Sportverenigingen

In onze gemeente zijn ongeveer 400 sportverenigingen actief. Veel van deze verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers, we helpen graag een handje mee. We bieden ondersteuning en begeleiding op verschillende gebieden, zoals ledenwerving, huisvesting en sponsoring. Lees hieronder verder voor meer informatie. Wil je weten wat we voor jouw vereniging kunnen doen? Neem dan contact op, dit kan telefonisch via 14 0515 of mail naar sport@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie

Heeft jouw sportvereniging behoefte aan advies en ondersteuning? Dan gaan we graag met jullie in gesprek. Dit kan een standaard oriënterend gesprek zijn, maar ook een adviesgesprek over een specifieke vraag.

Wij geven dan advies op maat, waarmee jullie zelf aan de slag kunnen. Geen theoretische boekwerken, maar praktische plannen.

Onze meest uitgebreide vorm van ondersteuning is trajectondersteuning. Deze vorm van ondersteuning start met een intakegesprek. Daarna maken we samen een plan om het probleem aan te pakken.

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en trainingen over verschillende thema’s. Deelname is meestal gratis voor sportverenigingen uit de gemeente.

Ben je benieuwd wanneer de themabijeenkomsten plaatsvinden? Bekijk dan onze activiteitenkalender. We versturen de uitnodigingen ook per mail.

Heb je zelf een leuk idee voor een bijeenkomst of training? Geef dit dan aan ons door.

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie bij jouw sportvereniging niet voor? Hoe zeker ben je hiervan? En mocht er een klacht binnenkomen, weet je dan wat je moet doen? De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.

Tijdens een inspiratiesessie op maandag 3 februari wordt dieper ingegaan op maatregelen om een sociaal veilig klimaat te creëren. Denk hierbij aan het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het opstellen van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Maar ook hoe je het ‘positief coachen’ onder trainers/begeleiders en ouders kunt stimuleren en welke ondersteuning hierin kan worden gegeven om dit te realiseren.

 • Datum: Maandag 3 februari 2020
 • Locatie: Dorpshuis Oan It Far, Hommerts
 • Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden? Dat kan tot 25 januari 2020. Klik hier om je aan te melden.

Heb je een vraag? Mail dan naar sport@sudwestfryslan.nl.

In november tekenden het college van B&W met enkele lokale sportorganisaties de intentieverklaring voor deelname aan het lokaal sportakkoord. Dit akkoord kan in 2020 een extra impuls geven aan sport en bewegen in Súdwest-Fryslân.

Onder leiding van André Kasel (onafhankelijke sportformateur) werken we met elkaar aan mooie initiatieven en duurzame verbindingen tussen de deelnemers aan het lokaal sportakkoord. Tijdens de kick-off bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek over de ambities en thema’s die er zijn op sport- en beweeggebied in relatie tot zorg, welzijn en onderwijs.

Inhoud sportakkoord

Het lokaal sportakkoord sluit aan bij de zes landelijke ambities uit het nationaal Sportakkoord:

1. Inclusief sport en bewegen: De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
2. Duurzame sportinfrastructuur: Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders: We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
4. Positieve sportcultuur: Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen: Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
6. Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Uitnodiging

Datum: Woensdag 22 januari 2020
Tijd: 19.00 uur inloop, 19.15 uur start bijeenkomst, 21.30 uur einde
Locatie: Raadszaal, Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek
Voor wie: Sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en organisaties uit welzijn, zorg en onderwijs

Aanmelden of meer informatie?

Let op: Aanmelden is niet meer mogelijk, de bijeenkomst is vol!

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Oosterhof, team Cultuur en Sport via ons algemene telefoonnummer 14 0515.

Het creëren van een positief sportklimaat zie je bij steeds meer sportverenigingen terugkomen. Dit zie je bijvoorbeeld bij borden met omgangs- en gedragsregels langs de sportvelden. Dit is 1 van de manieren om leden en bezoekers te attenderen op belangrijke waarden en normen. Om leden en vrijwilligers hier nog bewuster van te maken, maar vooral om het thema bespreekbaar te maken is POD-sport ontwikkeld.

Met POD-sport maak je het thema op een interessante en leuke manier kenbaar bij verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Tijdens speciale avonden voor trainers/coaches en ouders wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gediscussieerd en worden tips en trucs gedeeld. Leuke en interactieve avonden, waarbij Positief Coachen weer even extra op de radar komt.

Wat levert het de vereniging op?

POD Sport is een aanpak – een manier van doen. Werken met POD Sport zorgt voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en ouders.

Interesse?

POD-sport wordt aangepast aan de situatie van de vereniging. Wij maken dan ook graag een afspraak om dit af te stemmen. Neem hiervoor telefonisch contact op met René van Dam via 14 0515 of stuur een mail naar sport@sudwestfryslan.nl. Een combinatie met het project trainersbegeleiding is tevens mogelijk.

Sporten en bewegen is goed voor onze gezondheid en sociale verbinding. Wij willen daarom sport extra stimuleren bij bijvoorbeeld jongeren, ouderen en gehandicapten. Hiervoor hebben we sterke en vitale sportverenigingen nodig die de activiteiten kunnen aanbieden. Wij ondersteunen deze verenigingen hier graag bij met het vitaliseringsbudget. Wil je het vitaliseringsbudget aanvragen voor jouw vereniging? Neem dan contact met ons op via sport@sudwestfryslan.nl.

Om het vitaliseringsbudget aan te vragen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het hele bestuur van de vereniging moet akkoord zijn met de aanvraag;
 • De aanvraag draagt bij aan vitalisering van de vereniging;
 • De vereniging levert ook een bijdrage, bijvoorbeeld geld;
 • De buurtsportcoach is betrokken bij de aanvraag;
 • Er is een begroting en een dekkingsplan.

We willen graag een gezonde en sportieve gemeente zijn, maar dat kunnen we niet alleen. Wil je als sportvereniging nog meer doen om sport en bewegen te stimuleren? Dan kan je bij ons subsidie aanvragen.

We hebben 3 soorten subsidies beschikbaar om sporten en bewegen te stimuleren:

 • Vitalisering sportverenigingen. Wil je een nieuwe activiteit opstarten? Bijvoorbeeld om een nieuwe doelgroep aan te trekken? Of heb je geld nodig om een fusie tussen verenigingen te regelen? Vraag dan deze subsidie aan.
 • Kadervorming. Deze subsidie is voor scholing en training van de leden. Bijvoorbeeld het volgen van een scheidsrechter cursus.
 • Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Wil je als sportvereniging scholen uitnodigen voor kennismakingslessen? Of mogen scholen deelnemen aan een toernooi?  Zet jezelf dan op de Schoolsportagenda. Op de pagina van de Schoolsportagenda vind je meer informatie.