Contact en nevenfuncties

Wil je de burgemeester spreken of wil je een gesprek met een wethouder? Een gesprek vraag je op de volgende manier aan:

 • Stuur een e-mail naar de desbetreffende secretaresse;
 • In het onderwerp zet je: ‘Afspraak maken met de burgemeester of wethouders’;
 • Geef aan waar je het over wilt hebben;
 • Wij leggen het onderwerp, waarover je wilt praten, eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat;
 • Deze ambtenaar neemt zo nodig nog contact met jou op;
 • Na dit contact kan de ambtenaar een gesprek aanvragen met de burgemeester of de betreffende wethouder;
 • De ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

Jannewietske de Vries

Burgemeester

Contact

Secretaresse: secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en coördinatie netwerken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties

Volgt.

Marianne Poelman

Wethouder

Politieke partij: PvdA

Contact

Secretaresse: secr.poelman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • MBO-onderwijs
 • Zorg (inclusief WMO, welzijn en gebiedsteams)
 • Dienstverlening
 • Europa

Nevenfuncties

Volgt.

Bauke Dam

Wethouder

Politieke partij: CDA

Contact

Secretaresse: secr.dam@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
 • Economische zaken (inclusief Afsluitdijk)
 • Sport en Bewegen
 • Ontmoetingsplaatsen
 • Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda Zuidwesthoek

Nevenfuncties

Volgt.

Henk de Boer

Wethouder

Politieke partij: FNP

Contact

Secretaresse: secr.deboer@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Duurzaamheid en klimaatagenda
 • Kernenbeleid
 • Landbouw, natuur en landschap
 • Kapitaalgoederen (inclusief Vastgoed)
 • Agenda IJsselmeerkust

Nevenfuncties

Volgt.

Michel Rietman

Wethouder

Politieke partij: PvdA

Contact

Secretaresse: secr.rietman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Wonen en grondbedrijf
 • Gastvrijheidseconomie
 • Mobiliteit
 • Afval, waterbeheer en riolering
 • Strategisch Ontwikkelfonds
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Volgt.

Petra van den Akker

Wethouder

Politieke partij: CDA

Contact

Secretaresse: secr.vandenakker@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Jeugd(zorg)
 • Onderwijs
 • Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed
 • Vernieuwing lokale democratie
 • Agenda Bolsward
 • Toezicht en Handhaving

Nevenfuncties

Volgt.

Griet Heeg

Waarnemend gemeentesecretaris

Contact

Secretaresse: gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl