Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding en kun je door een beperking niet werken? Dan heb je misschien recht op individuele studietoeslag. Meer weten? Lees dan verder.

Wanneer heb ik recht op individuele studietoeslag?

Om individuele studietoeslag aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven;
  • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de WSF of krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder;
  • Je hebt geen uitkering op grond van de Wajong.

Hoe vraag ik individuele studietoeslag aan?

Voldoe je aan de bovenstaande punten en wil je graag studietoeslag aanvragen? Dan kun je online individuele studietoeslag aanvragen. Bij de aanvraag moet je ook een aantal documenten meesturen. Deze vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen'.

Vraag individuele studietoeslag aan

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140515. Wil je langskomen? Maak dan eerst een afspraak.

Bewijsstukken aanleveren?

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Je kunt ze via bewijsstukken inleveren uploaden.

Veelgestelde vragen

Wil jij individuele studietoeslag aanvragen? Stuur dan met je aanvraag de volgende documenten mee:

  • Kopie van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs);
  • Een kopie van je bankpas (in verband met je IBAN);
  • Wanneer je onder bewind staat, dan graag hier een bewijsstuk van bijvoegen;
  • Indien van toepassing: stage-overeenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op vermeld is.

Stuur bij studiefinanciering het volgende document naar ons toe:

  • Kopie toekenningsbrief studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF).

Stuur bij een tegemoetkoming de volgende documenten mee:

  • Kopie toekenningsbrief recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Studietoeslag
LeeftijdToeslag per maand
15 jaar€ 100,30
16 jaar€ 115,34
17 jaar€ 132,06
18 jaar€ 167,17
19 jaar€ 200,60
20 jaar€ 267,47
21 jaar en ouder€ 334,34

De toeslag is fiscaal belast en kan gevolgen hebben voor jouw recht op andere toeslagen van de belastingdienst, maar ook voor jouw belastingaangifte.

Inkomsten uit een stage is vrij tot een maximumbedrag van € 200,60 per maand.

Ontvang je studietoeslag én een stagevergoeding? Dan houd je deels recht op je studietoeslag. Als je stagevergoeding meer is dan € 200,60 , wordt het deel dat hoger is dan € 200,60 van je studietoeslag afgetrokken.

Rekenvoorbeeld studietoeslag en stagevergoeding
LeeftijdStudietoeslagStagevergoedingBerekeningTe ontvangen studietoeslag
20 jaar€ 267,47€ 150Geen gevolgen. Stagevergoeding is lager dan € 200,60 € 267,47
20 jaar€ 267,47€ 230,60Dat is € 30 hoger dan € 200,60 (€ 230,60 - € 200,60 )€ 237,47 (€ 267,47 - € 30)
20 jaar€ 267,47€ 500De stagevergoeding van € 500 is hoger dan de studietoeslag van € 267,47 + € 200,60 samen (namelijk € 468,07)geen recht op studietoeslag
21 jaar en ouder€ 334,34€ 250Dat is € 49,90 hoger dan de genoemde € 200,60 (€ 250 - € 200,60 )€ 284,94 (namelijk € 334,34 - € 49,90)

Zodra wij een besluit hebben genomen over de toeslag, krijg je van ons een brief toegestuurd. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Zie ook