Milieumelding doen

Start je een bedrijf of verander je van bedrijfsactiviteiten? Dan moet je een milieumelding doen of een vergunning aanvragen.

Een milieumelding doe je 4 weken voor de start van je bedrijf. Dit geldt ook bij een verandering in je bedrijfsvoering.

Tip! Doe eerst de vergunningscheck voordat je de melding indient of de vergunning gaat aanvragen. Uit de vergunningscheck blijkt welke melding of vergunning je moet indienen. Daardoor kunnen wij de melding of vergunningsaanvraag beter beoordelen en heb je eerder uitslag over je melding of vergunningsaanvraag.

Vul vragen in op Omgevingsloket.nl

Gewijzigde omgevingsvergunning

Heb je al een milieuvergunning maar verandert er iets in je bedrijfsvoering? Dan kan daardoor de belasting op het milieu veranderen. Misschien heb je dan een gewijzigde omgevingsvergunning milieu nodig. Voorheen was dit een milieuvergunning.

Door het beantwoorden van vragen via het Omgevingsloket weet je meteen of je een milieumelding moet doen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie eens bij Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).