Monumenten, beschermde gezichten, karakteristieke panden en archeologie

Voor het onderhoud, verbouwen van een monument of pand binnen een beschermd gezicht heb je meestal een vergunning nodig. Dit geldt ook voor bodem verstorende werkzaamheden (geen bouw).

Relevante informatie

Als er weinig bekend is over de geschiedenis van een pand is soms een bouwhistorisch onderzoek nodig voordat de gemeente de juiste beslissing over een restauratie, verbouwing kan nemen. Lees hier alles over een bouwhistorisch onderzoek.

Gaan monumenten en duurzaamheid wel samen? Kijk hier voor de mogelijkheden. Lees hier alles over duurzame aanpassingen.

Kosten voor een monument kunnen behoorlijk oplopen, zijn er voor jouw plannen ook subsidies mogelijk? Lees hier alles over subsidie en restauratie.

Bij bodem verstorende werkzaamheden is mogelijk archeologisch onderzoek verplicht. Lees hier alles over archeologie.

Bij werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorische, archeologisch waarde heb je een omgevingsvergunning nodig. Lees hier alles over vergunning voor werkzaamheden (niet bouwen) binnen waardevol gebied.

Onder andere archeologische vondsten, archieven, en gebouwde en groene monumenten, zoals landgoederen, schepen, begraafplaatsen en landschappen die de geschiedenis en identiteit van een cultuur weergeven. Lees hier alles over cultureel erfgoed.

Bij verbouw van een monument, een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of een karakteristiek pand heb je meestal een vergunning nodig. Lees hier alles over het verbouwen van een monument.