Inkoop en aanbestedingen

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor onze gemeente. Het college heeft in april 2017 het ‘inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Súdwest-Fryslân 2017’ vastgesteld. In dit beleid staat onder andere beschreven welke aanbestedingsprocedures wij volgen bij de inkoop van werken, leveringen en diensten. Dit beleid is op 1 mei 2017 in werking getreden. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Al onze Europese aanbestedingen vind je overzichtelijk terug op Tenderned.

Wil je weten welke procedures wij volgen bij de inkoop van werken, leveringen en diensten? Lees hier meer over in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wij willen de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden, vergroten. Dat doen we onder andere via 'Social Return'. Dat betekent dat ondernemers die voor ons werken, verplicht of gestimuleerd worden om bij de uitvoer van de opdracht ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen zij een kans om werkervaring op te doen, wat hun positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Wil je weten hoe je je kansen op aanbestedingen kan vergroten? Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet:

 • Check regelmatig de website Tenderned;
 • Neem onze regels in acht. Inkopen en aanbesteden door de gemeente is aan strikte regelgeving gebonden;
 • Zoek samenwerkingen via onderaannemers of combinaties;
 • Maak altijd gebruik van een informatieronde voor een aanbesteding;
 • Zorg ervoor dat de ondertekening van verklaringen rechtsgeldig is;
 • Maak een weloverwogen keuze op welke aanbestedingen je wel of niet wilt inschrijven. Offertetrajecten kosten tijd en dus geld;
 • Stuur geen standaard offerte, maar maak een offerte 'op maat'. Vaak is het format waarin een offerte moet worden ingediend voorgeschreven;
 • Het is meestal niet toegestaan om contact te zoeken met een andere persoon binnen dezelfde organisatie tijdens een aanbestedingsprocedure. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat alle gegadigden beschikking hebben over gelijke informatie;
 • Dien je offerte op tijd in;
 • Dien je offerte compleet in. Binnen de geldende regelgeving is vrijwel geen ruimte voor het later indienen van nieuwe informatie;
 • Dien je offerte zonder voorbehouden in. Volgens de geldende regelgeving is een inschrijving onder voorbehoud geen inschrijving.

Heb je vragen over een aanbesteding of onze werkwijze? Neem dan contact op met ons team Inkoop. Stuur een mailtje naar inkoop@sudwestfryslan.nl. Heb je een klacht over een aanbesteding? Maak hier dan schriftelijk een melding van. In je klacht moet je gemotiveerd aangeven op welke punten je het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Vermeld ook:

 • De datum waarop je de klacht indient;
 • De naam en adres van je bedrijf;
 • Om welke aanbesteding het gaat (de naam en/of een beschrijving).

Mail je klacht vervolgens naar ons Klachtenmeldpunt.

Zie ook