Overlijden aangeven.

Als een naaste of familielid overlijdt moet je allerlei zaken regelen. Het aangeven van een overlijden bij de gemeente doet een begrafenisondernemer meestal voor jou. Maar dit mag je ook zelf doen.

Veelgestelde vragen

Een overlijden geef je aan in de gemeente waar de persoon is overleden. Woonde de persoon in een andere gemeente dan waar hij overleden is? Dan krijgt de woongemeente automatisch bericht.

Om een overlijden aan te geven, moet je een aantal dingen meenemen naar het gemeenteloket:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door een behandelend arts;\
  • Een enveloppe met de doodsoorzaakverklaring (B-formulier);
  • Eventueel het trouwboekje.

Is je naaste in het buitenland overleden? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zij kunnen je hierbij helpen. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

In de gemeente hebben wij 13 gemeentelijke begraafplaatsen. Meer informatie lees je bij begraven en cremeren.

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na het overlijden te begraven of cremeren. Een begrafenisondernemer regelt dan toestemming voor een uitstel.