Hulpfonds bestaanszekerheid

Hulpfonds bestaanszekerheid is een fonds voor inwoners én maatschappelijke initiatieven die in acute financiële problemen (dreigen) te komen. Hiermee willen we inwoners en maatschappelijke initiatieven ondersteunen die het financieel moeilijk hebben.

Tijdelijk noodfonds (voor inwoners)


Heb jij acute financiële problemen of moeite met de eindjes aan elkaar vast te knopen door bijvoorbeeld:

 • hoge inflatie
 • stijging van de energieprijzen
 • of andere oorzaken

Dan kun je een beroep doen op het noodfonds, ongeacht de hoogte van het inkomen. Het noodfonds is bedoeld als 1e stap in het oplossen van een crisissituatie in jouw huishouden.

Aanvragen tijdelijk noodfonds

Dit kan op 2 manieren:

 1. telefonisch contact via 140515, of
 2. stuur een e-mail met jouw contactgegevens naar noodfonds@sudwestfryslan.nl. Het Gebiedsteam neemt dan contact met je op.

Tijdelijk subsidieregeling (voor maatschappelijk initiatieven)

Maatschappelijke initiatieven die collectief ondersteuning bieden aan inwoners met acute financiële problemen kunnen een eenmalige subsidieaanvraag doen tot maximaal €10.000.
Ze moeten dus actief zijn op het terrein van zorg en welzijn. En het initiatief moet bedoeld zijn voor het verminderen van de gevolgen van koopkrachtverlies.

Onder deze maatschappelijke initiatieven vallen bijvoorbeeld:

 • Stadsbelangen
 • Dorpsbelangen
 • Wijkbelangen
 • Stichtingen
 • Verenigingen
 • Coörperaties
 • Groepen van personen

Aanvragen subsidieregeling verminderen koopkrachtverlies

Hulp nodig bij geldzaken?

Heb je moeite om de rekeningen te betalen? Of heb je schulden? Neem contact met ons op via telefoonnummer 140515. Of kijk welke hulp of begeleiding je kunt krijgen op de pagina Schulddienstverlening.

Zie ook