Milieumelding doen

Start je een bedrijf of verander je van bedrijfsactiviteiten? Dan moet je een milieumelding doen of een vergunning aanvragen. Een milieumelding doe je 4 weken voor de start van je bedrijf. Dit geldt ook bij een verandering in je bedrijfsvoering.

Gewijzigde omgevingsvergunning

Heb je al een milieuvergunning maar verandert er iets in je bedrijfsvoering? Dan kan daardoor de belasting op het milieu veranderen. Misschien heb je dan een gewijzigde omgevingsvergunning milieu nodig. Voorheen was dit een milieuvergunning.

Door het beantwoorden van vragen via de Activiteiten Internet Module weet je meteen of je een milieumelding moet doen. Klik bij de Activiteiten Internet Module op ‘Wat heb ik nodig om een melding te kunnen doen?’ Het doen van een milieumelding is gratis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van Kenniscentrum Infomil.