Raads- en commissieleden CDA.

Douwe

Douwe Attema

Fractievoorzitter

De Draei 54
8621 CZ Heeg

Telefoonnummer: 0515-442 800
Mobiel nummer: 06-461 728 27
d.attema.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Wetterskip Fryslân, projectmanager (bezoldigd, 36 uur per week)
Petra

Petra van den Akker

Raadslid

It Swee 2
8604 VR Sneek

Telefoonnummer: 0515-418 400
Mobiel nummer: 06-461 614 01
p.vandenakker.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Bestuurslid voor Stichting Zorgsteun Sneek (onbezoldigd, variërende uren)
 • Mondhygiëniste (bezoldigd, 1 dag per week)

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • Petra van den Akker Mondhygiëne
Uilkje

Uilkje Attema – de Groot

Raadslid

Tichtset 7
8711 KS Workum

Mobiel nummer: 06-465 651 78
u.attema.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Coördinerend Wijkverpleegkundige thuiszorg ZWFriesland (bezoldigd, 30 uur per week)
Bauke

Bauke Dam

Raadslid

Koudehuisterdijk 9
8748 CR Witmarsum

Mobiel nummer: 06-485 752 42
b.dam.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Accountmanager Deelstromen bij Afvalsturing Friesland (bezoldigd, 40 uur per week)
Arjen

Arjen Doedel

Raadslid

De Geep 30
8754 BJ Makkum

Mobiel nummer: 06-573 295 69
a.doedel.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent Atlas College Hoorn (bezoldigd, 25 uur per week)
Pieter

Pieter Greidanus

Raadslid

Marsdiep 11
8602 CJ Sneek

Mobiel nummer: 06-252 118 28
p.greidanus.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • BBL-Jobcoach Friese Poort Sneek (bezoldigd, 36 uur per week)

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • Eigenaar D.I.M.
Anneke

Anneke Koster-Klijnstra

Raadslid

Merkelstrjitte 32
8625 HZ Oppenhuizen

Telefoonnummer: 0515-559 345
Mobiel nummer: 06-284 411 00
a.koster.cda@sudwestfryslan.nl

Ondernemingen en organisaties met (financieel) belang

 • VOF Staalbouw Adviesbureau Koster
Pieter

Pieter de Vries

Raadslid

Friezenburg 37
8702 AD Bolsward

Mobiel nummer: 06-223 314 08
p.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Technisch-Commercieel Consultant bij Philipse IT Harlinger (bezoldigd, 32 uur per week)
 • Bestuurslid Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’ Makkum (onbezoldigd, 6 uur per week)
Theunis

Theunis de Vries

Raadslid

Spoarleane 1
8723 EV Koudum

Telefoonnummer: 0514-522 828
Mobiel nummer: 06-127 913 44
t.devries.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Werkleider Sociale werkvoorziening (bezoldigd, 40 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid St. Koudummer Skûtsje Grytsje Obes Koudum (onbezoldigd)
Ultsje

Ultsje Wiersma

Raadslid

De Koarte Baan 13
8731 DX Wommels

Telefoonnummer: 0515-332 501
Mobiel nummer: 06-205 251 00
u.wiersma.cda@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Tandarts (bezoldigd, 20 uur per week)
 • Voorzitter FKWWJ, doarpsmûne Wommels/Iens (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Feriening Fryske Doarpsmûnen (FFD) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Wommelser Enerzjy Koörperaasje (WEK) (onbezoldigd)