Contact

Inkoop Sociaal Domein en Inkoop Wmo

Samen met de gemeente De Fryske Marren hebben we in 2014 afspraken gemaakt over de lichte- en specialistische ondersteuning. Voor vragen of informatie over deze Wmo-contracten kun je mailen naar inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl.

Inkoop Wmo verandert

Vanaf 2022 gaan we de inkoop van de Wmo-ondersteuning op een andere manier organiseren. Per gebied gaan we een contract sluiten met één hoofdaanbieder of met een samenwerking van aanbieders. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding voor deze nieuwe aanbesteding. In februari 2021 plaatsen we de offerteaanvraag (het bestek) op Tenderned. We streven ernaar de opdracht uiterlijk 30 juni te gunnen. Op TenderNed vindt u alle gepubliceerde uitnodigingen, documenten en dergelijke op volgorde van publicatiedatum.

Vragen?

Heb je vragen over de huidige mogelijkheden (inkoop Sociaal domein 2015)? Vul dan het contactformulier in of neem telefonisch contact op via 14 0515. Wil je meer weten over de inkoop van de Wmo vanaf 2022? Op deze pagina lees je hier meer over. Heb je nog vragen? Mail ze dan naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Aanbesteding van start

Donderdag 18 februari jl. zijn de aanbestedingen voor de Wmo Begeleiding 2022 en Hulp bij het Huishouden 2022 van start gegaan. We moeten deze opdracht aanbesteden. Hiervoor maken we gebruik van TenderNed; dit is het online marktplein voor Europese aanbestedingen. Op 18 februari hebben we de opdracht op TenderNed geplaatst. Uiterlijk 10 mei kunnen zorgaanbieders inschrijven op de aanbesteding voor de Wmo-ondersteuning in Súdwest-Fryslân. Hier heb je een account op TenderNed voor nodig.

De opdrachten (aanbestedingsdocumenten en bijlagen) staan op TenderNed. Hieronder staan de links naar beide opdrachten:

 • Begeleiding, hier staan alle gepubliceerde documenten voor deze aanbesteding. Het bestek staat onder nummer 4.
 • Huishoudelijke hulp, hier staan alle gepubliceerde documenten voor deze aanbesteding. Het bestek staat onder nummer 8.

Gebiedsgerichte inkoop Wmo vanaf 2022

Wil je graag met andere zorgaanbieders samenwerken voor de nieuwe aanbesteding van de Wmo-ondersteuning van Súdwest-Fryslân? Of wil je bekijken of dit mogelijk is? Wij houden een overzicht bij van zorgaanbieders die kennis willen maken met andere partijen.

Anders hadden we hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Nu dit vanwege corona niet mogelijk is, hebben we een digitaal kennismakingsplatform gemaakt.

Wij zorgen ervoor dat je je kunt voorstellen via dit platform en dat de gegevens actueel zijn. Verder hebben wij geen rol in dit kennismakingsplatform; hiermee willen we zorgaanbieders faciliteren elkaar gemakkelijk(er) te kunnen vinden.

Alle bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vind je op deze pagina onder het tabblad ‘Informatie bijeenkomsten Inkoop Wmo 2022’.

Informatie bijeenkomsten inkoop Wmo 2022

Bij de nieuwe werkwijze voor de Wmo-ondersteuning is de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en de gemeente Súdwest-Fryslân erg belangrijk. We willen namelijk dat inwoners dichterbij huis geholpen kunnen worden en dat mensen meer gebruik gaan maken van activiteiten en voorzieningen in de buurt.  Een belangrijke rol hierbij is er ook voor de vele vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. Daarom organiseerden we op 10 november speciaal voor deze mensen het webinar ‘Samenwerken in dorp en wijk’.

Tijdens dit webinar hebben we de organisaties bijgepraat over de nieuwe werkwijze voor de Wmo-ondersteuning en de samenwerking met zorgaanbieders die hierbij zo belangrijk is.

Vervolgens gingen Erik Blank van de Stichting AanZet, Kees van Kordelaar, pastoraal opbouwwerker en Barbara Wijbenga van Stichting Sociaal Collectief met elkaar in gesprek. Zij vertelden over de kansen die zij zien door de nieuwe manier van werken.

Presentatie bijeenkomst

Lukt het jou niet om bij het webinar van 10 november aanwezig te zijn. Geen probleem.

Wij gaan de inkoop van de WMO-ondersteuning op een nieuwe manier organiseren in Súdwest-Fryslân. We kiezen voor een gebiedsgerichte aanbesteding. Op donderdag 27 augustus organiseerden wij een webinar om je hier uitgebreid over te informeren.

Samenvatting presentatie

Lukte het jou niet om het webinar live te bekijken op 27 augustus? Geen probleem.

Inhoud

We verdelen de gemeente in een aantal gebieden. Per gebied gaan we een contract sluiten met één hoofdaanbieder of met een samenwerking van aanbieders. Deze partij is verantwoordelijk voor de WMO-ondersteuning in dat gebied.

Waarom?

Dit doen we omdat we ervoor willen zorgen dat de WMO-ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de inwoner, de kwaliteit van de ondersteuning goed is en dat het betaalbaar blijft.

Een gebiedsgerichte aanbesteding biedt allerlei mogelijkheden om de ondersteuning (individuele begeleiding, groepsbegeleiding/dagbesteding, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en sociale activering) op een andere manier te organiseren, samen met de mensen en organisaties in het gebied.

Vervolg

In het najaar volgen er nog meerdere consultatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag verder met jullie in gesprek over de nieuwe manier van aanbesteden. De data en de wijze van aanmelding van deze bijeenkomsten maken we binnenkort bekend op Tenderned en op onze gemeentelijke website. We houden bij de organisatie van deze bijeenkomsten rekening met de maatregelen vanwege corona.

Na deze bijeenkomsten gaan we de inkoopnotitie en het bestek opstellen. Het bestek zal in februari 2021 worden gepubliceerd. De gunning is gepland vóór 1 juli 2021. Daarna is er een half jaar tijd voor de invoering van de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2022 gaan we van start!

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen naar Inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Informatiebrieven

Hieronder vind je de meest recente informatiebrieven Wmo en jeugd.

Fysieke overlegtafel

Locatie: Raadszaal in het Bestjoershûs te Sneek
Tijd: 9.00 – 11.30 uur

 • 8 juni (geannuleerd)
 • 28 september
 • 16 november

De gemeente organiseert periodiek een overleg met de werkgroep Fysieke overlegtafel. De werkgroep is een afspiegeling  van de belangen en percepties van aanbieders en inwoners. De gemeente toetst regelmatig, in overleg met de aanbieders en inwoners, de effectiviteit van de samenstelling. Beargumenteerd kan de gemeente de samenstelling aanpassen.

De samenstelling van de huidige werkgroep is:

 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Adviesraad Wmo-platform Súdwest-Fryslân
 • Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân
 • Zorggroep Hof en Hiem
 • MindUp
 • Patyna
 • WIL/Alliade zorggroep
 • Zienn
 • Philadelphia Zorg Noord
 • Connecting Hands
 • JP van den Bent stichting
 • Pastiel
 • Zorgboerderij Jeltehof
 • LIMOR
 • Van Hien Zorg
 • Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • BEZINN
 • Sociaal werk De Kear (De Tinten Groep)