Contact

Overzicht zorgaanbieders

Gegevens verwijderen?

Wil je jouw gegevens van deze pagina laten verwijderen? Stuur dan een mail naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Kennismakingsplatform zorgaanbieders
Aanbieder Contact Telefoon E-mail Website Zoekt Specialisatie Doelgroep Gebied
Aandacht voor Verlies en Rouw Mettelina Baarda-Kuiper 0621284353 info@aandachtvoorverliesenrouw.nl www.aandachtvoorverliesenrouw.nl In nader contact te bespreken Rouwtherapie (voor verlies in brede zin; overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, – baan en – idealen) Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Allegearre Zorgcollectief Friesland Nynke Dijk 0646586565 info@allegearre.nl In nader contact te bespreken Zelfstandige zorgprofessionals Huishoudelijke hulp, ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Amannij – Zorg voor Jou A. Nijholt-Klijnstra 0512-247740 info@amannij.nl www.amannij.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding bij diverse problematiek; WMO/Jeugdzorg Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap In nader contact te bespreken
ARZ Coaching & Ondersteuning Akke Rixt Zijsling 0630612348 info@arzcoaching.nl www.arzcoaching.nl Hoofdaannemer Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Ambulante begeleiding voor mensen met NAH Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
AtHomeFirst Joan Jonkers 0651095867 jonkers@athomefirst.nl www.athomefirst.nl Onderaannemer(s), in nader contact te bespreken Ervaring hoofdaanbieder Groningen en Emmen In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Beleef Dagbesteding Engelien Perridon 0625192939 eperridon@beleefdagbesteding.nl www.beleefdagbesteding.nl
www.dementiesneek.nl
www.dagbestedingsneek.nl
In nader contact te bespreken Dagbesteding voor ouderen met dementie en geheugenproblemen Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, buitengebied, in nader contact te bespreken
Borderz Eva Schriemer 0629349919 eva@borderz.nl www.borderz.nl Hoofdaannemer, combinatielid, in nader contact te bespreken Psychiatrie, DIS, persoonlijkheidsstoornis, LVB, VB. Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied
Clean Verslavingszorg Mark Lettinga 0615077874 info@cleanverslavingszorg.nl www.cleanverslavingszorg.nl In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Comfortzorg Chris Visser 0513437764 c.visser@comfortzorg.nl www.comfortzorg.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Ambulante begeleiding eventueel in combi met Jeugdwet (gezinsbegeleiding en behandeling) , ZVW (verzorging en verpleging) en WLZ (diverse doelgroepen) Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Connecting Hands I.A. Palstra 0659909065 ilanpalstra@connectinghands.nl www.connectinghands.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding bij diverse problematiek; WMO/Jeugdzorg, o.a. specialisatie de écht moeilijke gevallen. Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap In overleg, lichte voorkeur Sneek-Noord en Buitengebied
Corriente Robert Peterson robert@corriente.nl https://corriente.nl/ Hoofdaannemer, onderaannemer(s), in nader contact te bespreken Dagbesteding Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Buitengebied
Eigen Regie Friesland BV Marinka Oudshoorn 0652203589 contact@eigenregiefriesland.nl www.eigenregiefriesland.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid Burgers met een psychische kwetsbaarheid Huishoudelijke hulp, mensen met psychiatrische problemen Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o.
Eqrian Coachen met Paard en Ziel Rianne Sibma 0651111017 info@eqrian.nl www.eqrian.nl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Psychosociale problematiek Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Expertisecentrum Stenekes Lisanne Stenekes 0616971585 lisanne@expertisecentrumstenekes.nl www.expertisecentrumstenekes.nl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Mensen met psychiatrische problemen Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Gym de Leeuw Michel de Leeuw 0655718068 mddeleeuw@home.nl gymdeleeuw.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken dagbesteding, coaching, agressie, weerbaarheid, begeleiding Huishoudelijke hulp, ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
IederZijnWerk Henderika Visser 0515543623 info@iederzijnwerk.nl www.iederzijnwerk.nl Niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, sociale- en psychische problematiek, verstandelijke beperking, slechthorendheid Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
JP van den Bent Frouke Lampe 0610343105 flampe@jpvandenbent.nl In nader contact te bespreken Ondersteuning bij leven Mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied
Kijk Vooruit Anja Postma 0623157338 info@kijkvooruit.nl www.kijkvooruit.nl Combinatielid ASS en Lvb In nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied
Leger des Heils Marijke van der Most 0623683457 marijke.vander.most@legerdesheils.nl Hoofdaannemer Kwetsbare mensen met complexe problemen (verslaving, dreigend dak/thuisloos, psychiatrische problematiek, LVB speelt mee. En vaak in combinatie. Mensen met psychiatrische problemen, mensen met lichamelijke beperking Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., in nader contact te bespreken
Let it flow Chantal van der Kooi 0624104121 info@letitflow.nu www.letitflow.nu In nader contact te bespreken Het begeleiden en coachen van mensen die stress ervaren, overspannen zijn en/of burn-out klachten hebben. Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Libel thuisbegeleiding Wietske Zeilstra 0615455909 info@libelthuisbegeleiding.nl www.libelthuisbegeleiding.nl Hoofdaannemer Individuele begeleiding complexe thuissituatie Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking In nader contact te bespreken
LIMOR Marissa van der Molen 0854856000 contractbeheer@limor.nl www.limor.nl In nader contact te bespreken Meervoudige complexe problematiek; bijv. psychiatrie, justitie, verslaving, schulden, Housing First Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
LWW leren werken wonen Grytsje de Boer 0515856372 info@lww.frl www.lww.frl In nader contact te bespreken Zelfstandig wonen voor jongeren In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
MoveOn Ambulante begeleider Nynke Bouma 0612964775 info@moveonheerenveen.nl www.moveonheerenveen.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding 18+ Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
NAH Zorg Frank de Boer 0582563839 f.deboer@nahzorg.nl www.nahzorg.nl Hoofdaannemer Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied
Noorderbrug/’s Heeren Loo Ralf Besselse 0613005768 ralf.besselse@sheerenloo.nl www.noorderbrug.nl Hoofdaannemer. In nader contact te bespreken Niet aangeboren hersenletsel Mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Opgeruimd met Nynke Nynke Terpstra 0630265020 info@opgeruimdmetnynke.nl www.opgeruimdmetnynke.nl Hoofdaannemer. In nader contact te bespreken Opruimen en organiseren, AD(H)D en autisme, systemisch coachen Ouderen (anders dan huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Persoonlijk Consulenten Netwerk René Regensburg 0640215979 nenny@hetnet.nl www.persoonlijkconsulentenne
twerk.nl
In nader contact te bespreken ASS, Verslaving, NAH, Psychosociale Problematiek In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Peter Kool Smit Training en Coaching Peter K. Smit 0642595698 info@peterkoolsmit.nl https://peterkoolsmit-training-en-coaching.business.site/ Hoofdaannemer Meetbare 1:1 outdoor jongerencoaching (13-27 jr.) Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid.
Praktijk M. Smits Marcel Smits 0650871989 contact@praktijk-msmits.nl www.praktijk-msmits.nl In nader contact te bespreken Behandeling en begeleiding bij psychiatrische behandeling bij ASS, OCD, AD(H)D verslaving, NAH en comorbiditeit Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Re-Care Sandra de Vries 0853037417 sandra@re-care.org www.re-care.org Onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Cultuur sensitief werken met de doelgroep Nederlanders met een migratie achtergrond en vluchtelingen. 1 op 1 begeleiding, praktische ondersteuning, psychosociale ondersteuning, opvoed ondersteuning, Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied.
Rondomzorg BV Rene de la Porte 0651203717 porte.rdela@rondomzorg.nl www.rondomzorg.nl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Dagbesteding, Woonbegeleiding, BW / Intramuraal Wonen, BasisGGz Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Saul Saul Limonard 0624271757 info@absaul.nl www.absaul.nl In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
Scauting Coaching & Detachering André Oostenveld info@scauting.nl www.scauting.nl Hoofdaannemer Autisme Mensen met psychiatrische problemen Sneek-Noord, Sneek-Zuid
Stellingwerf Gym/ Psychologie Wiebren Stellingwerf 0648465543 info@stellingwerfgym.nl www.stellingwerfgym.nl Hoofdaannemer psychologie, begeleiding, coaching, daginvulling, leefstijl Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Stichting BEZINN Rinske Jager 0592300033 r.jager@bezinn.nl www.bezinn.nl In nader contact te bespreken (Kleinschalige) zorgboerderijen met divers aanbod Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Stichting Datsja Jelle de Boer 0641385524 jelle@datsja.frl www.datsja.frl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Individuele begeleiding en dagbesteding voor jongvolwassenen tot 27 jaar In nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Stichting Mens en Landschap Alma Schipper 0622243291 Onderaannemer(s), in nader contact te bespreken Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Bolsward e.o., in nader contact te bespreken
Stichting Op ‘e Timpe Jan M Visser 0610302173 info@opetimpe.nl www.opetimpe.nl Hoofdaannemer, in nader contact te bespreken Begeleiding en ontwikkeling van mensen met andere mogelijkheden. ADHD,add, psychische problematiek, verstandelijke beperking, sociale problematiek Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Bolsward e.o., buitengebied
Van Hien Zorg Noord Nederland BV Rutger van Hien 0513411928 r.vanhien@vanhienzorg.nl www.vanhienzorg.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding Wmo/Jeugdzorg Mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied
Viverè Coaching BV Jaike van der Meulen 0652032851 info@viverecoaching.nl www.viverecoaching.nl In nader contact te bespreken Coaching en begeleiding, maatwerk begeleiding Mensen met psychiatrische problemen In nader contact te bespreken
Wijs met Loes Loes van Heijningen 0616252180 info@wijsmetloes.nl www.wijsmetloes.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Ambulante specialistische en praktische begeleiding. Verlies en rouw, mensen met ASS, (L)VB Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Wilqoaching Wilma Bouwmeester 0653261695 wilma@wilqoaching.nl www.wilqoaching.nl Hoofdaannemer Coachen van kinderen en volwassen met behulp van de inzet van paarden. (persoonlijke ontwikkeling, vastzitten in patronen, stress, burn-out) Mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken In nader contact te bespreken
YourSmile Bettie Jansen Boot 0640158152 bettieboot60@gmail.com www.Yoursmile-bettieboot.nl In nader contact te bespreken NAH, LVB, persoonlijke ontwikkeling, financiën, organisatie huishouding, omgaan met rouw en verlies, ASS enz. Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Zcleaning Zhara Arlinda Zhara 0648729494 info@zcleaning.nl www.Zcleaning.nl Hoofdaannemer, Onderaannemer(s), Combinatielid,
In nader contact te bespreken
Schoonmaak verzorging en onderhoud Huishoudelijke hulp, Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), Mensen met psychiatrische problemen
• Mensen met verstandelijke handicap, Mensen met lichamelijke beperking
• In nader contact te bespreken
Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, In nader contact te bespreken
ZHARA Arlinda Zhara 0648729494 info@friesekaashandel-zhara.nl www.friesekaashandel-zhara.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken werktraject , begeleiding, persoonlijke begeleiding, dagbesteding Huishoudelijke hulp, ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, in nader contact te bespreken
Zhara -gymdeleeuw Arlinda Zhara 0648729494 arlinda.zhara@gmail.com Www.gymdeleeuw.nl Hoofdaannemer, Onderaannemer(s), Combinatielid, In nader contact te bespreken Coaching begeleiding training ( sport) Mensen met psychiatrische problemen, Mensen met verstandelijke handicap, Mensen met lichamelijke beperking, In nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., Buitengebied, In nader contact te bespreken
Zorgboeren zuidwest Friesland Wietze Haanstra 0653720751 info@zorgboerenzuidwestfriesland.nl In nader contact te bespreken Dagbesteding Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking. Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Zorg Intens Alies Geertsma 0630668474 a.geertsma@zorgintens.nl www.zorgintens.nl In nader contact te bespreken Ambulante begeleiding bij psychische problematiek, ASS, PTSS, LVB, statushouders en nieuwkomers. Gecertificeerd gatekeeper suïcidepreventie. Huishoudelijke hulp, mensen met psychiatrische problemen, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Zorg met Karakter Marianne Poot 0620996065 www.zorgmetkarakter.nl Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken
Zhara Arlinda Zhara 0648729494 arlinda.zhara@gmail.com www.zcleaning.nl
www.friesekaashandel-zhara.nl
www.Gymdeleeuw.nl
Hoofdaannemer, onderaannemer(s), combinatielid, in nader contact te bespreken Persoonlijke Begeleiding, aansturing werktraject dagbesteding structuur begeleiding Huishoudelijke hulp, ouderen (anders dan Huishoudelijke hulp), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verstandelijke handicap, mensen met lichamelijke beperking, in nader contact te bespreken Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o., buitengebied, in nader contact te bespreken