Ligplaats schepen bij historisch evenement

Onze gemeente is niet alleen verbonden door wegen, maar ook door water. Door onze ligging heeft de watersport en de scheepsvaart altijd een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis.
Om onze historie levend te houden, stimuleren wij historisch culturele evenementen waarbij schepen betrokken zijn.

Ben je van plan om zo'n dergelijk evenement te organiseren? Dan kunnen deelnemende schepen tijdens het evenement vrijstelling van liggeld ontvangen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Vraag een historisch cultureel evenement aan

Veelgestelde vragen

Je komt in aanmerking voor een vrijstelling van liggeld als je evenement aan minimaal drie van de onderstaande eisen voldoen:

  • Het evenement draait voornamelijk om historische schepen;
  • Het evenement past bij de cultuurhistorie van onze gemeente;
  • Het evenement heeft geen commercieel doel;
  • Het evenement is openbaar en gericht op het publiek.

Voldoet je evenement aan minstens drie van bovenstaande punten? Dan wordt je evenement als historisch cultureel beschouwd.

Vraag een historisch cultureel evenement aan

Wil je de status van historisch cultureel evenement aanvragen, zodat je vrijstelling van liggeld kunt krijgen? Let er goed op dat je het formulier volledig invult.

Zodra we het formulier hebben ontvangen, gaat de Adviescommissie historische schepen voor je aan de slag. Zij komen eens in de drie maanden samen om nieuwe aanvragen te behandelen.

Vergeet je niet dat je voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning moet aanvragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Dan komen wij graag met je in contact. Je kunt telefonisch contact opnemen met team Recreatie/Toerisme via 14 0515. Je kunt ons ook een mail sturen via recreatie_toerisme@sudwestfryslan.nl.

Zie ook