Lokaal Sportakkoord 2.0

Lokaal Sportakkoord 2.0

Na sportakkoord 1.0 gaan we verder bouwen aan sportakkoord 2.0. Jij, als sportaanbieder of maatschappelijke organisatie, kunt invloed hebben op de invulling van dit nieuwe lokale sportakkoord.

Heb jij een hart voor sport en wil je graag meewerken aan het Lokaal Sportakkoord? Dat kan. Stuur dan een mail naar Sietske Geerards via sietske@sportfryslan.nl.

Ben je benieuwd wat het sportakkoord is en wat je er mee kan? Lees dan snel verder!

Waarom een Sportakkoord?

Via het Lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

De lokale Sportakkoorden maken een actieplan. Iedere sportvereniging, (ondernemende) sportaanbieder, maatschappelijke, zorg- en onderwijsinstelling of geïnteresseerde kan op elk moment instappen en meedoen.

Ballen in rek

Wat gaan wij doen?  

Met het Sportakkoord Súdwest-Fryslân willen we bereiken dat iedereen, en dan bedoelen we ook écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst. En in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We gaan dit doen vanuit drie ambities:

  1. Fundament op orde: sterke aanbieders voor toegankelijk en veilig sporten;
  2. Groter bereik: drempels weg en meer mensen aanspreken om mee te doen;
  3. Meer betekenis: waarde van sport, mee doen (tegen eenzaamheid), kansenongelijkheid, gezondheid, plezier, enz.

Stimuleren om meer te sporten en bewegen

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen, jong en oud, om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sportverenigingen en andere organisaties die zich bezighouden met bewegen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten.

Sporten en bewegen toegankelijk maken

We nemen drempels weg en maken sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. Samen werken we aan een omgeving waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Kortom; samen bewegen we naar een gezonde gemeente!