Open hiring

Ben je op zoek naar geschikte werknemers voor een vacature? Dan is Open Hiring misschien iets voor jou. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder CV of sollicitatiegesprek. Iedereen die vindt dat hij of zij aan de gevraagde kwaliteiten voldoet kan reageren. Het gaat vaak om laagdrempelig en praktijkgericht werk.

Vacatures

Veelgestelde vragen

 1. Je bepaalt de functievereisten.
 2. Je maakt de vacatures bekend.
 3. Je opent een wachtlijst.
 4. Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen zich inschrijven of aanmelden.
 5. De persoon die bovenaan de lijst staat, krijgt de baan.

 • Je weet van te voren niet wie je team gaat aanvullen en of deze persoon past binnen de huidige cultuur.
 • Je gaat ervan uit dat de persoon de kennis en vaardigheden bezit die worden gevraagd. In de praktijk moet dit nog blijken. Het is belangrijk om de proeftijd hier goed voor te gebruiken.

 • Direct. Door de vacaturewachtlijst zijn er altijd mensen beschikbaar die direct aan de slag kunnen.
 • Lange termijn. Doel van het arbeidscontract is een duurzame relatie tussen bedrijf en werknemer.
 • Praktisch. Werknemers laten op de werkplek zien of zij geschikt zijn voor de baan en worden beoordeeld op wat de functie vraagt.
 • Flexibel. Kan een werknemer het werk niet aan, dan beëindig je het arbeidscontract. Op dezelfde wijze waarop je afscheid van andere werknemers neemt.
 • Vangnet. Er is een onafhankelijke lifecoach beschikbaar voor werknemer en werkgever, mochten er belemmeringen zijn die het behoud van werk in de weg staan.
 • Groei. Werknemers kunnen doorstromen binnen het bedrijf als zij de capaciteiten daarvoor in huis hebben.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Je geeft invulling aan mvo, aan goed werkgeverschap en vervult een belangrijke sociale rol in de samenleving. Dit komt je imago als werkgever ten goede.

Succes kan nooit bij voorbaat worden gegarandeerd, ook niet wanneer een werknemer een reguliere sollicitatieprocedure heeft gevolgd. Werknemers hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in het leven. Dit kan van invloed zijn op het werk en kan het behoud ervan in de weg staan. Daarom kunnen werknemers en werkgevers bij Open Hiring terugvallen op een onafhankelijke lifecoach. Met als insteek het bevorderen van een duurzame arbeidsrelatie.

De lifecoach kan de werknemer coachen op hulpvragen die zich op andere leefgebieden afspelen dan het ‘werk’. Denk bijvoorbeeld aan schulden, relaties, kinderopvang of gezondheid. Hierbij blijft de werknemer zelf verantwoordelijk voor het oplossen ervan. De lifecoach kent de weg binnen het sociaal domein, kan zijn netwerk mobiliseren en biedt waar nodig ondersteuning. Hiermee wordt ook jij als werkgever ontlast.

Wij bieden, als het nodig is, een Lifecoach aan bij een contract vanaf 6 maanden en minimaal 10 uur per week. Dit ontzorgt werkgever en werknemer waardoor beide zich volledig kunnen richten op het werk.

 • Je stelt een vacature op waarin duidelijk wordt aangegeven wat de taken, kwaliteiten en vaardigheden zijn waaraan de medewerker moet voldoen.
 • Je hebt de beschikking over (basis)functies (eenvoudig werk) waarbij de kwaliteiten en vaardigheden duidelijk te verwoorden zijn in een vacaturetekst. Zoals schoonmaken, schilderen, horeca, transport e.d. Of een functie kan realiseren door huidige functies uit elkaar te halen en nieuwe te creëren (Jobcarving).
 • Je biedt de werknemer een contract dat gangbaar is binnen het bedrijf. Werknemers krijgen ook vanaf dag één betaald. Bij een contract van minimaal 7 maanden geldt de wettelijke proefperiode van 1 maand.
 • Je zorgt voor een goede begeleiding van de medewerker en indien nodig kan er een life coach worden ingeschakeld.
 • Je zorgt voor draagvlak van de overige medewerkers door hen goed te informeren over wat het is: een nieuwe manier om mensen de kans te geven op een betaalde baan.

Wij gebruiken ook de wervingsmethode Open Hiring.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen? Neem contact op met Helga Krist (accountteam ondernemen) of Mirjam Hoekstra (accountteam werk) via het telefoonnummer 14 0515.

Wil je meer informatie over Open Hiring? Kijk dan ook eens op de website van startfoundation.

Voorbeeldvacatures en een (gratis) training vind je op www.openhiring.startfoundation.nl.

Zie ook