De organisatie

Onze gemeente bestaat uit 6 steden en 83 kernen. Qua oppervlakte zijn wij de grootste gemeente van Nederland. Wat betreft inwoners (ruim 89.000) en arbeidsplaatsen (30.000) zijn we de tweede gemeente van Fryslân. En daar zijn we trots op. De combinatie van steden, platteland én het omvangrijke grondgebied maken onze gemeente uniek in Nederland.

Wij staan als gemeente graag voor je klaar. Om je zo snel mogelijk te helpen bij vragen of problemen, zijn er verschillende teams binnen onze organisatie. Elk team heeft zijn eigen vakgebied, maar werkt samen als 1 organisatie.

Bolsward sloep vaart door gracht

Wy binne grutsk op ús gemeente.

Meer informatie.

Onze gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 32 teams en de griffie. De organisatie staat onder leiding van een directie. Daarnaast zijn er verschillende teams verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zoals de teams financiën, human resource en communicatie. Ook ontwikkeling en dienstverlening zijn erg belangrijk binnen de gemeente.

Onze directie bestaat uit:

 • Pieter Zondervan (de algemeen directeur en keten Bedrijfsvoeren)
 • Sjoerd Joustra (ketens Klantcontacten, Omgeving en Openbare Ruimte)
 • Griet Heeg (keten Ontwikkelen en Sociaal Domein)

Zij werken samen als team, maar hebben elk een eigen portefeuille.

Er zijn een aantal teams verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de gemeente. Het gaat hierbij om de interne dienstverlening aan de gehele organisatie, zoals innoveren, adviseren en ontzorgen. Dit zijn de teams:

 • Financiën;
 • Human Resource;
 • Juridische- en veiligheidszaken;
 • Facilitair;
 • Informatievoorziening;
 • ICT;
 • Communicatie;
 • Concern control.

De medewerkers van de volgende teams zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke en maatschappelijke opgaves:

 • Staf;
 • Flexpool;
 • Stads-, dorps- en wijkcoördinatoren;
 • En een aantal strategisch adviseurs van Ruimtelijk Ontwikkeling en Economische Zaken, Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid en Beleid Sociaal Domein.

De dienstverlening bestaat uit verschillende ketens. Zij zijn verantwoordelijk voor al onze diensten en producten voor inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers.

Keten Klantcontacten

Hieronder vallen de teams Burgerzaken, Centrale Dienstverlening, Belastingen en een aantal ‘snelle’ producten van Vergunningen.

Keten Omgeving

Hieronder vallen de teams Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgeving en Handhaving Publiek Domein.

Keten Sociaal Domein

Hieronder vallen de teams Beleid Sociaal Domein, Ondersteuning Sociaal Domein, Administratie en Beheer Sociaal Domein, Cultuur en Sport en de Gebiedsteams.

Keten Openbare Ruimte

Hieronder vallen de teams Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, Openbare Werken, Beheer en Onderhoud Groen, Reiniging, Bruggen Havens en Recreatie en Bedrijfsbureau Techniek en Ondersteuning.

Onze visie is: ruimte geven aan inwoners, ondernemers en bedrijven. En dat in een gebied waar het goed leven en genieten is. Waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben en krijgen om zich te ontplooien, de verscheidenheid van Súdwest-Fryslân te koesteren en samen verder vorm te geven.

In het coalitieakkoord ‘Samen Krachtig’ zijn vier thema’s benoemd. In elk thema zijn een aantal ambities beschreven. Deze thema’s zijn:

 • Vitale Clusters;
 • Sociaal Vitaal;
 • Economisch Vitaal;
 • Financieel Vitaal.

De rode draad die door deze vier thema’s loopt is het begrip ‘Samen’.

Duurzaam

Het college van burgemeester en wethouders heeft de lat hoog gelegd door akkoord te gaan met het Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten. In dit akkoord staat dat gemeenten in 2017 100% duurzaam aanbesteden. We vervullen een voorbeeldfunctie en delen kennis met inwoners en bedrijven. Wij ondersteunen hen bij het uitvoeren van duurzaamheid in hun dagelijkse activiteiten. We gebruiken hiervoor de methode van ‘The Natural Step’.

Fairtrade

Sinds 2015 mogen we onszelf Fairtrade Gemeente noemen. Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Klik hier voor meer informatie over onze Fairtrade gemeente.