Ontheffing aanvragen geluidshinder

Organiseer je een feest met livemuziek? Bijvoorbeeld in een horecabedrijf, loods, dorpshuis, schuur of sportkantine? Dan is de kans groot dat je boven de geluidsnorm uitkomt. Om overlast te voorkomen, moet je zulke incidentele festiviteiten minimaal 2 weken van tevoren bij ons melden.

Organiseer je een festiviteit in de openlucht? Dus niet op een terrein dat bij een bedrijf of ander pand hoort? Of ga je bedrijfsmatig bouw- of sloopwerkzaamheden (laten) uitvoeren? Dan heb je een ontheffing nodig.

Live muziek

Veelgestelde vragen

Je mag als bedrijf maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren die afwijkt van de geluidsnorm. Voorkom zoveel mogelijk geluidsoverlast door de ramen en deuren te sluiten. Het doorlaten van mensen en goederen mag natuurlijk wel. Tussen 23.00 uur ’s avonds en 09.00 uur ’s ochtends is versterkte muziek in de openlucht én de openlucht aangesloten bij een bedrijf niet toegestaan. Bijvoorbeeld op het veld naast de sportkantine of het terras van een horecabedrijf. Dit wordt gezien als geluidshinder. Meld je festiviteit minimaal 2 weken van te voren bij ons.

Organiseer je een feest in de openlucht? Bijvoorbeeld een verjaardagsfeest in je tuin of een bruiloft op een plantsoen? Vraag dan een ontheffing geluidshinder aan. Zorg er altijd voor dat je zoveel mogelijk doet om eventuele geluidsoverlast te beperken. Maakt de geluidshinder onderdeel uit van een evenement dat voor publiek toegankelijk is dan wordt de geluidsontheffing meegenomen in de aanvraag om een evenementenvergunning. Organiseer je een evenement? Op de pagina evenement organiseren lees je meer informatie? Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden mogen op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 worden uitgevoerd. Hierbij mogen bepaalde geluidsnormen niet worden overschreden. Wanneer je buiten deze dagen en tijdstippen of boven die geluidsnorm werkzaamheden uitvoert, Vraag dan een ontheffing geluidshinder aan. Zorg er altijd voor dat je zoveel mogelijk doet om eventuele geluidsoverlast te beperken. Wanneer ontheffing verleend kan worden, worden er voorschriften verbonden. Zo  kan gebruik moeten worden gemaakt van de akoestisch best beschikbare stille technieken.

Het doen van een melding is gratis. Voor een ontheffing betaal je € 53,95.

Heb je overlast door geluid? Dan kun je dit aan ons melden. Klik hier voor meer informatie over het doen van een melding.