Kinderburgemeester

Kinderburgemeester

Wij willen kinderen een omgeving bieden waar zij, nu en in de toekomst, op een fijne manier kunnen wonen en leven. Daarom nodigen we kinderen uit onze gemeente uit om actief mee te denken en mee te doen.

Dat doen zij tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie in Sneek. Maar ook op school als ze in groep 7 of 8 aan de slag gaan met de casussen uit de lesmethode Pak@ Democratie. Sinds januari 2022 hebben we bovendien een kinderburgemeester die de stem van alle kinderen uit Súdwest-Fryslân vertegenwoordigt. Daar zijn we bijzonder trots op!

Kinderraad 2023

Bijeenkomsten

Het kinderburgemeestersteam komt drie keer per jaar bij elkaar om te bespreken welke ideeën kinderen hebben. Tijdens deze bijeenkomsten praat de gemeente de kinderen bij over wat er tot nu toe met de adviezen is gedaan.

Tijdens die bijeenkomsten gaan we op onderzoek uit naar wat kinderen vinden van de vraagstukken die in het lespakket Pak@ Democratie worden behandeld en bespreken we wat kinderen verder nog als ideeën hebben aangedragen. Ook geven we tijdens de bijeenkomsten als gemeente een terugkoppeling over wat we tot dan toe met de ideeën en adviezen van kinderen hebben gedaan.

Naast deze bijeenkomsten neemt de kinderburgemeester, of een van de andere teamleden, als vertegenwoordiger van alle kinderen in Súdwest-Fryslân, deel aan belangrijke evenementen binnen onze gemeente. 

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar wat de Kinderburgemeester allemaal doet? Volg het team op Instagram. Of bekijk de updates via de nieuwspagina van de Kleine Ambassade.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar jeugdpraatmee@sudwestfryslan.nl.

Kinderraad 2023

Kinderburgemeester

 • Noor Bosman, De Oudvaart, Sneek

Rayonhoofden

 • Gijs Driegen, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Janna Galema, It Finster, Workum
 • Tijn de Haan, Zwetteschool, Sneek
 • Faye de Jong, Op 'e Hichte, Scharnegoutum
 • Ferenc Kiel, Perspectief 10-14, Sneek
 • Yente Klinkenberg, De Bonkelder, Pingjum
 • Layla Monnier, IKC Bonifatius, Sneek
 • Abinaash Nagamany, IKC Bonifatius, Sneek
 • Joris Nijholt, De Romte, Wieuwerd
 • Steven Ypma, Op 'e Hichte, Scharnegoutum

Kinderburgemeester

 • Jan Eise Kruithof, CBS De Twine, IJlst

Rayonhoofden

 • Niels van der Goot, Bonifatiusschool, Woudsend
 • Britt Hoekstra, CBS de Twine, IJlst
 • Kees Hazelaar, Perspectief, Sneek
 • Ellouise Simonse, Perspectief, Sneek
 • Indira Jagersma, Perspectief, Sneek
 • Sinne Riesenkamp, De Utskoat, Witmarsum
 • Naomi Reinders, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Simon Brands, Zwetteschool, Sneek
 • Elcke van Balen, Sint Maartenschool, Bolsward
 • Liam Schurer, De Oudvaart, Sneek

Kinderburgemeester

Dit is Noor Bosman. De tweede kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân. Noor werkt niet alleen, maar wordt ondersteund door een team van tien kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit alle hoeken van onze gemeente. Samen vormen zij de schakel tussen de ideeën en adviezen van kinderen en de uitwerking die de gemeente daaraan geeft.
De zittingstermijn van de kinderburgemeester en zijn/haar team beslaat één jaar en begint en eindigt op de jaarlijkse Kinderconferentie in Sneek.

Rayonhoofden

Het kinderburgemeestersteam bestaat uit Noor (kinderburgemeester), Gijs, Janna, Tijn, Faye, Ferenc, Yente, Layla, Abinaash, Joris en Steven. Samen vertegenwoordigen zij alle kinderen van Súdwest-Fryslân en houden ze goed in de gaten wat er binnen de gemeente gebeurt met hun adviezen en ideeën.

Nieuws

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds vanmiddag een nieuwe kinderburgemeester. Noor Bosman van basisschool De Oudvaart in Sneek volgt Jan Eise Kruithof op. Noor werd vanmiddag officieel geïnstalleerd door burgemeester Jannewietske de Vries en kreeg de ambtsketen omgehangen door Jan Eise. Ook is voor dit jaar een nieuw adviesteam aangesteld dat de kinderburgemeester ondersteunt.

Maar liefst 30 kinderen uit de gemeente solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Alle kinderen kwamen vorige week langs op het stadhuis in Sneek om te vertellen waarom zij zo graag kinderburgemeester willen worden. Erik Korenstra van de Kleine Ambassade: “Het was weer een enorm moeilijke keuze, want ook dit jaar solliciteerde er weer een supergemotiveerde groep kinderen. Toch moesten we een keuze maken. Wij denken dat we met dit team de beste afspiegeling hebben van alle kinderen in de gemeente. Dat betekent natuurlijk niet dat andere kinderen niet kunnen meedenken. Wij hopen dat zij dat, net zoals vandaag tijdens de Kinderconferentie, dat ook volop blijven doen.”

Afscheid Jan Eise Kruithof en team 2022

Vanmiddag werd ook afscheid genomen van de kinderburgemeester en het team van afgelopen jaar. Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof ontving een fotoboekje als herinnering voor zijn inzet. Alle leden van het team ontvingen het boek ‘Piraten, dieren, bejaarden, wat stem jij?’. Een informatief boek over de democratie en politiek.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie waardevolle adviezen. Deze worden echt gewaardeerd en gebruikt. Jan Eise, jij gaat de geschiedenis in als de eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân. Ik heb genoten van onze gezamenlijke optredens, het was erg leuk en leerzaam om een jaar met je op te trekken. Je was een top collega!” 

Kinderconferentie

De hele dag stond in het teken van de Kinderconferentie. Ruim 65 leerlingen van groep 7 en 8 van verschillende basisscholen waren deze middag aanwezig en gaven advies over verschillende thema’s. Deze thema’s waren: duurzaamheid, fijn opgroeien, leefomgeving en samen leven. De kinderen presenteerden hun plannen aan burgemeester de Vries en wethouder Petra van den Akker.

“Echt geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn. En te horen welke ideeën ze hebben. Ze presenteerden vanmiddag een hoop goede plannen; een deelschuur om spullen en talenten te delen, meer bomen en planten in de buurt en ontmoetingsplekken die toegankelijk zijn voor iedereen. We gaan het komende jaar samen met de kinderraad kijken welke ideeën we verder vorm kunnen geven,” aldus wethouder van den Akker.

De conferentie werd georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.

Lees meer over de kinderburgemeester

Op vrijdag 3 februari vindt de 4e Kinderconferentie plaats in onze gemeente. Zo’n 65 leerlingen uit groepen 7 en 8 van basisscholen uit de hele gemeente gaan aan de slag met thema’s die voor hen belangrijk zijn. Ook wordt die dag bekend gemaakt wie de volgende kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân wordt.

30 kinderen solliciteerden naar deze functie. Al deze kinderen hebben deelgenomen aan de sollicitatiemiddag. Tijdens deze middag maakten zij uitgebreid kennis met de bijzondere rol van kinderburgemeester en lid van zijn of haar adviesteam. De Kleine Ambassade heeft een prachtige diverse groep kinderen uitgekozen voor de functie van Kinderburgemeester en team.

Op vrijdagmiddag 3 februari worden zij officieel geïnstalleerd door Burgemeester de Vries.

Live meekijken

Volg de Kinderconferentie live via Teams van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Spelregels voor de kijkers:

 • Zet je microfoon en camera uit.
 • Reageer alleen via de chat op de presentaties.

Wij verzamelen de reacties en geven deze door aan de voorzitters en de kinderen.
We gaan er weer een mooie dag van maken. Tot vrijdag 3 februari!

Kinderconferentie

De hele dag staat in het teken van de vierde Kinderconferentie. De kinderen zijn aan het woord.

“Hoe zien jullie de school van de toekomst voor je?” en “Hoe zorgen we dat kinderen meer gaan buitenspelen”, zijn voorbeelden van vragen waar de kinderen met elkaar over in gesprek gaan. Aan het einde van de dag presenteren de kinderen hun conclusies en adviezen aan Burgemeester de Vries en Wethouder van den Akker.

Woensdag 25 januari was het dan eindelijk zover en mocht de kinderraad op uitnodiging van de Provincie, daar op bezoek komen. Vanuit de Provincie was er een goed en uitgebreid programma georganiseerd.

Voor de kinderen begon een spannende dag, we zaten al vroeg in de auto, omdat we ons om kwart over 9 al bij het Provinciehuis in Leeuwarden moesten melden. Daar werden we ontvangen door Bram de griffier. Eerst mochten de kinderen naar 1 van de commissie kamers waar ze uitleg kregen over de Provincie.

Daarna kwam de commissaris van de Koning Arno Brok. Hij heette de kinderen van harte welkom had nog wat grappige verhalen en nodigde de kinderen uit om op de publieke tribune een stukje van de Statenvergadering mee te maken. Voorafgaand aan de vergadering heette de commissaris de kinderen uit Sudwest Fryslân nog eens van harte welkom.

Na een half uur was het tijd voor een rondleiding door het gebouw met een gids. Zo kwamen de kinderen op plekken waar het “gewone” publiek nooit komt, zoals de twee hoogste torentjes van het Provinciehuis, waarbij je bij helder weer de Waddenzee kunt zien liggen. De kinderen waren erg onder de indruk en kregen gelijk een stukje geschiedenisles mee.

Na de rondleiding was het tijd voor een uitgebreide lunch met statenleden en gedeputeerden. Statenleden schoven aan bij de tafel waar de kinderen zaten en zo konden erover en weer vragen gesteld worden.

Vragen van de kinderen varieerden van wat doet u nu precies, hoe wordt je statenlid, wat vindt u een belangrijk onderwerp, wat vindt u van het milieu etc. etc. Op sommige momenten moest er diep worden nagedacht over de vragen van de kinderen, door de leden van de Provincie.

Men was erg onder de indruk van elkaar en aan het einde van de lunch werd aangegeven dat het goed zou zijn om hier een vast programmaonderdeel van te maken voor de volgende kinderraden en kinderburgemeester.

De kinderen vonden het een fantastische dag waarbij ze veel geleerd hebben over de rol van de Provincie, de gemeente, en de landelijke overheid. Een paar kinderen gaven aan, later zelf ook wel voor de Provincie of de gemeente te willen werken.

Een nieuwe potentiële groep raadsleden of statenleden is hiermee geboren.

Wij zoeken een opvolger voor Jan Eise Kruithof. Basisschoolleerlingen uit groep 7, die graag hun steentje willen bijdragen en mee willen denken over hoe dingen beter kunnen in hun gemeente, kunnen nu solliciteren naar deze bijzondere functie.

Lees meer >