IPPC-bedrijven

Volgens de Wet milieubeheer zijn wij verplicht de vergunning van IPPC-bedrijven digitaal beschikbaar te maken. IPPC staat voor Integrated Pollution and Prevention Control. Bedrijven die een drempelwaarde voor productiecapaciteit of vermogen overschrijden, vallen onder de Europese IPPC-richtlijn. Deze richtlijn is ingesteld om verontreinigingen door industriële activiteiten te verminderen.

Hier lees je waar de omgevingsvergunningen verleend zijn.