Oekraïne

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Het blijft onzeker om te overzien wat er op ons afkomt. Wij zijn als gemeente bereid om een gastvrije rol te spelen. En helpen daar waar we kunnen.

Aanmelden van hulp

Wil je meehelpen? Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, of als tolk/vertaler. Of kun je bijvoorbeeld goederen leveren? Laat dan jouw aanbod achter via onderstaand formulier. We nemen contact met je op als we gebruik willen maken van jouw hulp.

Je kunt je aanmelden voor hulp op de locaties in Koudum en/of Sneek.

Opvangplaats aanmelden

Om een goed beeld te krijgen van inwoners die vluchtelingen willen huisvesten, vragen we je om dit aan ons kenbaar te maken. Op het moment dat het nodig is, nemen we dan contact met je op.

Heb je ruimte beschikbaar, waar vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen kunnen worden? Vul dan hieronder het formulier in.

Inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP)

Vang je thuis vluchtelingen op? Oekraïense vluchtelingen die verblijven bij particulieren, kunnen worden ingeschreven in de BRP. Hiervoor kun je mailen naar: bzoekraine@sudwestfryslan.nl.
Het is belangrijk dat dit gebeurt, zodat daarna leefgeld uitgekeerd kan worden aan de vluchteling.

In deze mail geef je aan:

 • op welk adres de vluchtelingen verblijven
 • om hoeveel personen het het gaat
 • en welke personen een familierechtelijke betrekkingen met elkaar hebben

Een meerderjarige vluchteling moet in het bezit zijn van een paspoort of een identiteitsbewijs. Uit dit document moet de nationaliteit blijken. Zonder een van deze documenten kan geen inschrijving plaatsvinden. Deze personen moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade.

Spreekuren Vluchtelingenwerk

Vanaf maandag 23 mei houdt Vluchtelingenwerk Noord-Nederland spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Zij kunnen hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, zorg, wet en regelgeving.
Het gaat op vrije inloop. Een afspraak maken is niet nodig en een tolk is aanwezig.

Locatie Galamadammen Koudum

 • Maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Locatie Amicitia Sneek

 • Maandag en woensdag van 12.30 tot 14.00 uur.

Locatie Hindeloopen

 • Dinsdag (om de 2 weken) van 10.00 tot 11.30 uur.

Vluchtelingen die in de particuliere opvang zitten zijn ook van harte welkom op het spreekuur bij één van deze locaties.

 

Gepubliceerde nieuwsberichten

Op maandag 23 mei wordt er een banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen georganiseerd. Lees het nieuwsbericht.

Nij Ylostins in IJlst is de derde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Lees het nieuwsbericht.

Ruim een maand geleden kwamen de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aan in Koudum, bij opvanglocatie De Galamadammen. We gaan in gesprek met twee mensen die zich tot op de dag van vandaag inzetten voor de ondersteuning van deze vluchtelingen. Lees het interview

Amicitiahotel Sneek is de tweede gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Lees het nieuwsbericht.

Burgemeester Jannewietske de Vries schrijft haar column over de gastvrije opvang van vluchtelingen in Súdwest-Fryslân. Lees de column.

Voor de mensen die een gast opnemen heeft Takecarebnb tien aandachtspunten.

Hotel Galamadammen in Koudum wordt klaargemaakt als eerste opvanglocatie.
Lees het nieuwsbericht.

Burgemeester Jannewietske de Vries schrijft een open brief aan alle inwoners van onze gemeente. Lees het nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen

Er worden veel vragen gesteld over de crisis in Oekraïne en op welke manier wij hier in Nederland én in de gemeente mee te maken krijgen. Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio’s van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor 2.000 opvangplekken. Voor Súdwest-Fryslân komt dat waarschijnlijk neer op 150 tot 200 opvangplekken. Gelet op de ontwikkelingen is de kans groot dat deze aantallen nog oplopen.

Op de website van UNHCR staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Galamadammen in Koudum was de eerste opvanglocatie in onze gemeente. Hier worden 150 vluchtelingen opgevangen. Het Amicitia hotel in Sneek biedt plek aan 100 vluchtelingen. IJlst is in beeld om een nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te starten. Het gaat om het leegstaande gedeelte van woonzorgcentrum Nij Ylostins. De tijdelijke noodopvang zal de nieuwbouwplannen niet in de weg staan. Er is hier plek voor 80 vluchtelingen.

In Heerenveen in de Hoekstrahal aan het Hege Stik is de centrale opvanglocatie (HUB) voor heel Friesland. Vluchtelingen die worden doorverwezen naar Friesland gaan eerst naar Heerenveen. Hier kunnen ze zich registreren en op adem komen als dat nodig is. Ze verblijven hier maximaal 2 nachten. Vanuit Heerenveen reizen vluchtelingen door naar een andere opvanglocatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven.

Je rechtstreeks melden bij een opvanglocatie is niet mogelijk . Overigens lukt het de Veiligheidsregio steeds sneller het proces van het doorverwijzen naar een opvanglocatie uit te voeren, vaak zonder tussenstop. De VRF en de gemeenten zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Meer informatie op de website van de Veiligheidsregio

Zij moeten zich bij de afdeling Burgerzaken melden. Hiervoor kun je mailen naar: bzoekraine@sudwestfryslan.nl. Er wordt een afspraak gemaakt om de vluchtelingen in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna krijgen de vluchtelingen leefgeld uitgekeerd. Het is dus van groot belang om de vluchtelingen te laten registreren.

Wij houden alle aanmeldingen bij. Op dit moment is de toestroom van vluchtelingen nog onder te brengen in gemeentelijke opvanglocaties. Wanneer meer opvang nodig is, wordt een beroep gedaan op de particuliere aanmeldingen. Je hoort dan van ons.

Je kunt je aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk. Je kunt je reactie ook kwijt via de pagina ‘Hulp voor vluchtelingen Oekraïne’.

Een vluchteling kan zich melden bij de overstaplocatie ‘HUB’ in Heerenveen. Van daaruit worden ze eventueel doorgezet naar een andere gemeentelijke opvanglocatie in Friesland.

Locatie HUB – De Hoekstra Hal te Heerenveen

Adres: It Hege Stik 9, 8445 PZ Heerenveen.​

Openingstijden

 • 8:00 – 20:00 uur (Veiligheidsregio en de gemeente Heerenveen is aanwezig)
 • 20:00 – 8:00 uur (beveiliging is aanwezig om mensen binnen te laten)

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Net zoals asielzoekers die bij het COA wonen gaat het hierbij om een wekelijkse vergoeding voor:

 • Voedsel
 • Kleding en andere persoonlijke uitgaven
 • Wooncomponent

Er is daarom géén financiële vergoeding voor het gasthuishouden. Heb je vragen over de hoogte van het leefgeld en de uitkering hiervan, mail dan naar oekraine@sudwestfryslan.nl.

Wooncomponent

Dit bedrag is om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.) te betalen.

De gast kan dit bedrag ook gebruiken om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. Hierover kunnen de gast en het gasthuishouden gezamenlijk afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat het gasthuishouden en de gast beiden dezelfde verwachting hebben.

Uitkering van het leefgeld

De gemeente keert het leefgeld uit aan de vluchteling. Hiervoor moet de vluchteling eerst geregistreerd staan bij de gemeente. Het gasthuishouden kan de vluchteling helpen bij het aanmelden bij de gemeente. Mail naar bzoekraine@sudwestfryslan.nl  om een afspraak te maken.

Ja, sinds 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen.
De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.
Omdat Oekraïense vluchtelingen niet onder de asielprocedure vallen, gelden voor hen andere regels dan vluchtelingen die in een AZC zitten.

Zij hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Zodra de vluchteling aan het werk gaat, vervalt wel het recht op leefgeld. Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Ja, zij mogen in de gemeentelijke opvang blijven. Als ze het willen, mogen ze zelf een andere opvang vinden. Zoals verblijf bij een gastgezin, vrienden, familie of in een hotel. 

Zij krijgen geen leefgeld meer als zij:

 • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente via oekraine@sudwestfryslan.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

In de ‘Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)’ op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je een opvangplek aanbieden?
 • Welke financiële vergoeding krijgt de vluchteling?
 • Wat zijn de leefregels?
 • Waar moet je op letten?
 • Welke voorzieningen (bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en werken) voor de vluchtelingen zijn beschikbaar? 
 • Informatie over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Wat zijn de invloeden op uitkeringen en toeslagen?
 • Hoe wordt opgegaan met huisdieren?

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Alle hulp is welkom en zeer nodig. Er zijn zowel landelijk als regionaal al veel hulpacties opgezet.

 • Vluchtelingenwerk. Meer informatie over hoe je kunt helpen (huisvesting aanbieden of vrijwilliger worden) vind je op .
 • Refugeehelp.nl. Op deze website wordt alle informatie verzameld voor gevluchte Oekraïners die in Nederland zijn of van plan zijn hierheen te komen. De informatie is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.
 • Giro 555. Iedereen die dit wil, kan een donatie doen om de vluchtelingen te helpen.

Zoek op internet naar de inzamelmogelijkheden in je buurt of regio. Er bestaan in de gemeente Sùdwest-Fryslân bijvoorbeeld al meerdere initiatieven. Op de website van Giro 555 staan alle aangesloten hulporganisaties, zoals het Rode Kruis, Save the Children en Kerk in Actie. Op de websites van deze hulporganisaties staat wellicht meer informatie waarmee je verder kunt in je zoektocht. 

Wij zijn een gemeente waar vluchtelingen welkom zijn. Wij sluiten graag aan bij de initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties, maar zoeken ook zelf naar mogelijke opvanglocaties. Wij bereiden ons erop voor dat we direct opvangmogelijkheden kunnen bieden als dit nodig is.

Wij bereiden mogelijke opvanglocaties voor. Weet je een grotere opvanglocatie? Een locatie die geschikt is om een grote groep mensen, voor in ieder geval drie maanden, op te vangen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0515. We kijken dan of deze locatie geschikt is voor dit doel.

Voor het in huis nemen van vluchtelingen bestaat geen vergoeding. Dit wordt door gemeenten ook niet gesubsidieerd. 

Deze vraag kun je het beste voorleggen aan je consulent inkomen. Neem contact met ons op.

Kan je de huur niet betalen omdat je niet bij je geld kan? Dat is erg vervelend! Je kan niet zomaar uit je huis worden gezet. Neem wel zo snel mogelijk contact op met je verhuurder of huisbaas om te bespreken hoe dit onderling opgelost kan worden.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio’s van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor 2.000 opvangplekken.