Sportverenigingen

In onze gemeente zijn ongeveer 400 sportverenigingen actief. Veel van deze verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers, we helpen graag een handje mee. We bieden ondersteuning en begeleiding op verschillende gebieden, zoals ledenwerving, huisvesting en sponsoring. Lees hieronder verder voor meer informatie. Wil je weten wat we voor jouw vereniging kunnen doen? Neem dan contact op, dit kan telefonisch via 14 0515 of mail naar sport@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie

Heeft jouw sportvereniging behoefte aan advies en ondersteuning? Dan gaan we graag met jullie in gesprek. Dit kan een standaard oriënterend gesprek zijn, maar ook een adviesgesprek over een specifieke vraag.

Wij geven dan advies op maat, waarmee jullie zelf aan de slag kunnen. Geen theoretische boekwerken, maar praktische plannen.

Onze meest uitgebreide vorm van ondersteuning is trajectondersteuning. Deze vorm van ondersteuning start met een intakegesprek. Daarna maken we samen een plan om het probleem aan te pakken.

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en trainingen over verschillende thema’s. Deelname is meestal gratis voor sportverenigingen uit de gemeente.

Ben je benieuwd wanneer de themabijeenkomsten plaatsvinden? Bekijk dan onze activiteitenkalender. We versturen de uitnodigingen ook per mail.

Heb je zelf een leuk idee voor een bijeenkomst of training? Geef dit dan aan ons door.

Het creëren van een positief sportklimaat zie je bij steeds meer sportverenigingen terugkomen. Dit zie je bijvoorbeeld bij borden met omgangs- en gedragsregels langs de sportvelden. Dit is 1 van de manieren om leden en bezoekers te attenderen op belangrijke waarden en normen. Om leden en vrijwilligers hier nog bewuster van te maken, maar vooral om het thema bespreekbaar te maken is POD-sport ontwikkeld.

Met POD-sport maak je het thema op een interessante en leuke manier kenbaar bij verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Tijdens speciale avonden voor trainers/coaches en ouders wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gediscussieerd en worden tips en trucs gedeeld. Leuke en interactieve avonden, waarbij Positief Coachen weer even extra op de radar komt.

Wat levert het de vereniging op?

POD Sport is een aanpak – een manier van doen. Werken met POD Sport zorgt voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en ouders.

Interesse?

POD-sport wordt aangepast aan de situatie van de vereniging. Wij maken dan ook graag een afspraak om dit af te stemmen. Neem hiervoor telefonisch contact op met René van Dam via 14 0515 of stuur een mail naar sport@sudwestfryslan.nl. Een combinatie met het project trainersbegeleiding is tevens mogelijk.

Sporten en bewegen is goed voor onze gezondheid en sociale verbinding. Wij willen daarom sport extra stimuleren bij bijvoorbeeld jongeren, ouderen en gehandicapten. Hiervoor hebben we sterke en vitale sportverenigingen nodig die de activiteiten kunnen aanbieden. Wij ondersteunen deze verenigingen hier graag bij met het vitaliseringsbudget. Wil je het vitaliseringsbudget aanvragen voor jouw vereniging? Vul dan het aanvraagformulier vitaliseringsbudget in.

Om het vitaliseringsbudget aan te vragen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het hele bestuur van de vereniging moet akkoord zijn met de aanvraag;
  • De aanvraag draagt bij aan vitalisering van de vereniging;
  • De vereniging levert ook een bijdrage, bijvoorbeeld geld;
  • De buurtsportcoach is betrokken bij de aanvraag;
  • Er is een begroting en een dekkingsplan.

We willen graag een gezonde en sportieve gemeente zijn, maar dat kunnen we niet alleen. Wil je als sportvereniging nog meer doen om sport en bewegen te stimuleren? Dan kan je bij ons subsidie aanvragen.

We hebben 3 soorten subsidies beschikbaar om sporten en bewegen te stimuleren:

  • Vitalisering sportverenigingen. Wil je een nieuwe activiteit opstarten? Bijvoorbeeld om een nieuwe doelgroep aan te trekken? Of heb je geld nodig om een fusie tussen verenigingen te regelen? Vraag dan deze subsidie aan.
  • Kadervorming. Deze subsidie is voor scholing en training van de leden. Bijvoorbeeld het volgen van een scheidsrechter cursus.
  • Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Wil je als sportvereniging scholen uitnodigen voor kennismakingslessen? Of mogen scholen deelnemen aan een toernooi?  Zet jezelf dan op de Schoolsportagenda. Op de pagina van de Schoolsportagenda vind je meer informatie.