Standplaats.

Wil je graag iedere week op de markt staan? Vraag dan een standplaats aan voor een weekmarkt in onze gemeente. Wil je op een openbare plaats iets aanbieden? Dan heb je een vergunning nodig. Of misschien wil je tijdens de wintermaanden wel een Koek en Zopie kraam beginnen? Lees hieronder verder voor meer informatie.

Standplaats innemen.

Wil je op een openbare plaats iets aanbieden? En gebruik je hierbij een kraam, wagen of tafel? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig.

Meer informatie.

Binnen de gemeente zijn er vaste standplaatsen die je kunt gebruiken. Dit geldt niet voor standplaatsen bij evenementen. Of bij een tijdelijke vergunning van maximaal 2 dagen achter elkaar. Je kunt een vergunning voor maximaal 5 jaar aanvragen.

De kosten van de standplaats en het stroomverbruik vind je in onze verordening marktgelden. Het stageld hangt af van de lengte van de standplaats. Meer informatie vind je hieronder.

Heb je vragen of opmerkingen die je ons wilt laten weten? Dan komen wij graag met je in contact. Stuur een mail naar vergunningenapv@sudwestfryslan.nl en wij reageren zo snel mogelijk op je vraag. Je mag ook bellen naar 14 0515, vraag dan naar team Vergunningen.

Standplaats weekmarkten.

Wil je een standplaats op een weekmarkt aanvragen? Dan komt onze marktmeester graag met je in contact. Stuur dan een mail naar markt@sudwestfyslan.nl. Het is mogelijk om op de dag van de weekmarkt mee te lopen met de marktmeester. Hij kijkt graag met je naar de mogelijkheden.

Je kan je inschrijven voor de volgende weekmarkten:

Weekmarkt Bolsward.

 • Iedere donderdag van 9:00 tot 13:00 uur op de Appelmarkt en het Marktplein.

Weekmarkt Sneek.

 • Iedere dinsdag van 9:00 tot 13:00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur op het Grootzand.

Weekmarkt Workum.

 • Iedere donderdag van 8.00 tot 14.00 uur op de Stedspôle.

Weekmarkt IJlst.

 • Iedere zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur op het Frisiaplein.

Weekmarkt Makkum.

 • Iedere woensdag van 8.00 tot 12.30 uur op de Lieuwkemastraat.

Wil je een vergunning voor een standplaats aanvragen? Dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig, zoals:

 • Het Kamer van Koophandel nummer;
 • Het polisnummer van de W.A. Marktverzekering;
 • De DigiD inloggegevens.

Het toewijzen van een plaats hangt af van de ruimte op de markt en het product dat je wilt verkopen.

Het aanvragen van een vergunning voor een standplaats kost € 102,40. De vergunning is onbeperkt geldig. De kosten van de standplaats en het stroomverbruik vind je in onze verordening marktgelden. Je betaalt het marktgeld en de stroomkosten met een abonnement per kwartaal of per jaar.

Wil je je vergunning opzeggen? Dan krijg je in sommige gevallen een deel van het marktgeld terug.

Standplaats jaarmarkten.

Je kan je inschrijven voor de volgende jaarmarkten:

Jaarmarkt tijdens de Heamieldagen in Bolsward

 • Locatie: centrum van Bolsward
 • Datum: donderdag 25 juni 2020 van 09.00 tot 16.00 uur
 • Inschrijven: voor 6 mei 2020

Jaarmarkt tijdens de Bolletongerdei in Bolsward

 • Locatie: centrum van Bolsward
 • Datum: donderdag 1 oktober 2020 van 09.00 tot 16.00 uur
 • Inschrijven: voor 15 juni 2020
 • Wij nemen je inschrijving alleen in behandeling als deze volledig is en als wij de inschrijving op tijd hebben ontvangen;
 • Voeg een fotokopie van de inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel toe;
 • De inschrijving dient als een aanvraag van een vergunning. Aan een toegewezen plaats zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten bedragen € 10,00 per inschrijving. Teruggaaf van dit bedrag is niet mogelijk;
 • Als wij jou de vergunning toekennen, moet je ons ook marktgelden betalen. De tarieven hiervoor vind je in de verordening marktgelden op de website van de overheid.

Koek en Zopie kraam.

Is het ijs dik genoeg om de schaatsen onder te trekken? Dan is het tijd voor Koek en Zopie. Tijdens een ijsperiode is iedereen vrij om een Koek- en Zopie kraam neer te zetten. Je hoeft dit niet eens aan ons te melden. Houd je je wel aan onze regels?

Is het ijs zo dik dat "it oan giet"? Tijdens de Elfstedentocht of Elfmerentocht mag je niet zomaar een Koek en Zopie kraam neerzetten. Wil je bij 1 van deze tochten toch een kraam? Dan heb je een vergunning voor een standplaats Elfsteden- of Elfmerentocht nodig. Mail het ingevulde formulier naar info@sudwestfyslan.nl.

Iedereen mag een Koek en Zopie kraam beginnen. Je moet je alleen wel aan een aantal regels houden:

 • Je mag niet binnen 300 meter van de vaste standplaats van een ijsvereniging staan;
 • Je moet minimaal 200 meter afstand van andere particuliere Koek en Zopie kramen houden;
 • Je mag alleen aan of bij het water staan, niet op het ijs. Wil je toch op het ijs staan? Vraag dan toestemming aan de IJswegencentrale of aan de plaatselijke ijsvereniging;
 • Je mag geen alcohol verkopen;
 • Bij wedstrijden en toertochten moet je de aanwijzingen van de politie, de IJswegencentrale en de gemeentelijke toezichthouders volgen;
 • Je moet afvalbakken bij je kraam plaatsen en het afval zelf opruimen.