Klacht indienen

Vind je dat je oneerlijk of niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder? Dien dan je klacht in bij onze onafhankelijke klachtenbehandelaar. Wij maken onderscheid tussen een melding, klacht of bezwaar. Op deze pagina leggen we de verschillen en de procedure uit.

Melding doen

Heb je een klacht of melding over bijvoorbeeld afval, bomen, bladeren, stoep, straatverlichting of straatstenen? Vul dan het formulier melding openbare ruimte in.

Klacht melden

Je doet dit als je niet tevreden bent over het handelen van een ambtenaar of een bestuurder. Bijvoorbeeld: je hebt onjuiste informatie gekregen; de manier waarop je door de gemeente bent geholpen; persoonlijke behandeling van een ambtenaar of bestuurder; late of langzame afhandeling van vragen, mail of brieven.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, dan kan je bezwaar maken tegen die beslissing.

Hoe werkt het

Ben je niet tevreden over het handelen van een ambtenaar of een bestuurder? Dien dan een klacht in. Dit kan via het online klachtenformulier, telefonisch of schriftelijk. Stuur je ons een brief? Vermeld dan de volgende onderdelen:

  • Door welke persoon je niet netjes bent behandeld;
  • Waar de klacht over gaat;
  • De datum waarop je niet netjes bent behandeld;
  • Je naam, adres, telefoonnummer en mailadres;
  • Je handtekening;
  • De datum van schrijven.

De klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld. Lukt dat niet? Dan kunnen we deze termijn eenmaal verlengen met 4 weken. Je ontvangt dan schriftelijk bericht.

Zodra wij jouw klacht hebben ontvangen, gaan wij voor je aan de slag. Onze klachtenbehandelaar zoekt uit wat er precies gezegd en gebeurd is. Soms nemen wij contact met je op voor meer uitleg. Vervolgens wordt de klacht beoordeeld en wordt er gezocht naar een oplossing. Heb je zelf ideeën of een mogelijke oplossing? Geef dit direct door bij je klacht.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Leg de klacht dan voor bij de Nationale Ombudsman.

Zie ook