Onkruidbestrijding op bestratingen.

Je ziet misschien meer onkruid op en langs de wegen en paden dan je gewend bent. Dat komt omdat we geen chemische middelen, zoals Roundup, meer gebruiken. Het tegengaan van onkruid op wegen en stoepen, is daardoor een stuk lastiger en duurder geworden.

Straatvegers

Hoe houden we onze stoepen, paden en wegen onkruidvrij?

We zetten tijdens het groeiseizoen aannemers in om de stoepen schoon te houden. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het onkruid met heet water of hete lucht. Om de bestrating en goten goed schoon te houden gebruiken we onze eigen veegwagens. Het schoonmaken van goten en parkeerterreinen is soms lastig, omdat er auto’s staan geparkeerd.

Wat kan ik zelf doen?

Alleen met elkaar kunnen we het onkruid tegengaan. Je kunt ons helpen door zelf de stoepen, goten of parkeerterreinen langs je huis en tuin onkruidvrij te houden. Je mag hiervoor geen chemische middelen gebruiken. Ook het gebruik van (schoonmaak)azijn is schadelijk voor het milieu.