Kandidaat zoeken uit de databank

Zoek je een goede werknemer? Wij kunnen je hierbij helpen. De databank bestaat uit een divers aanbod van werkzoekenden die zich bij ons hebben aangemeld.

Hoe werkt het?

 1. Meld je vacature aan: Dat kan via telefoonnummer 140515, werk@sudwestfryslan.nl of door contact op te nemen met de accountmanager Werk.
 2. Afstemming: De accountmanager Werk gaat met je in gesprek over de eisen en wensen voor invulling van de beschikbare werkplek.
 3. Selectie uit de databank: De databank bestaat uit een divers aanbod van werkzoekenden die zich bij ons hebben aangemeld.
 4. Voorstellen: Relevante gegevens van de geschikte kandidaten sturen we naar je toe.
Kandidaat zoeken - lege stoelen

Inzetbare voorzieningen

Om deelname aan de arbeidsmarkt voor élke werkzoekende toegankelijker te maken zijn er ondersteunende voorzieningen voor werkgevers én medewerkers. Oók wanneer je zelf een kandidaat gevonden hebt zijn deze mogelijk inzetbaar.

Ontwikkeling

In het uitkeringsbestand zijn op dit moment kandidaten zich aan het omscholen naar kansberoepen, zoals de techniek, zorg, klantenservices en ICT. Daarnaast kunnen wij met de werkgever kijken welke scholing een kandidaat aanvullend nodig heeft om het werk uit te voeren. Zo kan de werknemer over een set basisvaardigheden beschikken waarmee hij/zij binnen jouw bedrijf aan het werk kan. In de arbeidsmarktregio en bij de verschillende brancheorganisaties zijn verschillende initiatieven voor de financiering van scholing (of een deel daarvan).

Voorwaarden
 • Je biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan.

Een werkervaringsplaats biedt werkzoekenden een tijdelijke plek waarbij vooraf leerdoelen worden opgesteld waar de werkzoekende aan moet werken. Tijdens deze periode hoef je geen loonkosten te betalen, terwijl je iemand wel de kans biedt om (terug) op de arbeidsmarkt te komen.

Voorwaarden
 • Voor de kandidaat is er begeleiding op de werkplek aanwezig.
 • De werkgever sluit voor de kandidaat een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De duur van een werkervaringsplaats is 3 maanden met de mogelijkheid tot verlengen naar maximaal 6 maanden.

In geval van arbeidsbeperking

Voor de werknemer die geregistreerd staat in het doelgroepregister kun je bij ziekte aanspraak maken op de ziektewetuitkering van het UWV. Dit regel je in het UWV portaal. Daarnaast hoeft de werkgever ook de kosten van het WGA risico niet te betalen.

Voorwaarden
 • De werkgever behoudt de re-integratieverantwoordelijkheid als de werknemer ziek wordt (Wet Verbetering Poortwachter).
 • De no-risk polis gaat voor op de loonkostensubsidie, deze vervalt dan ook bij ziekte.
 • De werknemer staat geregistreerd in het doelgroepregister.

Neem je iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kan een jobcoach deskundige begeleiding bieden. Een jobcoach ondersteunt de werknemer en de werkgever actief tijdens de inwerkperiode. Soms is een korte tussenkomst van een jobcoach voldoende en soms vergt de situatie een langere periode van ondersteuning. De begeleiding wordt afgebouwd wanneer het werk naar tevredenheid wordt vervuld.

Voorwaarden
 • De kandidaat staat geregistreerd in het doelgroepregister of kan daar in worden opgenomen.
 • De gemeente kan een jobcoach voor je inhuren.

Als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kun je loonkostensubsidie ontvangen voor het deel dat de werknemer verminderd productief is. De vergoeding is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Met een loonwaardemeting berekenen wij hoeveel de vergoeding precies is.

Voorwaarden
 • De kandidaat staat geregistreerd in het doelgroepregister of kan daar in worden opgenomen.
 • Uit de loonwaardemeting blijkt dat de kandidaat niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. De gemeente kan deze meting voor je doen.

Je kunt als werkgever een vergoeding aanvragen voor noodzakelijke niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf voor een werknemer met een arbeidshandicap. Een plek die eerst ongeschikt lijkt, kun je op deze manier passend maken zonder kosten te maken.

Voorwaarden
 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.

De kosten moeten betrekking hebben op:

 • Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek.
 • De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen.
 • Of de noodzakelijke aanpassing en inrichting bij de werkgever.

Belastingvoordeel

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De overheid geeft deze vergoeding om ondernemers te stimuleren meer werknemers met lage lonen, vaak laagopgeleide mensen, aan te nemen of in dienst te houden. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Voorwaarden
 • De werkgever hoeft de LIV niet aan te vragen. Op basis van de loonaangiften wordt berekend voor welke werknemers er recht is op LIV.
 • Als de werkgever aan de voorwaarden voldoet van LKV en LIV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald.
 • LKV wordt jaarlijks betaald door de Belastingdienst. Op uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve berekening.

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming via de Belastingdienst voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Het gaat vooral om:

 • Oudere werknemers (56 jaar en ouder) met een uitkering.
 • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Werknemers met een arbeidsbeperking.
Voorwaarden
 • De werknemer moet binnen 3 maanden een Doelgroepverklaring LKV aanvragen na dat hij/zij in dienst kwam. De werknemer vraagt deze aan bij het UWV of gemeente.
 • De werkgever moet in de aangiften loonheffingen de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zetten. Op basis van de aangiften wordt door het UWV het recht op LKV berekend.
 • LKV wordt jaarlijks betaald door de Belastingdienst. Op uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve berekening.

Vragen of hulp nodig?

Mirjam Hoekstra en Gonda de Witte zijn de accountmanagers Werk. Heb je vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier of bel naar 14 0515.

Zie ook