Omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt volgens planning de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil het Rijk de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo vervangt de wet alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we op dit moment gebruiken.

Dus 1 wet voor de fysieke leefomgeving, de Omgevingswet.

Waarom een nieuwe wet?

Er is veel geregeld in Nederland. Daardoor komen initiatieven moeizaam van de grond. Er is meer ruimte nodig voor initiatieven. Tegelijkertijd is er behoefte aan bescherming en verbetering van leefmilieu en omgevingskwaliteit. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om deze wensen in balans met elkaar te brengen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om zelf te bepalen wat wel en niet wenselijk is in een bepaald gebied.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk te werken aan een aantrekkelijke omgeving. Mét de mienskip. Een omgeving waar het fijn wonen, leven en vestigen is. Wij stellen daarvoor middelen beschikbaar en we denken mee over mogelijkheden. We staan open voor (gebiedsgericht) maatwerk. De gemeenschap pakt het op. Wij maken daarbij gebruik van de ruimte die het beleid biedt. De denk- en werkwijze is:

  1. Samen plannen maken
  2. De leefomgeving is van ons allemaal
  3. Veranderkracht
  4. Integraal, simpel en maatwerk als het kan
  5. Minder regels, kortere procedures

De Omgevingsvisie 1.0

Eén van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie 1.0. De Omgevingsvisie 1.0 helpt om keuzes te maken bij ontwikkelingen die de fysieke leefomgeving beïnvloeden.

In Súdwest-Fryslân geldt: ‘Denk vanuit de klant en de initiatiefnemer’.

We denken bij de Omgevingsvisie 1.0 vanuit ambities en mogelijkheden. Daarbij zijn juridische kaders niet leidend. We houden het simpel en zijn uitnodigend. Zoek elkaar op en maak visies en plannen samen. De Omgevingsvisie 1.0 nodigt uit tot ontwikkelingen: het is dé rode draad voor gemeentelijke activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Deze visie, de Omgevingsprogramma’s en het Omgevingsplan vormen een duidelijk handvat. Met de visie, de Omgevingsprogramma’s en het Omgevingsplan beoordelen we of ontwikkelingen en projecten bij Súdwest-Fryslân passen. De Omgevingsvisie helpt bij het soepel doorlopen van de procedures.

Wij kunnen in het programma het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving uitwerken.

Het programma kan zich toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals landbouw of horeca. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied. Dan werkt een programma net zoals voorheen de structuurvisie uit de Wet ruimtelijke ordening.

Het eerste omgevingsprogramma Klimaatadaptatie ligt vanaf 8 juni voor 6 weken ter inzage. Lees meer over het omgevingsprogramma.

Meer over de Omgevingswet lees je op Samen Súdwest-Fryslân.