Kernenfonds stad, dorp of wijk

Heb je een wens of idee voor jouw stad, dorp of wijk? En heb je voor het uitvoeren van deze wensen en ideeën geld nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor ons Kernenfonds. Met dit fonds proberen wij lokale initiatieven te ondersteunen. Lees hieronder verder.

Hoe werkt het

Wil je een bijdrage van ons Kernenfonds ontvangen? Neem dan contact op met jouw stads-, dorp- of wijkcoördinator voor een aanvraagformulier. We willen wel graag weten waar je dit geld voor wilt gebruiken. Stuur daarom met het aanvraagformulier een plan mee met:

  • Een duidelijke omschrijving van het idee;
  • Een overzicht van de kosten per onderdeel (begroting);
  • Een overzicht waarin je aangeeft hoe je deze kosten gaat betalen (dekkingsplan).

Dien de aanvraag vervolgens in bij jouw stads-, dorps- of wijkcoördinator. Hij of zij behandelt dan de aanvraag.

Niet iedereen mag gebruik maken van het Kernenfonds. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De aanvraag is ingediend door een stads-, dorps- of wijkbelang, stichting, vereniging, coöperatie of groep van tenminste vijf personen;
  • Je draagt zelf ook iets bij aan het project. Denk bij deze ‘eigen bijdrage’ aan eigen geld of werkzaamheden;
  • Er is genoeg draagvlak voor het project binnen jouw stad, dorp of wijk;
  • Het project vergroot de leefbaarheid in jouw stad, dorp of wijk;
  • Het plan is binnen een jaar uitgevoerd.

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 15.000,00.

Heb je nog vragen over het Kernenfonds? Neem dan contact op met jouw stads-, dorps- of wijkcoördinator.

Wil je de officiële subsidieregeling bekijken? Ga dan naar de pagina subsidies, onderwerp Leefbaarheid – regeling Kernenfonds.

Zie ook