Ieb de Jong-Haanstra.

Telefoon: 0515-541 381
E-mail: iebenhendrikdejong@kpnmail.nl

Samen delen in vreugde en verdriet, er voor elkaar willen zijn door dik en door dun. Elkaar een belofte geven voor het hele verdere leven, daar is over nagedacht. Het is daarom een uitdaging om een toespraak te maken zoals het bruidspaar dat wenst, want het is hun dag en hun feest. Samen delen in een leven voor en met elkaar. Er wordt vaak vanuit gegaan dat men in een feeststemming is als er getrouwd wordt, maar ik weet uit ervaring dat er ook omstandigheden kunnen zijn waar dit niet mogelijk is. Het is dan belangrijk dat er dan met de grootst mogelijke zorg mee om wordt gegaan. Persoonlijk heb ik daar geen problemen mee, dit heeft zelfs mijn voorkeur om hier een passende toespraak voor te maken. Iedere trouwlocatie heeft zijn eigen charme.

Tradities horen bij de huwelijksvoltrekking. Zo past daar dan ook de toga bij, maar als het bruidspaar mij liever zonder toga ziet, dan pas ik mij daarbij graag aan.

’n Belofte van liefde.
’n Belofte van trouw.
Is een bezegeling “Ik hou van jou".

Beëdigd te Leeuwarden op 16 november 1994 als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand (B.A.B.S.). Mijn werkgebied was de voormalige Gemeente Wûnseradiel. Taal; Nederlands, Fries, Kerkelijk meelevend. Hobby’s; pottenbakken, handwerken. lezen ( Friese boeken)
Flexibel. Keuzes bepalen je leven.

“Elkaar het ja-woord geven is voor bruid en bruidegom een mijlpijl in hun leven".

Ieb de Jong-Haanstra