Kinderopvangtoeslag-
affaire

Lange tijd is door de belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag teruggevorderd of kreeg een huishouden onterecht geen persoonlijke betalingsregeling. Dit wordt de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire) genoemd.

Een groot aantal Nederlandse huishoudens is hierdoor in (grote) financiële problemen gekomen. De Belastingdienst probeert dit nu op te lossen. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van de toeslagaffaire of iemand helpt die slachtoffer is.

Hersteloperatie Belastingdienst

Als je gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire, meld je dit bij de Belastingdienst. Doe dit op de website van de Belastingdienst of bel het gratis telefoonnummer 0800 – 2358 358.
Kijk voor meer informatie bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Toeslagenaffaire - duplo lego

Brede ondersteuning voor getroffen gezinnen

Als je als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kun je via ons hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor jou (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en je gezin, en hij is er op verschillende gebieden. Zoals zorg, je gezin, werk, financiën en wonen. Hieronder leggen we uit wat brede ondersteuning precies betekent. En ook hoe we er samen voor zorgen dat die hulp precies past bij jouw situatie.

Wat is brede ondersteuning?

Brede ondersteuning is dus hulp. Hulp op allerlei onderdelen van je leven, om een nieuwe start te kunnen maken. Welke hulp jij nodig hebt, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar jij steun bij kunt gebruiken en wat jij nodig hebt. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is.

Ondersteuningsplan

De medewerker van de gemeente houdt overzicht over de hulp aan jou en je gezin, en houdt contact om met je te bespreken of alles goed loopt. Ook stellen jullie samen een ondersteuningsplan op. Hierin staan de afspraken over de hulp die je krijgt. Zo kun je nog eens rustig alle afspraken nalezen. Heb je vragen? Dan kun je die ook altijd aan de medewerker stellen!

Met wie heb je contact bij onze gemeente?

Wij hebben medewerkers die kennis hebben van de toeslagenaffaire. Ze denken graag met je mee over hoe jouw leven weer op de rit kan komen. Via dit contactformulier maak je een afspraak of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0515.

Specifieke uitkering (SPUK)

Je kunt aan de SPUK geen rechten ontlenen, of een beroep doen op geld of middelen via de SPUK. Alle ouders die zich hebben aangemeld omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een plan van aanpak.
De SPUK speelt geen rol bij het bepalen van de hulp die jij of je gezin nodig hebben. Dat bespreek je samen met de gemeente. Wat jij nodig hebt om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.

Veelgestelde vragen over SPUK

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK wordt niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen gegeven. Het is om de brede ondersteuning op te zetten. Met deze ondersteuning worden de (mogelijk) gedupeerde ouder(s) en hun gezin geholpen. De SPUK is er niet om te beslissen welke hulp en brede ondersteuning gedupeerde ouders/kinderen (kunnen) krijgen.

Ouders hebben geen recht op de SPUK. De SPUK is de manier waarop gemeenten betaald worden om hun werk uit te voeren.

De SPUK geeft geen recht op vergoeding of middelen. Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de SPUK een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar jouw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken.

De gemeente geeft geen hele inboedels aan ouders. Ook verstrekt de gemeente niet zomaar elektrische fietsen aan het hele gezin van aangemelde of gedupeerde ouders. Wat de gemeente wel doet, is de hulp bieden die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. In sommige situaties is het dan nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht waarop je je als ouder kunt beroepen.

  • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning.
  • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Je gemeente helpt je daarbij.
  • Welke hulp voor jou het meest passend is en wordt gegeven, bespreek je met je gemeente. Samen kijk je wat mogelijk is.
  • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken die jij samen met je gemeente hebt gemaakt over de hulp die je nodig hebt.
  • Om de doelen uit het ondersteuningsplan van aanpak te halen, kán de gemeente ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet en is alleen in uiterste noodgevallen om een nieuwe start mogelijk te maken. Soms is andere hulp meer passend.
  • Het geld dat je vanuit UHT hebt gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp je nodig hebt voor een nieuwe start.
  • Blijkt na toetsing door UHT dat je volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het ondersteuningsplan één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we je op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Nee dat kan niet. Het doel van de ondersteuning is dat je een nieuwe start kunt maken. Hoe die nieuwe start er uit ziet en wat daarvoor nodig is, is maatwerk. In het gesprek kijken we wat je nodig hebt.

Nee dat kan niet. De brede ondersteuning is altijd verbonden aan een doelstelling op een of meerdere gebieden. Dit komt in het ondersteuningsplan te staan. Dit plan is een voorwaarde. Er moet altijd een reden voor het krijgen (en doelstelling) in het ondersteuningsplan staan. Het Hulpteam Toeslagen kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouder zich meldt.

Voor extra financiële vergoeding verwijzen wij naar de Belastingdienst en/of de Commissie werkelijke Schade. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Toeslagenaffaire legoblokken spelen

Kindregeling

Ben je kind van een officieel gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire? Dan ontvang je een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat informatie over de Kindregeling en het geldbedrag dat je krijgt. Het geldbedrag hangt af van je leeftijd. Het kan even duren voordat je deze brief ontvangt. Op deze website vind je meer informatie.

Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact, een initiatief van BOinK en het Ouderpanel, ondersteunt gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire. De Stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

De Stichting Lotgenotencontact heeft de Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn) waar je in contact kunt komen met mensen die hetzelfde is overkomen. Daarnaast ondersteunt Lotgenotencontact individuele ouders in contacten met instanties, zoals bij de driegesprekken van gemeenten en UHT. Tenslotte neemt Stichting Lotgenotencontact deel aan gemeentelijke bijeenkomsten en denkt mee met gemeenten over de hulp die ze aan ouders kunnen bieden.

Lotgenotenlijn

De lotgenotenlijn is open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 21.00 uur. Bel 030 4420 000. Of stuur een e-mailtje naar contact@lotgenotencontact.info of vul het contactformulier in op lotgenotencontact.info/contact.