Handhaving

Samen met de inwoners willen wij onze gemeente veilig en leefbaar houden. Onze handhavers spelen hierin een belangrijke rol, maar kunnen niet zonder jou als inwoner. Is er overlast bij jou in de buurt? Doe dan een melding. Op deze pagina lees je meer over het doen van een melding. Heb je vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Onze handhavers

Onze handhavers zijn toezichthouders met opsporings- en geweldsbevoegdheid. De handhavers richten zich onder andere op de controle van evenementen en vergunningen, illegale dumpingen, jeugdoverlast, parkeerproblemen en bijtincidenten door honden. Ze zijn te herkennen aan hun landelijke uniform, soms te voet, soms met de dienstauto, per boot of op de bike. Je kunt onze handhavers volgen via Twitter– en Instagram.

Melding doen

Samen met jou willen wij onze gemeente veilig en leefbaar houden. Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Geef het aan ons door.

We proberen de melding binnen 5 werkdagen te behandelen.

Let op: dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is! Soms is er meer tijd nodig om een melding op te lossen. Bekijk hieronder de verschillende soorten meldingen.

Welke melding kan ik doen?

Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel? Een gat in de weg of schade aan een verkeersbord? Geef het aan ons door.

Kies de omschrijving die het beste bij jouw melding past. Je melding komt altijd bij een medewerker terecht. Zodra jouw melding bij ons binnen is, gaan wij er mee aan de slag.

Wil je een melding doen van een gevaarlijke situatie? Vul dan onderstaand formulier in. Denk bij een gevaarlijke situatie aan een boom die (bijna) omvalt,  een missend putdeksel op een drukke route of wegzakkende klinkers. We proberen de situatie voor de volgende dag veilig te stellen. Let op: dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is meer tijd nodig om een melding op te lossen. Dit wordt beoordeeld door de gemeente.

Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 0900-​8844 of bij spoed 112.

Heb je overlast van personen of bedrijven? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast? Het kan ook zijn dat er dieren loslopen waar jij last van hebt. Overlast kan bijvoorbeeld ook gaan over zwerfvuil, jeugdoverlast of overlast van horeca of bedrijven. Geef deze meldingen aan ons door. De gemeente beslist zelf of zij iets doet met de melding maar neemt daarover geen formeel besluit. De meldingen geven ons inzicht in de soort en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen. Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een terugkoppeling wat er met je melding zal worden gedaan.

Een handhavingsverzoek kan worden ingediend als je vermoedt dat regels niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de landelijke en of gemeentelijke wet- en regelgeving. Dit kan schriftelijk in een brief aan de gemeente of elektronisch via onderstaande knop worden ingediend. Let op: een handhavingsverzoek kan niet anoniem worden gedaan.

Je verzoek moet een rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Voorbeeld: in het café beneden jouw woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf op korte afstand van jouw woning produceert meer geluid dan is toegestaan.

De gemeente neemt binnen een termijn van 8 weken over jouw verzoek een besluit. Als het niet mogelijk is om binnen die termijn een besluit te nemen, dan kan deze termijn nog worden verlengd. Een handhavingsverzoek kan een langlopende juridische procedure zijn waar bezwaar en beroep tegen ingesteld kan worden.

Je kan hier ook een verzoek doen als het gaat om bouw of milieu. Voorbeeld: je vermoedt dat je buurman een grotere overkapping heeft gebouwd dan de vergunning toestaat.