Klachten, bezwaar en verzoeken

Soms gebeurt het wel eens dat je het ergens niet mee eens bent. Of dat je niet tevreden bent met de manier waarop wij jou behandeld hebben. Of misschien wil jij graag iets specifieks weten over een besluit dat genomen is.

Klacht indienen

Ben je niet netjes behandeld door een ambtenaar of een bestuurder?

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

Wob-verzoek

Als bepaalde informatie door ons nog niet openbaar gemaakt is.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Als je het niet eens bent met de hoogte van je belastingaanslag.

Aansprakelijk stellen

Als je schade hebt en je vindt dat wij daarvoor aansprakelijk zijn.

In gebreke stellen

Als wij nog niet een beslissing hebben genomen binnen de wettelijke termijn.

Schade aan schoolgebouw of inventaris melden

Heb je schade aan het schoolgebouw of de inventaris van de school? Dan kan je als schoolbestuur de schade melden en declareren.