Jouw invloed.

Je kunt op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.

De mogelijkheden.

Elke vier jaar kan je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De commissievergaderingen zijn openbaar. Je mag dus aanwezig zijn bij een vergadering. Je kunt ook tijdens een commissievergadering jouw mening naar voren brengen. Dit heet inspreken.

Wil je inspreken? Stuur ons dan een e-mail vóór 11.00 uur op de dag van de vergadering.  Het e-mailadres is griffie@sudwestfryslan.nl.

Vermeld het volgende in je e-mail:

 • Het onderwerp waarover je wilt inspreken;
 • Je naam, adres en telefoonnummer.

Ben je 14 jaar of ouder en heb je een mooi idee of voorstel? Dan kun je het voorstel onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad. Dit doe je door een formulier in te vullen. Dit aanvraagformulier vraag je op bij de griffie.

Als jouw initiatief aan de eisen voldoet, dan komt het op de raadsagenda te staan. Je ontvangt een uitnodiging om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.

Wil je een aanvraag doen? Bespreek het eerst met de griffie. Zij helpen je graag verder.

Je kan de raad of een raadscommissie een e-mail of een brief schrijven als je:

 • wilt dat de raad, bij de besluitvorming van een onderwerp, rekening houdt met jouw standpunt;
 • ideeën hebt over een gemeentelijke kwestie;
 • je zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

Stuur je brief via de mail naar: griffie@sudwestfryslan.nl.

Je mag je brief ook opsturen als je dat graag wilt. Stuur je brief naar het volgende adres:

Gemeente Súdwest-Fryslân
T.a.v. de gemeenteraad (of de raadscommissie)
Postbus 10.000
8600 HA  SNEEK

De raadsvergadering is openbaar. Je mag dus aanwezig zijn bij een vergadering. Wil je weten wanneer de eerstvolgende vergadering is? Ga dan naar het vergaderschema van de gemeenteraad.

Je kan het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Dat kan over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad, op voorstel van het college, nog een besluit moet nemen. Inwoners kunnen met een referendum voor of tegen een besluit stemmen. De uitslag van een referendum is niet bindend.

Wil je een referendum aanvragen? Neem contact op met de griffie.

De raadsleden komen op verschillende locaties in wijkgebouwen of dorpshuizen om met haar inwoners te praten. Je kan tijdens zo’n informele bijeenkomst in gesprek gaan met raadsleden over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Er is geen agenda. Je kunt gewoon binnenlopen en de raadsleden spreken. Het tijdstip waarop het begint is 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Hoe werkt dat nou in die gemeenteraad? Waarover vergaderen die raadsleden eigenlijk? Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale ‘Gast van de Raad’ maak je kennis met de raadsleden en het college. Dit gebeurt voor en tijdens de raadsvergadering. Op deze manier kom je meer te weten over de gemeentepolitiek.

Als Gast van de Raad word je om 17.45 uur (inloop 17.30 uur) ontvangen in het Bestjoershûs aan de Marktstraat 1 te Sneek. Onder het genot van soep en broodjes krijg je informatie over:

 • De samenstelling van de gemeenteraad;
 • De politieke partijen;
 • De raadsagenda.

Na deze introductie ga je naar de raadszaal in het Bestjoershûs. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Lijkt dit je leuk en interessant? De volgende Gast van de Raad staan gepland op donderdag:

 • 28 februari
 • 4 april
 • 9 mei
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 3 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Meld je aan via dit formulier.