In gebreke stellen

Heb je een aanvraag of verzoek bij ons ingediend? Dan moeten wij een beslissing nemen binnen de geldende termijnen. Doen wij dit niet? Dan kun je aanspraak maken op een geldbedrag. Dit heet ook wel een dwangsomregeling. Je stelt de gemeente in gebreke bij te laat beslissen van je verzoek, aanvraag of bezwaar.

Meer informatie over in gebreke stellen

Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over jouw verzoek of aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Heb je een verzoek of aanvraag ingediend? Dan heb je van ons een ontvangstbevestiging gekregen. Hierin staat alle informatie over de voor jou geldende beslistermijn.

De beslistermijn is niet voor alle verzoeken en aanvragen gelijk. Soms is de termijn wettelijk vastgesteld. Is er geen wettelijke termijn voor jouw verzoek of aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wij moeten dan binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. De beslistermijn hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld jouw aanvraag of bezwaar is.

De beslistermijn voor bezwaren is wettelijk vastgesteld op 6 weken. Is de bezwarencommissie ingeschakeld? Dan is de termijn meestal 12 weken. Soms geldt een andere termijn, maar dan staat dit specifiek in de wet beschreven.

In sommige gevallen mogen wij de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben om een goede beslissing te nemen. Je ontvangt dan schriftelijk bericht. In deze brief staat binnen welke termijn we een beslissing nemen. Meestal is dat maximaal 6 weken. Het verlengen van een beslistermijn doen we alleen als:

  • We meer informatie van jou nodig hebben;
  • Je zoveel informatie hebt gegeven dat we niet binnen de termijn een besluit kunnen nemen;
  • We advies of informatie uit het buitenland nodig hebben;
  • Je de langere beslistermijn goedkeurt en schriftelijk akkoord hebt gegeven;
  • De vertraging (gedeeltelijk) aan jou is toe te rekenen;
  • Er sprake is van overmacht, zoals brand in het gemeentehuis.

Hoe stel ik de gemeente in gebreke?

Beslissen wij niet binnen de voor jou geldende termijn? Dan heb je recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat je recht hebt op een dwangsom moet je eerst de gemeente in gebreke stellen. In deze brief laat je weten dat de beslistermijn verstreken is.

Wil je de gemeente in gebreke stellen? Stuur dan het ingevulde formulier Dwangsom niet tijdig beslissen naar ons op. Wij hebben dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doen we dat niet? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kan je een besluit afdwingen via de rechter.

Hoogte van de dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. De berekening van de dwangsom is als volgt:

Hoogte dwangsom
Aantal dagen vertragingBedrag per dag
Dag 1 tot en met 14€ 20
Dag 15 tot en met 29€ 30
Dag 30 tot en met 42€ 40

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en is maximaal € 1.260.

Zie ook