Overzicht van subsidieregelingen.

Wij hebben verschillende soorten subsidieregelingen. Hieronder zie je een overzicht:

 • Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE);
 • Vroegschoolse Educatie (basisschool);
 • Zorg voor leerlingen.
 • Sport opleidingen;
 • Sport technisch kader gymnastiek;
 • Sport evenementen.
 • Boeken en films;
 • Folkloristische activiteiten;
 • Friese taal;
 • Kunstroute
 • Muziek, zang en toneel, jaarlijks;
 • Muziek en zang, eenmalig;
 • Musea, eenmalig;
 • Cultuurfonds;
 • Leeuwarden-Fryslân 2018.
 • Jeugd;
 • Multi Functionele Centra, dorpshuizen en wijkgebouwen;
 • Kernenfonds;
 • Wijkaanpak 2.0;
 • Vrijwilligerswerk en informele zorg;
 • Ouderenorganisaties;
 • Mei-Inoar Stipejild.
 • Toeristische evenementen.
 • Cultureel erfgoed;
 • Open monumentendag.