Contact

Overzicht zorgaanbieders

Gegevens verwijderen?

Wil je jouw gegevens van deze pagina laten verwijderen? Stuur dan een mail naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Kennismakingsplatform zorgaanbieders
Aanbieder Contact Telefoon E-mail Website Zoekt Specialisatie Doelgroep Gebied
ARZ Coaching & Ondersteuning Akke Rixt Zijsling 0630612348 info@arzcoaching.nl www.arzcoaching.nl Hoofdaannemer Niet aangeboren hersenletsel (NAH) In nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Clean Verslavingszorg Mark Lettinga 0615077874 info@cleanverslavingszorg.nl www.cleanverslavingszorg.nl In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Eigen Regie Friesland BV Marinka Oudshoorn 0652203589 contact@eigenregiefriesland.nl www.eigenregiefriesland.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid Burgers met een psychische kwetsbaarheid Huishoudelijke hulp, mensen met psychiatrische problemen Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o.
Eqrian Coachen met Paard en Ziel Rianne Sibma 0651111017 info@eqrian.nl www.eqrian.nl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Psychosociale problematiek Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Leger des Heils Marijke van der Most 0623683457 marijke.vander.most@legerdesheils.nl Hoofdaannemer Kwetsbare mensen met complexe problemen (verslaving, dreigend dak/thuisloos, psychiatrische problematiek, LVB speelt mee. En vaak in combinatie. Mensen met psychiatrische problemen, mensen met lichamelijke beperking Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., in nader contact te bespreken
Let it flow Chantal van der Kooi 0624104121 info@letitflow.nu www.letitflow.nu In nader contact te bespreken Het begeleiden en coachen van mensen die stress ervaren, overspannen zijn en/of burn-out klachten hebben. Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Libel thuisbegeleiding Wietske Zeilstra 0615455909 info@libelthuisbegeleiding.nl www.libelthuisbegeleiding.nl Hoofdaannemer Individuele begeleiding complexe thuissituatie Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking In nader contact te bespreken
LIMOR Marissa van der Molen 0854856000 contractbeheer@limor.nl www.limor.nl In nader contact te bespreken Meervoudige complexe problematiek; bijv. psychiatrie, justitie, verslaving, schulden, Housing First Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
MoveOn Ambulante begeleider Nynke Bouma 0612964775 info@moveonheerenveen.nl www.moveonheerenveen.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding 18+ Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Noorderbrug/'s Heeren Loo Ralf Besselse 0613005768 ralf.besselse@sheerenloo.nl www.noorderbrug.nl Hoofdaannemer. In nader contact te bespreken Niet aangeboren hersenletsel Mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Opgeruimd met Nynke Nynke Terpstra 0630265020 info@opgeruimdmetnynke.nl www.opgeruimdmetnynke.nl Hoofdaannemer. In nader contact te bespreken Opruimen en organiseren, AD(H)D en autisme, systemisch coachen Ouderen (anders dan huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Persoonlijk Consulenten Netwerk René Regensburg 0640215979 nenny@hetnet.nl www.persoonlijkconsulentenne
twerk.nl
In nader contact te bespreken ASS, Verslaving, NAH, Psychosociale Problematiek In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Praktijk M. Smits Marcel Smits 0650871989 contact@praktijk-msmits.nl www.praktijk-msmits.nl In nader contact te bespreken Behandeling en begeleiding bij psychiatrische behandeling bij ASS, OCD, AD(H)D verslaving, NAH en comorbiditeit Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Thuiszorg Slippens BV Jantine Slippens 0515438860 info@thuiszorgslippens.nl www.thuiszorgslippens.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Wij zijn goed in: wijkverpleging, huishoudelijke hulp en dagbesteding Huishoudelijke hulp, ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Van Hien Zorg Noord Nederland BV Ruitger van Hien 0513411928 r.vanhien@vanhienzorg.nl www.vanhienzorg.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding Wmo/Jeugdzorg Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Zorgboeren zuidwest Friesland Wietze Haanstra 0653720751 info@zorgboerenzuidwestfriesland.nl In nader contact te bespreken Dagbesteding Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking. Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Zorg Intens Alies Geertsma 0630668474 a.geertsma@zorgintens.nl www.zorgintens.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding bij psychische problematiek, ASS, PTSS, LVB, statushouders en nieuwkomers. Gecertificeerd gatekeeper suïcidepreventie. Huishoudelijke hulp, mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
ZorgKeeper Nederland Nadja Haagsma 0622030086 nadja@zorgkeeper.nl www.zorgkeeper.nl In nader contact te bespreken Thuisondersteuning Individueel --> Individuele begeleiding basis Ouderen (anders dan huishoudelijke hulp) Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied