Ligplaats voor historische schepen

Onze gemeente heeft vanuit de geschiedenis een sterke binding met water en de scheepsvaart. En daar zijn we trots op! Wij vinden het erg belangrijk om de geschiedenis levend te houden en daarom hebben wij speciale ligplaatsen voor historische schepen. Benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt? Meer informatie vind je hieronder.

Veelgestelde vragen

Wanneer je een historisch schip hebt, kun je een speciale ligplaats aanvragen. Voordat je hiervoor een vergunning ontvangt, toetst de Adviescommissie Historische Schepen of je schip ook echt historisch is en of hij bij de aangevraagde ligplaats past. Is je aanvraag goedgekeurd en wil je nog steeds een speciale ligplaats? Dan kun je de vergunning officieel aanvragen.

Er zijn een aantal kenmerken waar de adviescommissie op let:

  • Het schip is stuks gebouwd;
  • Het schip is grotendeels nog gaaf, zowel qua totaalbeeld als samenstellende onderdelen;
  • Het schip betreft een typologische zeldzaamheid;
  • Het schip geeft een bijzondere uitdrukking aan een maatschappelijke ontwikkeling;
  • Het ontwerp bezit hoogwaardige esthetische kwaliteiten.

Voldoet je schip aan bovenstaande kenmerken? Dan heb je een historisch schip.

Naast dat je schip historisch moet zijn, kijkt de adviescommissie ook of het schip bij de locatie past. Ze letten hierbij op de volgende punten:

  • Het schip heeft een relatie met de cultuurhistorie van onze gemeente;
  • Het schip heeft een bijzondere relatie met of is passend bij de ligplaats en is een unieke toevoeging in de omgeving;
  • De verzorging van het schip is voldoende en het schip wordt goed onderhouden.

Voldoet je schip ook aan deze punten? Dan kijkt de commissie of er een ligplaats beschikbaar is.

Op de digitale kaart met ligplaatsen vind je de verschillende ligplaatsen voor historische schepen.

Wil je graag een ligplaats voor je historische schip aanvragen? Dat kan! We hebben dan nog wel een aantal dingen van je nodig. Ten eerste het aanvraagformulier Ligplaats historisch schip. Deze kun je digitaal invullen. Daarnaast hebben wij nog een aantal foto’s van het schip nodig:

  • foto’s van de voor, zij- en achterkant op 30 meter afstand; en
  • foto’s van de markante details.

Zodra wij alle benodigde informatie binnen hebben, gaat de adviescommissie voor je aan de slag. De commissie komt eens in de drie maanden samen om de nieuwe aanvragen te behandelen.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Je kunt telefonisch contact opnemen met team Recreatie/Toerisme via 14 0515. Je kunt ons ook een mail sturen via recreatie_toerisme@sudwestfryslan.nl.