Hulpfonds bestaanszekerheid

Steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Dat geldt allang niet meer alleen voor mensen met een laag inkomen. Ook mensen die werken of met pensioen zijn lukt het niet altijd om de rekeningen te betalen. De gemeente wil deze mensen helpen. Daarom is er een hulpfonds voor inwoners met acute geldproblemen.

Heb jij geldproblemen door bijvoorbeeld:

  • hoge inflatie;
  • stijging van de energieprijzen;
  • of door een andere reden?

Dan kun je vragen of je geld kunt krijgen uit het noodfonds.
Iedereen kan een aanvraag doen bij de gemeente, ongeacht de hoogte van je inkomen. Het hulpfonds kan een eerste stap zijn om je geldzaken weer op de rit te krijgen. We kijken samen wat er mogelijk is. Misschien zijn er nog meer geldpotjes waar je gebruik van kunt maken. 

Wil je geld aanvragen uit het hulpfonds?

Dit kan op 2 manieren:

Het Gebiedsteam neemt dan contact met je op.

Hulp nodig bij geldzaken?

Heb je moeite om de rekeningen te betalen? Of heb je schulden? Neem contact met ons op via telefoonnummer 140515. Of kijk welke hulp of begeleiding je kunt krijgen op de pagina Schulddienstverlening.

Subsidie voor maatschappelijk initiatieven

Maatschappelijke initiatieven die inwoners met financiële problemen ondersteunen kunnen een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000.  Een mooi voorbeeld hiervan is de buurtkoelkast, een plek waar mensen eten kunnen delen.
Ze moeten dus actief zijn op het terrein van zorg en welzijn. En het initiatief moet bedoeld zijn voor het verminderen van de gevolgen van koopkrachtverlies.

Onder deze maatschappelijke initiatieven vallen bijvoorbeeld:

  • Stadsbelangen
  • Dorpsbelangen
  • Wijkbelangen
  • Stichtingen
  • Verenigingen
  • Coöperaties
  • Groepen van personen

Aanvragen initiatieven verminderen koopkrachtverlies

De subsidie kun je direct aanvragen via subsidies onder het kopje participatie.  

Zie ook