Standplaatsen

Wil je op een openbare plaats iets aanbieden? En gebruik je hierbij een kraam, wagen of tafel? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig.

Hieronder vind je meer informatie over de:

 • verschillende soorten standplaatsen
 • verschillende aanvraagprocedures die daarbij horen
 • digitale aanvraagformulieren
 • kosten

Heb je vragen? Stel ze via ons contactformulier. Of bel met team Vergunningen via 140515.

Markt Sneek

Soorten standplaatsen

Sinds 29 december 2022 hebben we een nieuw standplaatsenbeleid. Dit betekent nieuwe regels voor het aanvragen en het krijgen van een standplaatsvergunning.
We hebben 8 verschillende soorten standplaatsen.

1. Jaarrond standplaats

Dit is een vaste standplaats op een vaste locatie die door verschillende vergunninghouders gedurende 1 of meerdere dagen per week worden ingenomen.

Voor de jaarrond standplaats zijn locaties vastgesteld waarvoor wij een vergunning verlenen. Daarnaast geldt een lotingsprocedure voor het verkrijgen van een vergunning.

Lotingsprocedure. Wat houdt dit in?

Zodra er een plek vrij is, stellen wij deze plek open. We laten dit weten via een publicatie op de website van Overheid.nl.

 • Je kan dan een aanvraag indienen binnen de termijn die in die publicatie staat.
 • Nadat de inschrijving is gesloten, wordt de locatie onder aangemelde standplaatshouders verloot.
 • Zijn er geen gegadigden voor de locatie? Dan blijft deze open en kan je op elk moment een aanvraag indienen. Wie zich als eerst meldt, heeft ook het 1e recht.

Kosten

 • Aanvraag standplaatsvergunning: € 112,70
 • Marktgelden bij een standplaats op gemeentegrond: € 1,50 per strekkende meter. Met een minimum van 4 meter. Alles achter de komma ronden we af naar boven op een hele meter.
 • Elektriciteits laag tarief (tot 0,4 kWh): € 0,90
 • Elektriciteit hoog tarief (meer dan 0,4 kWh): € 2,75

2. Seizoensstandplaats

Dit een vaste standplaats op een vaste locatie voor het aanbieden van goederen en diensten die gebonden zijn aan een bepaalde periode of seizoen. Het gaat om een vergunning voor die bepaalde periode. Bijvoorbeeld voor een paar weken of maanden per jaar.

Voor de seizoensstandplaats zijn locaties vastgesteld waarvoor wij een vergunning verlenen. Daarnaast geldt een lotingsprocedure voor het verkrijgen van een vergunning.

Lotingsprocedure. Wat houdt dit in?

Zodra er een plek vrij is, stellen wij deze plek open. We laten dit weten via een publicatie op de website van Overheid.nl.

 • Je kan dan een aanvraag indienen binnen de termijn die in die publicatie staat.
 • Nadat de inschrijving is gesloten, wordt de locatie onder aangemelde standplaatshouders verloot.
 • Zijn er geen gegadigden voor de locatie? Dan blijft deze open en kan je op elk moment een aanvraag indienen. Wie zich als eerst meldt, heeft ook het 1e recht.

Kosten

 • Aanvraag standplaatsvergunning: € 112,70
 • Marktgelden bij een standplaats op gemeentegrond: € 1,50 per strekkende meter. Met een minimum van 4 meter. Alles achter de komma ronden we af naar boven op een hele meter.
 • Elektriciteits laag tarief (tot 0,4 kWh): € 0,90
 • Elektriciteit hoog tarief (meer dan 0,4 kWh): € 2,75

3. Seizoensstandplaats oliebollen

Dit is een jaarlijks terugkerende seizoensstandplaats voor de verkoop van oliebollen voor maximaal 14 weken (vanaf 1 oktober).

Voor de seizoensstandplaats oliebollen zijn locaties vastgesteld waarvoor wij een vergunning verlenen. Daarnaast geldt een lotingsprocedure voor het verkrijgen van een vergunning.

Lotingsprocedure. Wat houdt dit in?

Zodra er een plek vrij is, stellen wij deze plek open. We laten dit weten via een publicatie op de website van Overheid.nl.

 • Je kan dan een aanvraag indienen binnen de termijn die in die publicatie staat.
 • Nadat de inschrijving is gesloten, wordt de locatie onder aangemelde standplaatshouders verloot.
 • Zijn er geen gegadigden voor de locatie? Dan blijft deze open en kan je op elk moment een aanvraag indienen. Wie zich als eerst meldt, heeft ook het 1e recht.

Kosten

 • Aanvraag standplaatsvergunning: € 112,70
 • Marktgelden bij een standplaats op gemeentegrond: € 1,50 per strekkende meter. Met een minimum van 4 meter. Alles achter de komma ronden we af naar boven op een hele meter.
 • Elektriciteits laag tarief (tot 0,4 kWh): € 0,90
 • Elektriciteit hoog tarief (meer dan 0,4 kWh): € 2,75

4. Incidentele standplaats

Dit is een standplaats die worden ingenomen op maximaal 2 aaneengesloten vastgestelde dagen, zonder een regelmaat. Deze vergunning wordt per aanvraag verleend.

Kosten

 • Aanvraag standplaatsvergunning: € 112,70
 • Marktgelden bij een standplaats op gemeentegrond: € 1,50 per strekkende meter. Met een minimum van 4 meter. Alles achter de komma ronden we af naar boven op een hele meter.
 • Elektriciteits laag tarief (tot 0,4 kWh): € 0,90
 • Elektriciteit hoog tarief (meer dan 0,4 kWh): € 2,75

5. Ideële of maatschappelijke standplaats

Dit is een standplaats voor het promoten van een goed doel of voor een algemeen maatschappelijk doel zonder commercieel oogpunt.

Voor het aanvragen van een ideële of maatschappelijke standplaats zijn geen kosten verbonden

6. Standplaats jaarmarkten

Inschrijven voor de volgende jaarmarkten is mogelijk voor de volgende markten:

Heamiel

Voor de Heamielmarkt Bolsward op 27 juni 2024 kun je je aanmelden:

Meld je aan voor de Heamielmarkt

Bolletongersdei

Voor Bolletongersdei Bolsward op 3 oktober 2024 kun je je aanmelden:

Meld je aan voor de markt op Bolletongersdei

7. Standplaats weekmarkt

Onze marktmeester komt graag met je in contact als je een standplaats voor een weekmarkt wilt aanvragen.
Stuur een mail naar markt@sudwestfryslan.nl. Het is mogelijk om op de dag van de weekmarkt mee te lopen met de marktmeester. Hij kijkt graag met je naar de mogelijkheden.

We hebben de volgende weekmarkten:

Weekmarkt Bolsward

 • Iedere donderdag van 9:00 tot 13:00 uur op de Appelmarkt en het Marktplein.

Weekmarkt Sneek

 • Iedere dinsdag van 9:00 tot 13:00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur op het Grootzand.

Weekmarkt Workum

 • Iedere donderdag van 12.00 tot 17.00 uur op de Stedspôle.

Weekmarkt IJlst

 • Iedere zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur op het Frisiaplein.

Weekmarkt Makkum

 • Iedere woensdag van 8.00 tot 12.30 uur op de Lieuwkemastraat.

Een vergunning voor een standplaats aanvragen? Dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig, zoals:

 • Het Kamer van Koophandel nummer;
 • Het polisnummer van de W.A. Marktverzekering;
 • De DigiD inloggegevens.

Het toewijzen van een plaats hangt af van de ruimte op de markt en het product dat je wilt verkopen.

Het aanvragen van een vergunning voor een standplaats kost € 112,70. De vergunning is onbeperkt geldig. De kosten van de standplaats en het stroomverbruik vind je in onze verordening marktgelden 2020. Je betaalt het marktgeld en de stroomkosten met een abonnement per kwartaal of per jaar.

Vergunning opzeggen? Je krijgt in sommige gevallen een deel van het marktgeld terug.

8. Koek en Zopie kraam

Is het ijs dik genoeg om de schaatsen onder te trekken? Dan is het tijd voor Koek en Zopie. Tijdens een ijsperiode is iedereen vrij om een Koek- en Zopie kraam neer te zetten. Je hoeft dit niet eens aan ons te melden. Houd je je wel aan onze regels?

Tijdens de Elfstedentocht of Elfmerentocht mag je niet zomaar een Koek en Zopie kraam neerzetten.
Wil je bij 1 van deze tochten toch een kraam? Dan heb je een vergunning voor een standplaats Elfsteden- of Elfmerentocht nodig. Vul onderstaand formulier in.

Iedereen mag een Koek en Zopie kraam beginnen. Je moet je alleen wel aan een aantal regels houden:

 • De vaste standplaats mag niet binnen 300 meter van een ijsvereniging staan;
 • Je moet minimaal 200 meter afstand van andere particuliere Koek en Zopie kramen houden;
 • Je mag alleen aan of bij het water staan, niet op het ijs. Wil je toch op het ijs staan? Vraag dan toestemming aan de IJswegencentrale of aan de plaatselijke ijsvereniging;
 • Geen verkoop van alcohol;
 • Bij wedstrijden en toertochten moet je de aanwijzingen van de politie, de IJswegencentrale en de gemeentelijke toezichthouders volgen;
 • Je moet afvalbakken bij je kraam plaatsen en het afval zelf opruimen.