Grutsk en tichtby yn Súdwest-Fryslân

In het coalitieakkoord dat is opgesteld door PvdA, CDA en FNP staan de ambities voor Súdwest-Fryslân voor de collegeperiode 2022-2026: Veerkrachtige kernen en vitaal landschap, positieve gezondheid en organisatie en dienstverlening. Ons goud is het DNA van de inwoners: Mei elkoar, initiatiefrijk en altijd op zoek naar de goede balans met ons landschap. Een plek voor de jonge en oudere generatie, een plek waarin iedereen gelijke kansen krijgt om gelukkig en gezond te zijn. Dat is het kompas waarop we de komende jaren varen: Het geluk en de positieve gezondheid van onze inwoners. Grutsk en tichtby dus.

De komende vier jaren willen we bereiken dat voor iedere inwoner de basis op orde is:

 1. voldoende inkomen om gezonde keuzes te maken
 2. een betaalbaar huis
 3. een groene en gezonde leefomgeving
 4. voldoende kansen om mee te doen aan de mienskip.

Alleen dan kunnen we inwoners vragen hun rol te nemen van betrokken burger met begrip voor de ander en de transities die we met elkaar kunnen en moeten maken. Inwoners die trots zijn op hun eigen leven, op de ander en hun gemeente.

Acties

Veerkrachtige kernen en vitaal landschap

 • Wonen: bouwen van minimaal 1.000 woningen.
 • Vitaal landschap: Landbouwsector helpen met toekomstbestendig en natuur inclusief ondernemen.

Positieve gezondheid

 • Zorg en Welzijn: Doorzetten van de brede preventieaanpak Fryslân.
 • Bestaanszekerheid: Investeren in de armoede aanpak en een betaalbare energietransitie voor iedereen.

Organisatie en dienstverlening

 • Communicatie: Transparant en duidelijk communiceren, zodat inwoners het begrijpen.
 • Zo dicht mogelijk bij de inwoner: Gemakkelijk toegankelijk maken van regelingen en mogelijkheden voor inwoners.
 • Ontmoeten: Investeren in ontmoetingsplaatsen die de hele dag op meerdere manieren te gebruiken zijn.

Dit zijn de hoofdacties uit het coalitieakkoord. Wil je meer weten? Lees dan hier het gehele coalitieakkoord.

Maak kennis met het college van burgemeester en wethouders.

Zie ook