Sportverenigingen

In onze gemeente zijn ongeveer 400 sportverenigingen actief. Veel van deze verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers, we helpen graag een handje mee. We bieden ondersteuning en begeleiding op verschillende gebieden, zoals ledenwerving, huisvesting en sponsoring. Lees hieronder verder voor meer informatie. Wil je weten wat we voor jouw vereniging kunnen doen? Neem dan contact op, dit kan telefonisch via 14 0515 of mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Bastketbalnet

Maatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft op 21 april besloten om de maatregelen voor kinderen en sport te versoepelen. Kinderen en jongeren krijgen vanaf woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en-spel. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan.

Wij horen graag wat de mogelijkheden voor kinderen en jongeren zijn bij jouw sportvereniging.

Maatregelen kinderen tot en met 12 jaar

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan.
 • Ook mogen er geen ouders langs de lijn staan.
 • Douchen op de sportclub mag niet; wie wil douchen, doet dit thuis.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen: blijf thuis.

Maatregelen jongeren van 13 tot en met 18 jaar

 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is.
 • Jongeren moeten onderling 1,5 meter afstand houden.
 • Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan.
 • Ook hier geldt dat er geen ouders langs de kant mogen staan
 • Douchen op de sportclub mag niet; wie wil douchen, doet dit thuis.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen: blijf thuis.

Sport Fryslân gaat sportverenigingen de komende tijd informeren over de meest recente ontwikkelingen en geeft inspirerende tips  om jongeren op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen laten sporten.

Sportverenigingen

Als sportvereniging mag je dus vanaf 29 april weer georganiseerde (en onder begeleiding) sportactiviteiten in de buitenlucht geven. Daarbij moeten de bovengenoemde maatregelen in acht worden genomen. Daarnaast moet u zich houden aan de noodverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat zijn uw ideeën?

Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden en faciliteiten bij jouw sportvereniging zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren weer buiten kunnen sporten. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen en jongeren welke al lid zijn van de vereniging maar ook om niet-leden. Het kabinet heeft voor deze laatste groep nadrukkelijk aandacht gevraagd.

Wanneer je hier samen met andere verenigingen ideeën over hebt horen wij dat ook graag. Er mag als groep gereageerd worden.

Heb je behoefte aan ondersteuning bij het aanbieden van activiteiten door een buurtsportcoach? Dan horen wij dat graag!

Ook de besturen van binnensportverenigingen vragen we naar de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om buiten te kunnen sporten.

Contact

Wij horen graag wat de mogelijkheden zijn bij jouw sportvereniging. Maar ook voor vragen, ideeën en suggesties kun je mailen naar sportreservering@sudwestfryslan.nl

Op 28 april maken we een eerste overzicht van alle ideeën die bij ons binnen zijn gekomen. Dit overzicht zullen wij dagelijks uitbreiden met alle activiteiten die wij ontvangen. Wij nemen contact met jou op om de plannen verder uit te werken en waar nodig te ondersteunen.

Informatie voor sportverenigingen over de laatste informatie en maatregelen rondom het coronavirus lees je in de nieuwsbrief van Sport Fryslân.

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en –stichtingen via Noodloket

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus.

Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk.
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben.
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten.
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via de website van rvo.nl en KvK.
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten.
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Heeft jouw sportvereniging behoefte aan advies en ondersteuning? Dan gaan we graag met jullie in gesprek. Dit kan een standaard oriënterend gesprek zijn, maar ook een adviesgesprek over een specifieke vraag.

Wij geven dan advies op maat, waarmee jullie zelf aan de slag kunnen. Geen theoretische boekwerken, maar praktische plannen.

Onze meest uitgebreide vorm van ondersteuning is trajectondersteuning. Deze vorm van ondersteuning start met een intakegesprek. Daarna maken we samen een plan om het probleem aan te pakken.

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en trainingen over verschillende thema’s. Deelname is meestal gratis voor sportverenigingen uit de gemeente.

Ben je benieuwd wanneer de themabijeenkomsten plaatsvinden? Bekijk dan onze activiteitenkalender. We versturen de uitnodigingen ook per mail.

Heb je zelf een leuk idee voor een bijeenkomst of training? Geef dit dan aan ons door.

Het creëren van een positief sportklimaat zie je bij steeds meer sportverenigingen terugkomen. Dit zie je bijvoorbeeld bij borden met omgangs- en gedragsregels langs de sportvelden. Dit is 1 van de manieren om leden en bezoekers te attenderen op belangrijke waarden en normen. Om leden en vrijwilligers hier nog bewuster van te maken, maar vooral om het thema bespreekbaar te maken is POD-sport ontwikkeld.

Met POD-sport maak je het thema op een interessante en leuke manier kenbaar bij verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Tijdens speciale avonden voor trainers/coaches en ouders wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gediscussieerd en worden tips en trucs gedeeld. Leuke en interactieve avonden, waarbij Positief Coachen weer even extra op de radar komt.

Wat levert het de vereniging op?

POD Sport is een aanpak - een manier van doen. Werken met POD Sport zorgt voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en ouders.

Interesse?

POD-sport wordt aangepast aan de situatie van de vereniging. Wij maken dan ook graag een afspraak om dit af te stemmen. Neem hiervoor telefonisch contact op met René van Dam via 06 305 659 09 of stuur een mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl. Een combinatie met het project trainersbegeleiding is tevens mogelijk.

Sporten en bewegen is goed voor onze gezondheid en sociale verbinding. Wij willen daarom sport extra stimuleren bij bijvoorbeeld jongeren, ouderen en gehandicapten. Hiervoor hebben we sterke en vitale sportverenigingen nodig die de activiteiten kunnen aanbieden. Wij ondersteunen deze verenigingen hier graag bij met het vitaliseringsbudget. Wil je het vitaliseringsbudget aanvragen voor jouw vereniging? Neem dan contact met ons op via beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Om het vitaliseringsbudget aan te vragen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het hele bestuur van de vereniging moet akkoord zijn met de aanvraag;
 • De aanvraag draagt bij aan vitalisering van de vereniging;
 • De vereniging levert ook een bijdrage, bijvoorbeeld geld;
 • De buurtsportcoach is betrokken bij de aanvraag;
 • Er is een begroting en een dekkingsplan.

We willen graag een gezonde en sportieve gemeente zijn, maar dat kunnen we niet alleen. Wil je als sportvereniging nog meer doen om sport en bewegen te stimuleren? Dan kan je bij ons subsidie aanvragen.

We hebben 3 soorten subsidies beschikbaar om sporten en bewegen te stimuleren:

 • Vitalisering sportverenigingen. Wil je een nieuwe activiteit opstarten? Bijvoorbeeld om een nieuwe doelgroep aan te trekken? Of heb je geld nodig om een fusie tussen verenigingen te regelen? Vraag dan deze subsidie aan.
 • Kadervorming. Deze subsidie is voor scholing en training van de leden. Bijvoorbeeld het volgen van een scheidsrechter cursus.
 • Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Wil je als sportvereniging scholen uitnodigen voor kennismakingslessen? Of mogen scholen deelnemen aan een toernooi?  Zet jezelf dan op de Schoolsportagenda. Op de pagina van de Schoolsportagenda vind je meer informatie.