Kinderburgemeester

Kinderburgemeester

Wij willen kinderen een omgeving bieden waar zij, nu en in de toekomst, op een fijne manier kunnen wonen en leven. Daarom nodigen we kinderen uit onze gemeente uit om actief mee te denken en mee te doen.

Dat doen zij tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie in Sneek. Maar ook op school als ze in groep 7 of 8 aan de slag gaan met de casussen uit de lesmethode Pak@ Democratie. Sinds januari 2022 hebben we bovendien een kinderburgemeester die de stem van alle kinderen uit Súdwest-Fryslân vertegenwoordigt. Daar zijn we bijzonder trots op!

Bijeenkomsten

Het kinderburgemeestersteam komt drie keer per jaar bij elkaar om te bespreken welke ideeën kinderen hebben. Tijdens deze bijeenkomsten praat de gemeente de kinderen bij over wat er tot nu toe met de adviezen is gedaan.

Tijdens die bijeenkomsten gaan we op onderzoek uit naar wat kinderen vinden van de vraagstukken die in het lespakket Pak@ Democratie worden behandeld en bespreken we wat kinderen verder nog als ideeën hebben aangedragen. Ook geven we tijdens de bijeenkomsten als gemeente een terugkoppeling over wat we tot dan toe met de ideeën en adviezen van kinderen hebben gedaan.

Naast deze bijeenkomsten neemt de kinderburgemeester, of een van de andere teamleden, als vertegenwoordiger van alle kinderen in Súdwest-Fryslân, deel aan belangrijke evenementen binnen onze gemeente. 

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar wat de Kinderburgemeester allemaal doet? Volg het team op Instagram. Of bekijk de updates via de nieuwspagina van de Kleine Ambassade.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar jeugdpraatmee@sudwestfryslan.nl.

Kinderraad 2024

Kinderburgemeester

 • Tess Adema, De Zwetteschool, Sneek

Rayonhoofden

 • Danijela van de Hoek, Vuurvlinder, Sneek
 • Dylan Crozier, Master Sneek, Sneek
 • Elske de Boer, Skútslus, Stavoren
 • Joey Haagsma, OBS De Oudvaart
 • Johannes Nijboer, K. Wilhelminaschool, Sneek
 • Klaas Jelte Draijer, De Earste Trimen, Nijland
 • Liam Wiersma, Julianaschool, Sneek
 • Omnia Timan, It Finster, Koudum
 • Tianne-Minke Cnossen, De Paadwizer, Parrega
 • Yva Hoekstra, Perspectief 10-14, Oudega

Kinderburgemeester

 • Noor Bosman, De Oudvaart, Sneek

Rayonhoofden

 • Gijs Driegen, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Janna Galema, It Finster, Workum
 • Tijn de Haan, Zwetteschool, Sneek
 • Faye de Jong, Op 'e Hichte, Scharnegoutum
 • Ferenc Kiel, Perspectief 10-14, Sneek
 • Yente Klinkenberg, De Bonkelder, Pingjum
 • Layla Monnier, IKC Bonifatius, Sneek
 • Abinaash Nagamany, IKC Bonifatius, Sneek
 • Joris Nijholt, De Romte, Wieuwerd
 • Steven Ypma, Op 'e Hichte, Scharnegoutum

Kinderburgemeester

 • Jan Eise Kruithof, CBS De Twine, IJlst

Rayonhoofden

 • Niels van der Goot, Bonifatiusschool, Woudsend
 • Britt Hoekstra, CBS de Twine, IJlst
 • Kees Hazelaar, Perspectief, Sneek
 • Ellouise Simonse, Perspectief, Sneek
 • Indira Jagersma, Perspectief, Sneek
 • Sinne Riesenkamp, De Utskoat, Witmarsum
 • Naomi Reinders, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Simon Brands, Zwetteschool, Sneek
 • Elcke van Balen, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Liam Schurer, De Oudvaart, Sneek

Kinderburgemeester

Dit is Tess Adema. De derde kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân. Tess werkt niet alleen, maar wordt ondersteund door een team van tien kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit alle hoeken van onze gemeente. Samen vormen zij de schakel tussen de ideeën en adviezen van kinderen en de uitwerking die de gemeente daaraan geeft.
De zittingstermijn van de kinderburgemeester en zijn/haar team beslaat één jaar en begint en eindigt op de jaarlijkse Kinderconferentie in Sneek.

Rayonhoofden

Het kinderburgemeestersteam bestaat uit Tess (kinderburgemeester), Danijela, Dylan, Elske, Joey, Johannes, Klaas Jelte, Liam, Omnia, Tianne-Minke en Yva.
Samen vertegenwoordigen zij alle kinderen van Súdwest-Fryslân en houden ze goed in de gaten wat er binnen de gemeente gebeurt met hun adviezen en ideeën.

Adviezen kinderconferentie 2024

Tijdens de kinderconferentie zijn er een hele hoop nieuwe adviezen gegeven aan de gemeente. Wij geven je per thema een aantal hoogtepunten uit de presentaties.  

Het groepje van het thema ‘samen leven’ heeft nagedacht over hoe we in onze samenleving op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Alle kinderen waren het er al snel over eens dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat er niemand gepest of buitengesloten mag worden. Toch worden er helaas nog steeds kinderen gepest of worden er rare dingen gezegd, zowel online als in het echt. Het advies van de kinderen is daarom dat daar meer aandacht voor moet komen op school en dat je in zulke situaties altijd terecht moet kunnen bij een juf of meester. Die persoon moet er dan voor zorgen dat het (met allebei de partijen) wordt opgelost. Daarnaast gaven de kinderen als tip dat dit ook een goede rol is voor de luisterjuf.

Bij het thema ‘fijn opgroeien’ hielden de kinderen zich bezig met de vraag wat er buiten schooltijd geregeld zou moeten worden om alle kinderen fijn op te kunnen laten groeien. Ze keken daarbij ook naar welke rol de buitenschoolse opvang daarin kan spelen. De kinderen adviseerden dat buitenschoolse opvang voor alle kinderen moet zijn, zodat alle kinderen na school ergens terechtkunnen. Dit betekent volgens de kinderen dus ook dat het geen geld moet kosten. Daarnaast gaven de kinderen als advies mee dat de opvang ook wel voor alle kinderen aantrekkelijk moet zijn om te komen. Hiervoor gaven ze de tips dat het een gezellige uitstraling moet hebben en dat er allerlei activiteiten moeten worden georganiseerd. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden begeleid door een sportcoach of een knutselleerkracht. 

In het groepje ‘leefomgeving’ hebben de kinderen hard gewerkt aan adviezen over hoe de ideale wijk van de toekomst ingericht zou moeten zijn. Ze bedachten zelfs zoveel goede ideeën, dat ze erachter kwamen dat er daarvoor misschien niet genoeg plek is in de gemeente. Maar ook daarvoor bedachten zij een supergoed advies: gebruik bestaande plekken op een nieuwe manier. Er zijn al veel mooie plekken waar veel mensen samenkomen. Denk na over hoe je deze plekken nog meer kunt gebruiken. Maak een buurthuis in de kerk bijvoorbeeld, of geef de bibliotheek een plek in het schoolgebouw. En om ervoor te zorgen dat mensen deze nieuwe plekken vinden en ernaartoe blijven komen, is het ook belangrijk dat er op al die plekken meer leuke activiteiten worden georganiseerd. 

Natuurlijk zijn er over het thema ‘duurzaamheid’ ook goede adviezen gegeven. De kinderen hebben nagedacht over hoe je andere kinderen en volwassenen kunt inspireren en enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken. De kinderen benadrukten dat het belangrijk is dat iedereen meer kennis moet kunnen krijgen over duurzaamheid. Bijvoorbeeld door middel van gastlessen op school of kennisavonden in het wijkcentrum. Kinderen gaven ook het advies om op school meer praktische duurzame vaardigheden te leren. Bijvoorbeeld in een een techlab, kooklab of een fashionlab. Hier leer je praktische tips hoe je duurzamer bezig kunt zijn. Bijvoorbeeld hoe je je eigen fiets repareert, je oude kleding weer leuk kunt maken, of hoe je van restjes eten nog superlekkere gerechten kunt maken.

Wat is er gedaan met de adviezen van 2023

Met welke adviezen van de kinderconferentie 2023 is de gemeente het afgelopen jaar al hard bezig is geweest? Kijk het filmpje van De Kleine Ambassade.

Nieuws

Bekijk alle nieuwsitems over de kinderburgemeester >