Individuele studietoeslag.

Volg je een opleiding en kun je door een beperking niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan heb je misschien recht op individuele studietoeslag. Meer weten? Lees dan verder.

Wanneer heb ik recht op individuele studietoeslag?

Om individuele studietoeslag aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je hebt recht op studiefinanciering of op een bijdrage in de schoolkosten;
 • Je hebt geen of weinig spaargeld. Ben je alleenstaand? Dan mag je maximaal € 6.120 hebben gespaard. Ben je een alleenstaande ouder of ben je gehuwd? Dan mag je niet meer dan € 12.240 spaargeld hebben;
 • Uit een medische keuring moet blijken dat je niet in staat bent om het minimumloon te verdienen. Voor deze medische keuring kunnen wij een arbeidsdeskundige vragen.

Hoe vraag ik individuele studietoeslag aan?

Voldoe je aan de bovenstaande punten en wil je graag studietoeslag aanvragen? Dan kun je online individuele studietoeslag aanvragen. Je hebt hiervoor, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ onderaan deze pagina.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt ze via deze link uploaden.

Veelgestelde vragen

Wil jij individuele studietoeslag aanvragen? Stuur dan met je aanvraag de volgende documenten mee:

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Medische gegevens waaruit blijkt dat je slechts gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Beschik je niet over deze gegevens, dan kunnen wij een arbeidsdeskundige inschakelen voor een medische keuring.
 • Bewijsstukken van jouw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaar), tenzij je eerder individuele inkomenstoeslag van ons hebt  ontvangen. In dit laatste geval moet je bewijsstukken van jouw inkomen over de afgelopen 12 maanden (1 jaar) bijvoegen.

Stuur bij  studiefinanciering ook het volgende document naar ons toe:

 • Kopie toekenningsbrief studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF).

Stuur bij een tegemoetkoming de volgende documenten mee:

 • Kopie toekenningsbrief recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Stuur dan ook de volgende documenten mee. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland.

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Heb je schulden? Stuur dan ook een bewijsstuk mee van je schuldenoverzicht met de hoogte van je schuld op het moment van de aanvraag.

De individuele studietoeslag is € 500,00 per jaar.

De toeslag is fiscaal belast en kan gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen van de belastingdienst, maar ook voor jouw belastingaangifte.