Horecabedrijf starten of overnemen

Ga je een restaurant of een café beginnen? Dan zijn er een aantal dingen die je moet regelen.

Voordat je start met een horecabedrijf, bekijk je in het bestemmingsplan of jouw pand hiervoor geschikt is. Is jouw locatie geschikt voor horeca? Dan kun je BIBOB-vragenlijst invullen en de benodigde vergunningen aanvragen. Op deze pagina lees je er meer over.

Meer informatie voor ondernemers

Wil je alcohol schenken in je horecabedrijf? Of wil je alcohol verkopen in een slijterij? Dan moet je een alcoholwetvergunning aanvragen. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die zich richten op sport, cultuur, educatie of levensbeschouwing/godsdienst (noemen we een para-commerciële instelling). Bijvoorbeeld sportkantines en dorpshuizen.

Je krijgt alleen een vergunning als je je houdt aan de volgende regels:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar, van goed levens gedrag, staat niet onder curatele en staat is ingeschreven in het register sociale hygiëne (meer informatie zie Sociale Hygiëne);
 • Er is altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig;
 • Het horecabedrijf voldoet aan de eisen van oppervlakte en bouwbesluit.

Para-commerciële instelling?

Wil je als verenigingen of stichtingen alcohol verstrekken in de kantine van je sportvereniging of clubgebouw? Dan gelden er een aantal aanvullende regels:

 • Er moeten altijd 2 vrijwilligers zijn die als leidinggevende op de vergunning moeten en zij zijn: minimaal 21 jaar, van goed levens gedrag, staat niet onder curatele en staat is ingeschreven in het register sociale hygiëne (meer informatie zie Sociale Hygiëne);
 • Er moeten huisregels in de kantine hangen;
 • De barvrijwilligers gaan naar cursussen;
 • De huis- en gedragsregels zijn opgesteld.

Wil je alcohol schenken tijdens een evenement? Kijk dan bij evenement organiseren.

Alcoholwetvergunning aanvragen

Wil je de horecavergunning aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515 en vraag naar team Vergunningen. Je kunt ook het contactformulier invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Naast een aanvraagformulier voor een alcoholwetvergunning heb je het volgende nodig:

 • de BIBOB-vragenlijst

Kosten horecavergunning

 • Aanvraag alcoholwetvergunning kost € 583,90.
 • Wijzigen alcoholwetvergunning kost € 80,25.

Schenk je geen alcohol in je horecabedrijf? Dan heb je een exploitatievergunning nodig. Hierin staat hoe je eventuele overlast gaat voorkomen in en rond je bedrijf.

Ook sportverenigingen moeten een exploitatievergunning hebben als zij geen alcohol schenken.

Je krijgt alleen een vergunning als je je houdt aan de volgende regels:

 • de exploitant en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van goed levens gedrag
 • De locatie is niet in strijd met het bestemmingsplan.

Aanvragen exploitatievergunning

Wil je een exploitatievergunning aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0515 en vraag naar team Vergunningen. Je kunt ook het contactformulier invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Naast een aanvraagformulier voor een exploitatievergunning heb je het volgende nodig:

 • de BIBOB-vragenlijst

Kosten exploitatievergunning

 • Aanvraag exploitatievergunning kost € 553,20.
 • Wijzigen exploitatievergunning kost € 58,70.

Wil je een terras bij je restaurant of café? Dan heb je in Sneek en Bolsward een terrasvergunning nodig. In de rest van de gemeente gelden andere regels. Meer informatie lees je in de voorwaarden voor een terras zonder vergunning.

Wil je op een terras permanente schermen, afdaken of vlonders? Dan kan het zijn dat je ook een omgevingsvergunning nodig hebt. Ook kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het gebruik van de grond voor terras. Doe hiervoor eerst een check via bij het Omgevingsloket.

Wil je het terras tijdelijk uitbreiden vanwege een evenement? Kijk dan bij evenement organiseren.

Kos­ten

 • Aanvragen terrasvergunning kost € 112,65.
 • Wijzigen terrasvergunning kost € 58,70.

Iedere horecaondernemer moet naast het aanvraagformulier alcoholwetvergunning of exploitatievergunning een BIBOB-vragenlijst invullen. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. Zo kunnen wij controleren of je bedrijf wel of niet gebruikt wordt voor de georganiseerde criminaliteit.

In het Bibob-vragenformulier worden vragen gesteld ten aanzien van de financiering van je nieuwe of bestaande bedrijf. Maar ook vragen ten aanzien van je strafrechtelijke verleden. Naast het formulier moet je ook de benodigde bewijsstukken aanleveren, zoals:

 • vennootschapsakte of aandeelhoudersregister
 • ondernemingsplan
 • openingsbalans
 • financierings- en investeringsbegroting
 • kopie huur- of koopovereenkomst
 • bewijs van inkomen over de afgelopen 3 jaar
 • kopie van leningsovereenkomsten
 • kopie van openstaande schulden
 • andere bewijsstukken die voortvloeien uit het vragenformulier

Het Bibob-vragenformulier wordt samen met het aanvraagformulier aangeleverd.

Wijzigen leidinggevende of beheerder

Wil je een beheerder of leidinggevende toevoegen of verwijderen van je alcoholwetvergunning of exploitatievergunning? Gebruik dan onderstaande digitaal aanvraagformulier.

Waar moet een leidinggevende of beheerder aan voldoen?

Alcoholwet:

 • 21 jaar en ouder
 • Van goed levensgedrag
 • Mogen niet onder curatele staan
 • In bezit van SVH-diploma / ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne

 Exploitatievergunning:

 • 21 jaar en ouder
 • Van goed levensgedrag
 • Mogen niet onder curatele staan
 • In bezit van SVH-diploma / ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne – alleen van toepassing bij een coffeeshop

Exploitatie speelautomatenhal:

 • 25 jaar en ouder
 • Mogen niet onder curatele of bewind staan
 • Van goed levensgedrag

Wijzigen lokaliteit of terras

Is in je horecagelegenheid de ruimte kleiner of groter geworden of wil je een ruimte toevoegen aan je vergunning? Dit kan ook een terras zijn waarvoor geen terrasvergunning nodig is. Gebruik dan onderstaande digitaal aanvraagformulier.

Kosten exploitatievergunning

 • Wijzigen alcoholwetvergunning kost € 80,25.
 • Wijzigen exploitatievergunning kost € 58,70.

Vanaf 1 juli 2023 gaat de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bijhouden. Dit register wordt gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een alcoholvergunning. Ook zal Lcsh de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne vanaf dat moment verzorgen.

 • Ben je voor 1 juli 2023 geregistreerd in het Register sociale hygiëne? Bevestig dan ná 1 juli 2023 je registratie via de website van de Lcsh.
 • Je huidige registratie blijft geldig tot de bevestiging. Je hebt na 1 juli 5 jaar de tijd om je registratie te bevestigen. Daarna vervallen alle niet bevestigde registraties.
 • De bevestiging van je registratie is kosteloos.

Wil je ontheffing van de sluitingstijd aanvragen? Klik dan op de onderstaande knop om de aanvraag te kunnen doen. Hebben wij je aanvraag binnen? Dan gaan we gelijk voor je aan de slag.

Kosten ontheffingsaanvraag

 • De ontheffing sluitingstijd kost € 58,70.