Raads- en commissieleden CDA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van het CDA.

Uilkje Attema-De Groot

Fractievoorzitter

Workum
06 465 651 78
raadslid.attema@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Wijkverpleegkundige Antonius (bezoldigd, 32 uur per week

Jos de Boer

Raadslid

Bolsward
06 156 243 92
raadslid.deboer6@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Transport coördinator Melkweg Fritom B.V. (bezoldigd, 40 uur per week)

Arjen Doedel

Raadslid

Makkum
06 573 295 69
raadslid.doedel@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent Atlas College te Hoorn (bezoldigd, 30 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid Koninginnevereniging Makkum (onbezoldigd, 1 uur per week)

Samantha Joustra

Raadslid

06 572 682 93
raadslid.joustra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Risk & Compliance Manager bij HZPC
  (bezoldigd, 28 uur per week)

Haye Ketelaar

Raadslid

Heeg
06 132 841 00
raadslid.ketelaar@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Klankbordgroep lid kansrijk gebied Idzega (bezoldigd, 2-4 uur per week)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

 • Melkveehouderij Mts. Ketelaar-De Jong

Theunis de Vries

Raadslid

Koudum
06 127 913 44
raadslid.devries@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Teamleider Sociale werkvoorziening Caparis (bezoldigd, 40 uur per week)
 • Zendingscommissielid van de PKN gemeente te Koudum (onbezoldigd, 1 uur per maand)

Bob van der Werf

Raadslid

Sneek
06 208 728 70
raadslid.vanderwerf@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent economische vakken Friese Poort Sneek (bezoldigd, 32 uur per week)