De organisatie

Onze gemeente bestaat uit 6 steden en 83 kernen. Qua oppervlakte zijn wij de grootste gemeente van Nederland. Wat betreft inwoners (ruim 90.000) en arbeidsplaatsen (30.000) zijn we de tweede gemeente van Fryslân. En daar zijn we trots op. De combinatie van steden, platteland én het omvangrijke grondgebied maken onze gemeente uniek in Nederland.

Wij staan als gemeente graag voor je klaar. Om je zo snel mogelijk te helpen bij vragen of problemen, zijn er verschillende teams binnen onze organisatie. Elk team heeft zijn eigen vakgebied, maar werkt samen als 1 organisatie.

Bekijk het organogram

Wy binne grutsk op ús gemeente.

Meer informatie over onze organisatie

De gemeente Súdwest-Fryslân staat onder leiding van de directie, het hoogste orgaan voor gemeentebrede afstemming en coördinatie. Het Directieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke agenda en de strategische ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Onze directie bestaat uit:

 • Kristiaan Strijker - gemeentesecretaris/algemeen directeur
 • Fenna Pols - Sociaal Domein
 • Rixt Smit - Omgeving & Openbare Ruimte
 • Wietske Sikkes - Klantcontacten, Bedrijfsvoeren en Strategie & Programma's

Dienstverlenen bestaat uit verschillende ketens waarin al onze diensten en producten voor onze inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers worden geleverd. Bestaande uit:

 • Klantcontacten: teams Burgerzaken, KCC, Belastingen en Dienstverlenen;
 • Omgeving: teams Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgeving en Handhaving Publiek Domein;
 • Openbare Ruimte: vakgroepen Groen, Wegen, Water, Schoon en Vastgoed;
 • Sociaal Domein: teams Beleid Sociaal Domein, Ondersteuning Sociaal Domein, Administratie en Beheer Sociaal Domein, Cultuur en Sport en de Gebiedsteams.

Ontwikkelen is verantwoordelijk voor het regisseren en bestuurlijk laten prioriteren van bestuurlijke en maatschappelijke opgaves. De eenheid bestaat uit strategische programmamanagers en adviseurs, opgavenleiders, projectleiders, projectondersteuners, accountmanagers en stads-, dorps- en wijkcoördinatoren.

Bedrijfsvoeren levert interne dienstverlening aan de gehele organisatie en is verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de (door)ontwikkeling en innovatie van de bedrijfsvoering van de hele organisatie. Bedrijfsvoeren bestaat uit de volgende teams:

 • Communicatie;
 • Facilitair;
 • Financiën;
 • Human Resource;
 • ICT;
 • Informatievoorziening;
 • Juridische- en veiligheidszaken.

Onze visie is: ruimte geven aan inwoners, ondernemers en bedrijven. En dat in een gebied waar het goed leven en genieten is. Waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben en krijgen om zich te ontplooien, de verscheidenheid te koesteren en samen verder vorm te geven.

In het coalitieakkoord ‘Grutsk en Tichtby’ zijn thema’s benoemd. In elk thema zijn een aantal ambities beschreven.

Duurzaam

Het college heeft de lat hoog gelegd door akkoord te gaan met het Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten. In dit akkoord staat dat gemeenten in 2017 100% duurzaam aanbesteden. We vervullen een voorbeeldfunctie en delen kennis met inwoners en bedrijven. Wij ondersteunen hen bij het uitvoeren van duurzaamheid in hun dagelijkse activiteiten. We gebruiken hiervoor de methode van ‘The Natural Step’.

Fairtrade

Sinds 2015 mogen we onszelf Fairtrade Gemeente noemen. Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Lees meer over onze Fairtrade gemeente.

Organogram

Organogram SWF

Zie ook