Handhaving

Samen met de inwoners willen wij onze gemeente veilig en leefbaar houden. Onze handhavers spelen hierin een belangrijke rol, maar kunnen niet zonder jou als inwoner. Is er overlast bij jou in de buurt? Doe dan een melding. Op deze pagina lees je meer over het doen van een melding. Heb je vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Afbeelding Handhaving

Onze handhavers

Onze handhavers zijn toezichthouders met opsporings- (BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en geweldsbevoegdheid. De handhavers richten zich onder andere op de controle van evenementen en vergunningen, illegale dumpingen, jeugdoverlast, parkeerproblemen en bijtincidenten door honden. Onze handhavers zijn te herkennen aan hun landelijke uniform, soms te voet, soms met de dienstauto, per boot of op de bike.  Je kunt onze handhavers volgen via Twitter– en Instagram.

Melding doen

Samen met jou willen wij onze gemeente veilig en leefbaar houden. Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Geef het aan ons door. We proberen de melding binnen 5 werkdagen te behandelen. Let op: dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is! Soms is er meer tijd nodig om een melding op te lossen. Bekijk hieronder de verschillende soorten meldingen.

Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel? Een gat in de weg of schade aan een verkeersbord? Geef het aan ons door.

Kies de omschrijving die het beste bij jouw melding past. Je melding komt altijd bij een medewerker terecht. Zodra jouw melding bij ons binnen is, gaan wij er mee aan de slag.

Wil je een melding doen van een gevaarlijke situatie? Vul dan onderstaand formulier in. Denk bij een gevaarlijke situatie aan een boom die (bijna) omvalt,  een missend putdeksel op een drukke route of wegzakkende klinkers. We proberen de situatie voor de volgende dag veilig te stellen. Let op: dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is meer tijd nodig om een melding op te lossen. Dit wordt beoordeeld door de gemeente.

Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 0900-​8844 of bij spoed 112.

Heb je overlast van personen of bedrijven? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast? Het kan ook zijn dat er dieren loslopen waar jij last van hebt. Geef dit aan ons door, de melding wordt dan door ons in behandeling genomen. Je ontvangt van ons een terugkoppeling wat er met je melding zal worden gedaan.

Vermoed je dat iemand de regels overtreedt? Gaat het om een situatie die in strijd is met de wet- en regelgeving? En komt de overtreding regelmatig voor? Dien dan een handhavingsverzoek in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat meer geluid produceert dan is toegestaan, of dat het terras van het café beneden jouw woning na sluitingstijd nog open is. Anonieme aanvragen nemen we niet in behandeling. Aan de hand van jouw verzoek besluiten wij of we wel of niet handhavend optreden.