Milieustraten

Milieustraten

We hebben 4 milieustraten. Alleen inwoners van onze gemeente mogen hun grofvuil naar de milieustraten brengen.

Je kunt hier niet met bedrijfsafval terecht. Meer informatie over de verschillende soorten afval en afval scheiden vind je op de digitale afvalkalender.

Bekijk de digitale afvalkalender

Hieronder lees je meer over de milieustraten. Zoals de openingstijden en de regels. Ook lees je meer over de werkzaamheden aan de milieustraten Sneek en Bolsward.

Openingstijden milieustraten

Milieustraat Bolsward verplaatst eind augustus 2024 voorlopig naar Sneek. 

Openingstijden milieustraat Bolsward vanaf 2 april 2024
DagTijd
Maandag09.00 - 19.00 uur
Dinsdag09.00 - 19.00 uur
Woensdag09.00 - 19.00 uur
Donderdag09.00 - 19.00 uur
Vrijdag09.00 - 19.00 uur
Zaterdag08.00 - 14.30 uur
ZondagGesloten

Openingstijden milieustraat Heeg
DagTijd
Maandag17:30 - 20:00 uur
DinsdagGesloten
Woensdag13:00 - 15:30 uur
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

Het is hier niet mogelijk klein chemisch afval, gasflessen, brandblussers of andere drukhouders in te leveren.

Openingstijden milieustraat Koudum
DagTijd
Maandag13:00 - 15:30 uur
DinsdagGesloten
WoensdagGesloten
DonderdagGesloten
Vrijdag13:00 - 15:30 uur
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

Het is hier niet mogelijk klein chemisch afval, gasflessen, brandblussers of andere drukhouders in te leveren.

Vanaf 2 april 2024 is milieustraat Sneek tijdelijk gesloten. Eind augustus gaat deze milieustraat weer open.

De milieustraten zijn gesloten op:

 • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Kerstdagen: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024
 • Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2025

Regels milieustraten

Aan onze milieustraten zijn een aantal regels verbonden:

 • Je mag 12 keer per jaar gratis afval brengen, met een maximum van 2 kubieke meter per keer. Kom je vaker langs of heb je meer afval? Dan moet je daarvoor betalen. Dit is € 24,50 per halve kubieke meter afval. Het is alleen mogelijk om met pin te betalen.
 • Je mag 1 keer per jaar gratis grond brengen, met een maximum van 2 kubieke meter. Heb je meer grond of wil je vaker grond wegbrengen? Dan moet je naar een gespecialiseerd bedrijf.
 • In Heeg en Koudum mag je geen klein chemisch afval, gasflessen, brandblussers of andere drukhouders brengen. Dit mag wel naar Bolsward of Sneek.
 • Je hebt een geldig legitimatiebewijs nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat. Dit mag ook een rijbewijs zijn.
 • Landbouwvoertuigen en vrachtauto’s worden niet toegelaten.

Ophaaldagen

Ben je niet in staat om zelf je afval naar de milieustraat te brengen? Meld jouw afval dan aan voor 1 van onze ophaaldagen. Wij komen 2 keer per jaar grofvuil, snoeiafval, oude elektrische apparaten of klein chemisch afval ophalen.

Milieustraat Sneek tijdelijk dicht en milieustraat Bolsward ruimer open.

Milieustraat Sneek is vanaf 2 april een paar maanden dicht. We passen de milieustraat dan aan. Zo zijn we voorbereid op extra bezoekers. En we willen het afval nog beter kunnen scheiden. Eind augustus gaan we weer open in Sneek.

Ruimere openingstijden milieustraat Bolsward

Milieustraat Bolsward is vanaf 2 april ruimer open om de extra toeloop uit Sneek op te vangen.

Eind augustus gaat milieustraat Bolsward voorlopig helemaal dicht.

Veelgestelde vragen

We hebben alle informatie rond de veranderingen van de milieustraten Bolsward en Sneek voor je verzameld:

De centrale huisvesting van onze buitendienst komt aan de Exmorraweg in Bolsward. Om het terrein vrij te maken voor de nieuwbouw verplaatsen we eind augustus 2024 de milieustraat Bolsward naar Sneek.

De milieustraat Sneek gaat tijdelijk dicht vanaf 2 april 2024. We bereiden deze milieustraat voor op extra toeloop. En we maken milieustraat Sneek klaar voor een toekomst waarin we grondstoffen nog beter kunnen scheiden.

We passen de toegangswegen aan. En we maken de milieustraat ruimer en overzichtelijker. Zo kunnen er meer inwoners tegelijkertijd worden geholpen.

Je kunt als inwoner vanaf eind augustus niet meer terecht in Bolsward voor je afval en grondstoffen. Je moet dan naar de milieustraat van Sneek. Dit betekent meer drukte bij Sneek.

We passen de toegangswegen aan. En we maken de milieustraat ruimer en overzichtelijker. Zo kunnen er meer inwoners tegelijkertijd worden geholpen.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 maanden. Het gaat om de periode tussen 2 april tot eind augustus 2024.

Zolang milieustraat Sneek gesloten is gaat de milieustraat van Bolsward langer open: Bolsward heeft dan tijdelijk ruimere openingstijden.

Ja, je kunt nog tot eind augustus 2024 je afval brengen naar de milieustraat in Bolsward.

Eind augustus 2024 verplaatsen we de milieustraat voorlopig naar Sneek. De openingstijden van de milieustraat in Sneek worden dan verruimd.

Openingstijden milieustraat Bolsward vanaf 2 april 2024
DagTijd
Maandag09.00 - 19.00 uur
Dinsdag09.00 - 19.00 uur
Woensdag09.00 - 19.00 uur
Donderdag09.00 - 19.00 uur
Vrijdag09.00 - 19.00 uur
Zaterdag08.00 - 14.30 uur
ZondagGesloten

De milieustraat in Bolsward gaat eind augustus 2024 dicht. Zodra de detailplanning klaar is, communiceren we dit.

Ja, de milieustraat in Sneek gaat vaker open op het moment dat de milieustraat in Bolsward wordt gesloten. Zodra de detailplanning klaar is, communiceren we dit.

Aan de Exmorraweg in Bolsward wordt vanaf september 2024 gewerkt aan de nieuwe huisvesting van onze buitendienst. Met de nieuwe huisvesting op die locatie is er geen ruimte meer voor de milieustraat.

Dat weten we nu nog niet.

In september 2023 is een nieuw grondstoffenbeleid (voorheen afvalbeleid) vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we in de toekomst met afval en grondstoffen om willen gaan. Dit gaat om de dienstverlening bij jouw aan huis (het legen van de containers), maar ook over de toekomst van de milieustraten.

In het beleidsplan is opgenomen dat we gaan toewerken naar een circulair ambachtscentrum, waarbij er veel meer aandacht is voor hergebruik van materialen en grondstoffen. In het beleidsplan is ook opgenomen dat we op korte en middellange termijn nog met meer milieustraten willen werken (en niet één voor de hele gemeente).

Rondom de zomer van 2024 volgt een uitvoeringsprogramma met daarin een voorstel aan de gemeenteraad waar op de korte en middellange termijn milieustraten komen. Daarin volgt dus ook de keuze of er in of rond Bolsward een nieuwe milieustraat komt en zo ja, in welke vorm.

Gemeente Súdwest-Fryslân volgt de landelijke doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent simpelweg helemaal geen afval meer waar we niets mee kunnen. Alle materialen en grondstoffen moeten telkens hergebruikt kunnen worden. Als gemeenschap en gemeente kunnen we dat niet alleen, maar we proberen jouw als inwoner wel te stimuleren om het nog beter te doen.

Als gemeente hebben we ook tussendoelen en één van die doelen is om nog beter om te gaan met de inname van materialen en grondstoffen van huishoudens. We proberen te stimuleren om jouw afval aan huis nog beter te scheiden en ook op de milieustraat willen we nog meer stromen apart inzamelen om ze zo een tweede of derde kans te geven. Hierbij willen we gaan samenwerken met meerdere lokale en regionale partners.

Herinrichting milieustraat Sneek aan de Wetterskipsdyk. Klik voor een vergroting.

Zie ook