij jurist/integriteitscoördinator (bezoldigd, 32 uur per week)

Petra van den Akker

Raadslid

Sneek
06 461 614 01
raadslid.vandenakker@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • Penningmeester Stichting zorgsteun (onbezoldigd, nihil per week)
 • Mondhygiëniste (bezoldigd, +/-12 uur per week)

Bauke Dam

Raadslid

secr.dam@sudwestfryslan.nl  

Nevenfunties

 • Wethouder gemeente Súdwest-Fryslân (bezoldigd, fulltime)

Uilkje Attema-De Groot

Raadslid

Workum
06 465 651 78
raadslid.attema@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • Wijkverpleegkundige Antonius (bezoldigd, 32 uur per week

Arjen Doedel

Raadslid

Makkum
06 573 295 69
raadslid.doedel@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • Docent Atlas College te Hoorn (bezoldigd, 30 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid Koninginnevereniging Makkum (onbezoldigd, 1 uur per week)

Haye Ketelaar

Raadslid

Heeg
06 132 841 00
raadslid.ketelaar@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • Klankbordgroep lid kansrijk gebied Idzega (bezoldigd, 2-4 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

 • Melkveehouderij Mts. Ketelaar-De Jong

Hero Veger

Raadslid

Makkum
06 533 226 73
raadslid.veger@sudwestfryslan.nl

Nevenfunties

 • Raad van Toezicht Stichting Welschap Socius te Heemskerk (bezoldigd, 2 uur per week)
 • Voorzitter Stichting Kopersbelangen Gouda (onbezoldigd, 1 uur per week)