Klachten, bezwaar en verzoeken.

Soms gebeurt het wel eens dat je het ergens niet mee eens bent. Of dat je niet tevreden bent met de manier waarop wij jou behandelt hebben. Of misschien wil jij graag iets specifieks weten over een besluit dat genomen is.

Klacht indienen.

Ben je niet netjes behandeld door een ambtenaar of een bestuurder?

Bezwaar maken.

Als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

Wob-verzoek.

Als bepaalde informatie door ons nog niet openbaar gemaakt is.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Als je het niet eens bent met de hoogte van je belastingaanslag.

Aansprakelijk stellen.

Als je schade hebt en je vindt dat wij daarvoor aansprakelijk zijn.

In gebreke stellen.

Als wij nog niet een beslissing hebben genomen binnen de wettelijke termijn.

Schade aan schoolgebouw of inventaris melden.

Heb je schade aan het schoolgebouw of de inventaris van de school? Dan kan je als schoolbestuur de schade melden en declareren.