Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding en kun je door een beperking niet werken? Dan heb je misschien recht op individuele studietoeslag. Meer weten? Lees dan verder.

Wanneer heb ik recht op individuele studietoeslag?

Om individuele studietoeslag aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven;
 • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de WSF of krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder;
 • Je hebt geen uitkering op grond van de Wajong.

Hoe vraag ik individuele studietoeslag aan?

Voldoe je aan de bovenstaande punten en wil je graag studietoeslag aanvragen? Dan kun je online individuele studietoeslag aanvragen. Bij de aanvraag moet je ook een aantal documenten meesturen. Deze vind je onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt ze via bewijsstukken inleveren uploaden.

Veelgestelde vragen

Wil jij individuele studietoeslag aanvragen? Stuur dan met je aanvraag de volgende documenten mee:

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs);
 • Een kopie van je bankpas (in verband met je IBAN);
 • Wanneer je onder bewind staat, dan graag hier een bewijsstuk van bijvoegen;
 • Indien van toepassing: stage-overeenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op vermeld is.

Stuur bij studiefinanciering het volgende document naar ons toe:

 • Kopie toekenningsbrief studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF).

Stuur bij een tegemoetkoming de volgende documenten mee:

 • Kopie toekenningsbrief recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Leeftijd Toeslag per maand
15 jaar € 90
16 jaar € 103,50
17 jaar € 118,50
18 jaar € 150
19 jaar € 180
20 jaar € 240
21 jaar en ouder € 300

De toeslag is fiscaal belast en kan gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen van de belastingdienst, maar ook voor jouw belastingaangifte.

 • Inkomsten ontvangen uit een stage tot een maximumbedrag van € 180,00 per maand worden vrijgelaten.
 • Is de stagevergoeding meer dan het maximale bedrag van € 180,00 per maand? Dan wordt de stagevergoeding in mindering gebracht op de studietoeslag.
 • Is de stagevergoeding gelijk en/of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de studietoeslag? Dan heb je geen recht op de studietoeslag. Dit is het geval wanneer de stagevergoeding € 480,00 (€ 180,00 + € 300,00) of meer is.