Contact

Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding en kun je door een beperking niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan heb je misschien recht op individuele studietoeslag. Meer weten? Lees dan verder.

individuele studietoeslag laptop met boek

Wanneer heb ik recht op individuele studietoeslag?

Om individuele studietoeslag aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je hebt recht op studiefinanciering of op een bijdrage in de schoolkosten;
 • Je hebt geen of weinig spaargeld. Ben je alleenstaand? Dan mag je maximaal € 6.295 hebben gespaard. Ben je een alleenstaande ouder of ben je gehuwd? Dan mag je niet meer dan € 12.590 spaargeld hebben;
 • Je bent door een medische beperking niet in staat structureel bij te verdienen naast je studie, maar je hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; dit kan blijken uit: een verklaring opname doelgroepregister UWV, of een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een leerling bent of bent geweest van voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PRO). Ontbreken deze gegevens? Dan zal een (medische) keuring worden gevraagd en/of zal een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Ook kun je worden verplicht zelf een keuring aan te vragen bij UWV.

Hoe vraag ik individuele studietoeslag aan?

Voldoe je aan de bovenstaande punten en wil je graag studietoeslag aanvragen? Dan kun je online individuele studietoeslag aanvragen. Je hebt hiervoor, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt ze via deze link uploaden.

Veelgestelde vragen

Wil jij individuele studietoeslag aanvragen? Stuur dan met je aanvraag de volgende documenten mee:

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Medische gegevens waaruit blijkt dat je slechts gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kan blijken uit een verklaring opname doelgroepregister UWV of een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een leerling bent of bent geweest van voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PRO). Beschik je niet over deze gegevens? Dan zullen wij een arts en/of een arbeidsdeskundige inschakelen voor een (medische) keuring of word je verplicht zelf een keuring aan te vragen bij UWV.
 • Bewijsstukken van je vermogen op de datum van aanvraag. Je moet een kopie van je bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningnummers op jouw naam meesturen. Het saldo op de datum van aanvraag moet leesbaar zijn.

Stuur bij studiefinanciering het volgende document naar ons toe:

 • Kopie toekenningsbrief studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF).

Stuur bij een tegemoetkoming de volgende documenten mee:

 • Kopie toekenningsbrief recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Stuur dan ook de volgende documenten mee. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland.

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente en een bewijs van het actuele hypotheeksaldo.

Heb je schulden? Stuur dan ook een bewijsstuk mee van je schuldenoverzicht met de hoogte van je schuld/schulden op het moment van de aanvraag.

De individuele studietoeslag bedraagt € 300 per maand.

De toeslag is fiscaal belast en kan gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen van de belastingdienst, maar ook voor jouw belastingaangifte.