Klimaat, natuur en water

Een gezond en leefbaar Súdwest-Fryslân

Het waterrijke en groene landschap is het goud van Súdwest-Fryslân. Een landschap met stevige uitdagingen voor klimaat, natuur en water. Hier maken we bewust ruimte voor biodiversiteit, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven. Wij willen samen met jou op zoek naar oplossingen om onze gemeente gezond en leefbaar te houden. Voor nu en later. Zo zorgen we samen voor een vitaal landschap.

Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG)

In het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) werken we aan een gezond Fries landelijk gebied dat klaar is voor de toekomst. Met daarin ruimte, kansen en brede welvaart voor iedereen. In het  programma gaat het om:

 • herstel en versterking van natuur
 • verbetering van de kwaliteit van water en bodem
 • en het tegengaan van klimaatverandering

Tegelijkertijd zet het programma ook in op een mooie toekomst voor de economie en in het bijzonder de landbouw. Als grootste landbouwgemeente van Nederland doen we dit samen en in goed overleg met deze sector. We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. En verhalen en zorgen met elkaar te delen.

Meer weten over FPLG en stikstofbeleid?

Op de website van de Provincie Fryslân vind je informatie over het FPLG. Er staat ook informatie over het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân. Het stikstofbeleid is onderdeel van het FPLG. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het FPLG? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de provincie.

Groene daken

Klimaat

Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast en droogte. Dit heeft grote gevolgen voor ons landschap en onze leefomgeving. Samen met jou werken we aan oplossingen om met deze veranderingen om te gaan binnen agrarisch, natuur en stedelijk gebied. Dit doen we zo:

 • In het agrarisch gebied kunnen we de waterstanden verhogen om CO2 uitstoot te verminderen of meer CO2 opslaan in landbouwbodems. Ook kunnen we in agrarisch gebied grote hoeveelheden water opvangen.
 • Door natuurgebieden goed in de richten met voldoende bomen en planten kunnen we CO2 opslaan en met een hogere waterstand CO2 uitstoot voorkomen.
 • In dorpen en steden kunnen we vergroenen en ontstenen en stimuleren we het gebruik van regentonnen en afkoppeling van regenpijpen op het riool.
Natuur fietser

Natuur

Onze gemeente heeft een rijk en divers landschap. De natuur in dat landschap staat onder druk en vraagt aandacht. Daarom werken wij samen met ondernemers en partners aan een groene gemeente met een rijke biodiversiteit. Dit gaat over thema’s als stikstofverlaging, bescherming van weidevogels of de verdeling van groen en water in het landschap. Dit doen we zo:

 • In het agrarisch gebied werken we samen met boeren aan het beheren en versterken van de biodiversiteit. Dit doen we door onder andere later te maaien, natte gedeelten in het landschap aan te leggen (plas-dras) of het ecologisch hekkelen van de sloten.
 • Onze gemeente heeft bijzondere natuurgebieden waar we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Zo is er bijvoorbeeld de Workumerwaard, met zijn rijke weidevogellandschap.
 • Ook de natuur in dorpen en steden wordt steeds belangrijker. Door het bermbeheer anders in te richten maken we meer ruimte voor biodiversiteit.
Water

Water

Water is kenmerkend voor onze gemeente. Het stroomt als blauwe aderen door het groene land. Wij hebben veel aandacht voor water. Hierbij spelen uitdagingen voor goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water op het platteland en in de dorpen en steden een grote rol. Dit doen we zo:

 • In het agrarisch gebied proberen we samen met de boeren te voorkomen dat er resten van meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomt. Daarmee voorkomen we dat het water vervuild wordt.
 • In natuurgebieden kijken we samen met natuurorganisaties welke afspraken we moeten maken om ervoor te zorgen dat we het water kunnen beheren en de kwaliteit goed houden.
 • In dorpen en steden maken we onze inwoners bewust over het gebruik van drinkwater. Drinkwater wordt steeds schaarser. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze inwoners, waar nodig, water besparen en het niet vervuilen.

Wat kan jij doen?

Wat kan jij doen om onze gemeente waterbestendig, minder warm en natuurlijker te maken? De overheid neemt maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. Waar begin jij? Wat kan jij doen?.

Boven het maaiveld

Met fjildferhalen út Súdwest-Fryslân brengen we inwoners in contact met personen die zich sterk maken voor de weidevogels en de biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken.
Alle afleveringen zijn te zien op Boven het maaiveld.

Nieuws

Bekijk alle nieuwsitems Duurzaam

Zie ook