Oekraine

Oekraïne

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Het blijft onzeker om te overzien wat er op ons afkomt. Wij zijn als gemeente bereid om een gastvrije rol te spelen. En helpen daar waar we kunnen.

Helpen op de verschillende locaties?

Wil je meehelpen? Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk of als tolk/vertaler. Of kun je goederen leveren? Laat het ons weten via onderstaand formulier.
We nemen contact met je op als we gebruik willen maken van jouw hulp.

Je kunt je aanmelden voor hulp op de volgende locaties:

 • Koudum
 • Sneek
 • IJlst
 • Workum
Aanmelden aanbod hulp

Spreekuren Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland houdt spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Zij kunnen hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, zorg, wet en regelgeving.
Het gaat op vrije inloop. Een afspraak maken is niet nodig en een tolk is aanwezig.

Locatie Galamadammen Koudum

 • Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie Amicitia Sneek

 • Elke woensdag van 12.30 tot 14.00 uur.

Locatie Nij Ylostins IJlst

 • Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie de Wymerts Workum

 • Elke woensdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Locatie It Soal Workum

 • In de even weken op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Vluchtelingen die in de particuliere opvang zitten zijn ook van harte welkom op het spreekuur bij één van deze locaties.

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan én verblijven in onze gemeente kunnen een aanvraag leefgeld indienen.

Om te kunnen helpen met leefgeld, is het nodig dat vluchtelingen zich inschrijven bij onze gemeente. Een inschrijving in de BRP regel je via: bzoekraine@sudwestfryslan.nl. Vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocatie kunnen daar informatie vragen over het inschrijven.

Het is belangrijk dat dit gebeurt, zodat daarna leefgeld uitgekeerd kan worden aan de vluchteling.

In de mail naar bzoekraine@sudwestfryslan.nl geef je aan:

 • op welk adres de vluchtelingen verblijven
 • om hoeveel personen het gaat
 • en welke personen een familierechtelijke betrekkingen met elkaar hebben
 • Een meerderjarige vluchteling moet in het bezit zijn van een paspoort of een identiteitsbewijs. Uit dit document moet de nationaliteit blijken. Zonder een van deze documenten kan geen inschrijving plaatsvinden. Deze personen moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade.

Vluchtelingen ontvangen iedere maand leefgeld, voor de periode dat zij in Nederland verblijven en niet in eigen inkomsten kunnen voorzien. Vluchtelingen die inkomsten uit arbeid hebben, hebben geen recht op leefgeld.

Op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen vluchtelingen een aanvraagformulier leefgeld krijgen. Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, kunnen hier het aanvraagformulier downloaden:

Daarnaast wordt het aanvraagformulier ook meegegeven bij een inschrijving in het BRP. Het aanvraagformulier moet ingevuld worden volgens het Nederlandse alfabet.

Vluchtelingen hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Zij kunnen het ingevulde formulier mailen naar oekraine@sudwestfryslan.nl

Wanneer een vluchteling leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in zijn of haar situatie, dan moet de vluchteling dit direct doorgeven. We doen ook een beroep op het gastgezin om wijzigingen altijd direct door te geven.

Wijzigingen kunnen zijn:

 • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland).
 • Werk (je gaat geld verdienen).
 • Geboorte.
 • Overlijden.

Vluchtelingen en gastgezin moeten wijzigingen doorgeven op het e-mailadres oekraine@sudwestfryslan.nl

Wanneer een vluchteling inkomsten uit arbeid ontvangt, dan stoppen we de verstrekking van het leefgeld vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Leefgeldverstrekking voor overige (minderjarige) gezinsleden, die op hetzelfde adres verblijven, loopt wel door.

Bij een verhuizing naar een andere gemeente stopt de verstrekking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Indien een vluchteling gaat verhuizen van een GOO naar een POO (of andersom) binnen onze gemeente, dan behoudt de vluchteling de reeds ontvangen toelage voor de maand waarin hij/zij verhuist, en ontvangt hij/zij na de verhuizing de van toepassing zijnde toelage op de eerste van de daaropvolgende maand. Het eventuele verschil in de hoogte van de toelage wordt niet verrekend.

Om leefgeld te kunnen ontvangen, hebben vluchtelingen een Nederlandse bankrekening nodig. Bankrekeningen worden niet door de gemeente geregeld. Voor het openen van een bankrekening kun je bij iedere bank in Nederland terecht. Bij de gemeente is toegestaan dat partners (als gezinsleden) gebruik kunnen maken van een gezamenlijke Nederlandse en/of bankrekening die op beide namen staat.

We vragen bij het inleveren van het aanvraagformulier een kopie van uw bankpas mee te sturen. Dit is nodig om vast te kunnen stellen dat het bankrekeningnummer op uw naam staat.

De vluchteling die niet over de juiste papieren beschikt waardoor hij/zij niet een bankrekening kan aanvragen, kan het leefgeld gestort krijgen op een prepaid pas die wij ter beschikking stellen.

Gepubliceerde nieuwsberichten

2022

Recreatiepark It Soal in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Lees het nieuwsbericht.

Hotel de Wymerts wordt de vierde opvang locatie in onze gemeente. Lees het nieuwsbericht.

Circus Salto zette afgelopen zaterdagmiddag de boel op stelten voor de Oekraïense kinderen. Lees hier het nieuwsbericht.

Sinds begin mei gaan Oekraïense kinderen naar scholen in onze gemeente. Lees het nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen

Er worden veel vragen gesteld over de crisis in Oekraïne en op welke manier wij hier in Nederland én in de gemeente mee te maken krijgen. Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor 2.000 opvangplekken. Voor Súdwest-Fryslân komt dat waarschijnlijk neer op 150 tot 200 opvangplekken. Gelet op de ontwikkelingen is de kans groot dat deze aantallen nog oplopen.

Op de website van UNHCR staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Galamadammen in Koudum was de eerste opvanglocatie in onze gemeente. Hier worden 150 vluchtelingen opgevangen. Het Amicitia hotel in Sneek biedt plek aan 100 vluchtelingen. IJlst is in beeld om een nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te starten. Het gaat om het leegstaande gedeelte van woonzorgcentrum Nij Ylostins. De tijdelijke noodopvang zal de nieuwbouwplannen niet in de weg staan. Er is hier plek voor 80 vluchtelingen.

In Heerenveen is de centrale opvanglocatie (HUB) voor heel Friesland. Adres: Hajé Hotel, Schans 65, 8411 AC Heerenveen.

Vluchtelingen die worden doorverwezen naar Friesland gaan eerst naar Heerenveen. Hier kunnen ze zich registreren en op adem komen als dat nodig is. Ze verblijven hier maximaal 2 nachten. Vanuit Heerenveen reizen vluchtelingen door naar een andere opvanglocatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven.

Je rechtstreeks melden bij een opvanglocatie is niet mogelijk . Overigens lukt het de Veiligheidsregio steeds sneller het proces van het doorverwijzen naar een opvanglocatie uit te voeren, vaak zonder tussenstop. De VRF en de gemeenten zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld. 

Zij moeten zich bij de afdeling Burgerzaken melden. Hiervoor kun je mailen naar: bzoekraine@sudwestfryslan.nl. Er wordt een afspraak gemaakt om de vluchtelingen in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna krijgen de vluchtelingen leefgeld uitgekeerd. Het is dus van groot belang om de vluchtelingen te laten registreren.

Wij houden alle aanmeldingen bij. Op dit moment is de toestroom van vluchtelingen nog onder te brengen in gemeentelijke opvanglocaties. Wanneer meer opvang nodig is, wordt een beroep gedaan op de particuliere aanmeldingen. Je hoort dan van ons.

Je kunt je aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk

Een vluchteling kan zich melden bij de overstaplocatie ‘HUB’ in Heerenveen. Van daaruit worden ze eventueel doorgezet naar een andere gemeentelijke opvanglocatie in Friesland.

Locatie HUB - De Hoekstra Hal te Heerenveen

Adres: It Hege Stik 9, 8445 PZ Heerenveen.​

Openingstijden

 • 8:00 – 20:00 uur (Veiligheidsregio en de gemeente Heerenveen is aanwezig)
 • 20:00 – 8:00 uur (beveiliging is aanwezig om mensen binnen te laten)

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Net zoals asielzoekers die bij het COA wonen gaat het hierbij om een wekelijkse vergoeding voor:

 • Voedsel
 • Kleding en andere persoonlijke uitgaven
 • Wooncomponent

Er is daarom géén financiële vergoeding voor het gasthuishouden. Heb je vragen over de hoogte van het leefgeld en de uitkering hiervan, mail dan naar oekraine@sudwestfryslan.nl.

Wooncomponent

Dit bedrag is om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.) te betalen.

De gast kan dit bedrag ook gebruiken om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. Hierover kunnen de gast en het gasthuishouden gezamenlijk afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat het gasthuishouden en de gast beiden dezelfde verwachting hebben.

Uitkering van het leefgeld

De gemeente keert het leefgeld uit aan de vluchteling. Hiervoor moet de vluchteling eerst geregistreerd staan bij de gemeente. Het gasthuishouden kan de vluchteling helpen bij het aanmelden bij de gemeente. Mail naar bzoekraine@sudwestfryslan.nl  om een afspraak te maken.

De leefgeldregeling is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid bepaald en bestaat uit verschillende delen:

Gemeentelijke opvang (GOO)

Toelage voor voedsel: € 205,- per persoon, per maand. Bij verblijf in een Gemeentelijke opvang ontvangt de vluchteling dit in natura en dan vervalt deze toelage.

Toelage voor kleding en overige persoonlijke uitgaven: € 55,- per persoon, per maand.

Particuliere opvang (POO)

Toelage voor voedsel: € 205,- per persoon, per maand.
Toelage voor kleding en overige persoonlijke uitgaven: € 55,- per persoon, per maand.
Toelage voor wonen: volwassene € 215,- per persoon, per maand.
Toelage voor wonen: minderjarige € 55,- per persoon, per maand.
De toelage voor een minderjarige wordt uitgekeerd aan de volwassen ouder en/of verzorger.

Wij gaan ervan uit dat vluchtelingen afspraken maken met hun gastgezin over de verblijfskosten die zij betalen aan het gastgezin.

Ja, sinds 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen.
De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.
Omdat Oekraïense vluchtelingen niet onder de asielprocedure vallen, gelden voor hen andere regels dan vluchtelingen die in een AZC zitten.

Zij hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Zodra de vluchteling aan het werk gaat, vervalt wel het recht op leefgeld. Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Ja, zij mogen in de gemeentelijke opvang blijven. Als ze het willen, mogen ze zelf een andere opvang vinden. Zoals verblijf bij een gastgezin, vrienden, familie of in een hotel. 

Zij krijgen geen leefgeld meer als zij:

 • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente via oekraine@sudwestfryslan.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

In de 'Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)' op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je een opvangplek aanbieden?
 • Welke financiële vergoeding krijgt de vluchteling?
 • Wat zijn de leefregels?
 • Waar moet je op letten?
 • Welke voorzieningen (bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en werken) voor de vluchtelingen zijn beschikbaar? 
 • Informatie over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Wat zijn de invloeden op uitkeringen en toeslagen?
 • Hoe wordt opgegaan met huisdieren?

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Alle hulp is welkom en zeer nodig. Er zijn zowel landelijk als regionaal al veel hulpacties opgezet.

 • Vluchtelingenwerk. Meer informatie over hoe je kunt helpen (huisvesting aanbieden of vrijwilliger worden) vind je op de website van Vluchtelingenwerk.
 • Refugeehelp.nl. Op deze website wordt alle informatie verzameld voor gevluchte Oekraïners die in Nederland zijn of van plan zijn hierheen te komen. De informatie is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Zoek op internet naar de inzamelmogelijkheden in je buurt of regio. Er bestaan in de gemeente Súdwest-Fryslân bijvoorbeeld al meerdere initiatieven. Op de website van Giro 555 staan alle aangesloten hulporganisaties, zoals het Rode Kruis, Save the Children en Kerk in Actie. Op de websites van deze hulporganisaties staat wellicht meer informatie waarmee je verder kunt in je zoektocht. 

Wij zijn een gemeente waar vluchtelingen welkom zijn. Wij sluiten graag aan bij de initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties, maar zoeken ook zelf naar mogelijke opvanglocaties. Wij bereiden ons erop voor dat we direct opvangmogelijkheden kunnen bieden als dit nodig is.

Wij bereiden mogelijke opvanglocaties voor. Weet je een grotere opvanglocatie? Een locatie die geschikt is om een grote groep mensen, voor in ieder geval drie maanden, op te vangen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0515. We kijken dan of deze locatie geschikt is voor dit doel.

Voor het in huis nemen van vluchtelingen bestaat geen vergoeding. Dit wordt door gemeenten ook niet gesubsidieerd. 

Deze vraag kun je het beste voorleggen aan je consulent inkomen. Neem contact met ons op.

Kan je de huur niet betalen omdat je niet bij je geld kan? Dat is erg vervelend! Je kan niet zomaar uit je huis worden gezet. Neem wel zo snel mogelijk contact op met je verhuurder of huisbaas om te bespreken hoe dit onderling opgelost kan worden.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor 2.000 opvangplekken.