Contact

Inschrijven Sneekweekkermis 2020

Vanaf 31 oktober 2019 kun je je weer inschrijven voor de Sneekweekkermis. Het Martiniplein en Oud Kerkhof staan tijdens de Sneekweek weer vol met kermisattracties en kramen. De Sneekweekkermis is van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 6 augustus 2020. Meer informatie lees je verder op deze pagina.

Opening kermis Sneekweek

Hoe werkt het?

 • Centrale muziek op het Martiniplein en Oud Kerkhof; max. geluidsniveau 65 dB(A)
 • Verplichte bijdrage voor reclame- en promotie doeleinden;
 • Mindervaliden kunnen op maandag 3 augustus 1 uur lang kosteloos gebruik maken van de attracties;
 • Woensdag 5 augustus Prikkelarme kermis van 11.00 uur tot 13.00 uur.
 • Stuur een recente foto en correcte plattegrond van de attractie, bewijs van inschrijving KvK en een geldig keuringscertificaat mee;
 • Op het kermisterrein mag geen gebruik worden gemaakt van een eigen generator voor de opwekking van elektriciteit;
 • Je bent verplicht gebruik te maken van de door ons aangeboden stroomvoorziening. De kosten van de stroomaansluiting en –verbruik voor de kermisattracties worden vooraf in rekening gebracht bij de exploitant;
 • LET OP: Gezicht bedekkende artikelen en speelgoedpistolen die niet van echt te onderscheiden zijn, ook voorzien van een keurmerk, mogen NIET als prijs worden uitgegeven.
 • De Gemeente Súdwest-Fryslân streeft er naar haar kermis betaalbaar te houden, inschrijvingen met de maximale
  verkoop– of ritprijzen genieten de voorkeur.
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekening met de aangegeven voorlopige opstelling van de kermis.

Je kan je alleen inschrijven via het inschrijfformulier. Lees ook de voorwaarden van de Sneekweekkermis.

Stuur het ingevulde formulier naar de heer K. Vonk van  team Bedrijfsbureau, Techniek en Ondersteuning. Wij gaan met je inschrijving aan de slag, zodra wij het binnen hebben.

Sluiting inschrijving

Op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur sluit de inschrijving. Dat betekent dat de inschrijving op dat tijdstip binnen moet zijn. Op dinsdag 17 december 2019 om 14.00 uur is de voorlopige gunning bekend.

Op vrijdag 31 juli zijn de openingstijden van 14.00 - 19.00 uur en van 22.00 - 01.00 uur. Op de overige dagen van 13.00 - 01.00 uur.

Op maandag 27 juli 2020 mag je de woonwagens neerzetten. Eerder mag niet. De woonwagens worden op aanwijzing geplaatst. Zet je ze wel correct neer?

Kosten

Elke eerste woonwagen kost € 125,00. Voor elke volgende woonwagen betaal je € 75,00 (te verhogen met het dan geldende btw tarief).

Homan Electrotechniek te Mijdrecht B.V. verzorgt de tijdelijke aansluiting van de kermis en het woonwagenterrein. De algemene voorwaarden van Homan B.V. zijn van toepassing op de levering van energie en de aansluitingen.

Draaimolen, Lijntrek, Schietsalon, Lucky Duck, Autoscooter, Booster Maxxx, Skeeball, Bussensport, Pusher, Snacks, Kop van Jut, Suikerspin, ijssalon, Suikerwerken, Hollandse gebakkraam, Poffertjessalon en Churros.

Heb je vragen of opmerkingen? We komen graag met je in contact. Je mag je vragen stellen aan team Bedrijfsbureau, Techniek en Ondersteuning. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515.